Haku lukuvuoden 2018–2019 opintoihin on käynnissä. Suosituimmat linjat ovat täyttyneet viime vuosina alkukesän aikana, joten hakulomake kannattaa täyttää ajoissa. Alkio-opisto tekee yhteistyötä neljän yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutustu monipuoliseen yliopisto- ja amk-opintojen tarjontaamme!

Alkio-opistossa voi opiskella myös toisen vuoden ja hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta. Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vähimmäisvaatimuksena on 50-85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Tutustu väyläopintoihin, jotka on mahdollista suorittaa Alkio-opistossa.

Aikuisille maahanmuuttajalle on tarjolla kaksi eri koulutusta: Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavat opinnot ja Akateemisesti Suomessa –kotoutumiskoulutus. Uudet koulutukset alkavat 14.8.2018 ja niihin voi hakea myös jo nyt!

Opiskelu oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen. Asema korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä säilyy, joten omaa alaa voi etsiä turvallisin mielin. Lisätietoja hakemisesta.

Alkio opiskelijaryhma

"Parhaat mahdolliset eväät" - lue mitä opiskelijat kertovat!

Tervetuloa aloittamaan yliopisto- tai amk-opintosi!

Lukuvuosi alkaa 14.8.2018 ja päättyy 18.5.2019. Alkio-vuoden aikana opiskelet tutkinnon osia ja valmistaudut samalla tehokkaasti valintakokeisiin. Opinnot kehittävät muun muassa lukutekniikkaa, esseiden kirjoitustaitoa ja muita jatko-opintovalmiuksiasi korkeakoulussa. Alkio-opistolla suorittamiasi tutkinnon osia voit myöhemmin sisällyttää korkeakoulututkintoon ja siten lyhentää opiskeluaikaasi korkeakoulussa.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen.

Opiskelu ja opiskelumenetelmät

Opiskelu Alkio-opistossa on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen. Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän ja koko muun henkilökunnan tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun.

Opintolinjat järjestävät juhlia, teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja.

Alkio-vuodesta on hyötyä!

  • Alkiolla suorittamiasi tutkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon.
  • Valmentaudut tehokkaasti alan pääsykokeisiin.
  • Tutustut alan käsitteistöön ja ajatusmaailmaan.
  • Opiskelu- ja tiimityöskentelytaitosi kehittyvät.
  • Saat kannustusta opiskeluryhmältäsi ja koko henkilökunnalta.
  • Kahden vuoden opiskelu mahdollistaa pääsyn yliopistoon erillisvalinnalla.
  • Opiskelu oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen (ei vähennä korkea-asteen opintotukea).
  • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta

Laaja opintotarjotin

Alkio-opisto on yksi Suomen suosituimmista kansanopistoista. Teemme yhteistyötä neljän yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Alkion opintotarjotin on laaja, tarjolla on kymmeniä yliopistollisia opintokokonaisuuksia ja niiden osia sekä amk-opintokokonaisuuksia.

Ovet ovat avoinna kaikille ilman pääsykokeita.

Tartu tilaisuuteen ja ja vietä aktiivista opiskeluaikaa luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla!