Haku lukuvuoden 2018–2019 opintoihin on käynnissä. Suosituimmat linjat ovat täyttyneet viime vuosina jo kevään aikana, joten hakulomake kannattaa täyttää ajoissa. Tutustu monipuoliseen yliopisto- ja amk-opintojen tarjontaamme! Opiskelu oikeuttaa toisen asteen opintotukeen. Asemasi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä säilyy, joten omaa alaa voi etsiä turvallisin mielin. Lisätietoja hakemisesta.

Jos tähtäät korkeakouluun, mutta oma ala on hukassa tai oma osaaminen arveluttaa, niin uusi opintolinjamme Korkeakouluun valmentavat opinnot sopii sinulle. Linjalla voit etsiä omaa alaa ja samalla opiskella akateemisia opiskelutaitoja sekä valmistautua valitsemasi alan valintakokeisiin.

Kovien tieteiden kesälukiossa 29.7.-8.8.2018 opiskellaan tehokkaasti biologian, fysiikan, kemian, matematiikan ja ruotsin lukiokursseja. Hae kesälukioon 13.6. mennessä.

Aikuisille maahanmuuttajalle on tarjolla kaksi eri koulutusta: Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavat opinnot ja Akateemisesti Suomessa –kotoutumiskoulutus. Uudet koulutukset alkavat 14.8.2018 ja niihin voi hakea myös jo nyt!

Alkio opiskelijaryhma

"Parhaat mahdolliset eväät" - lue mitä opiskelijat kertovat!

Tervetuloa aloittamaan yliopisto- tai amk-opintosi!

Lukuvuosi alkaa 14.8.2018 ja päättyy 16.5.2019. Alkio-vuoden aikana opiskelet tutkinnon osia ja valmistaudut samalla tehokkaasti valintakokeisiin. Opinnot kehittävät muun muassa lukutekniikkaa, esseiden kirjoitustaitoa ja muita jatko-opintovalmiuksiasi korkeakoulussa. Alkio-opistolla suorittamiasi tutkinnon osia voit myöhemmin sisällyttää korkeakoulututkintoon ja siten lyhentää opiskeluaikaasi korkeakoulussa.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen.

Opiskelu ja opiskelumenetelmät

Opiskelu Alkio-opistossa on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen. Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän ja koko muun henkilökunnan tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun.

Opintolinjat järjestävät juhlia, teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja.

Alkio-vuodesta on hyötyä!

  • Alkiolla suorittamiasi tutkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon.
  • Valmentaudut tehokkaasti alan pääsykokeisiin.
  • Tutustut alan käsitteistöön ja ajatusmaailmaan.
  • Opiskelu- ja tiimityöskentelytaitosi kehittyvät.
  • Saat kannustusta opiskeluryhmältäsi ja koko henkilökunnalta.
  • Kahden vuoden opiskelu mahdollistaa pääsyn yliopistoon erillisvalinnalla.
  • Opiskelu oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen (ei vähennä korkea-asteen opintotukea).
  • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta

Laaja opintotarjotin

Alkio-opisto on yksi Suomen suosituimmista kansanopistoista. Teemme yhteistyötä viiden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Alkion opintotarjotin on laaja, tarjolla on kymmeniä yliopistollisia opintokokonaisuuksia ja niiden osia sekä amk-opintokokonaisuuksia.

Ovet ovat avoinna kaikille ilman pääsykokeita.

Tartu tilaisuuteen ja ja vietä aktiivista opiskeluaikaa luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla!