Tervetuloa aloittamaan yliopisto- tai AMK-opintosi!

Aloita opiskelu tammikuussa

Tähtäätkö VAKAVAsti opettajaksi? Vai haluatko SOTE-alalle fysioterapeutiksi, sosionomiksi, liikunnanohjaajaksi tai sairaanhoitajaksi? Tarvitsetko tsemppausta valintakokeisiin? Vietä kevät hyödyllisesti suorittamalla tulevan tutkinnon osia ja perehtymällä samalla tehokkaasti alan valintakoeaineistoihin. Samalla hankit itsellesi akateemisia opiskelutaitoja.

Lue lisää Ope- ja Sote-opinnoista. Vapaita opiskelupaikkoja myös Kauppatieteen ja Englannin kieli ja kansainvälisyys –linjoilla. Hae nyt!

Aloita opiskelu tammikuussa

Kevätlukukauden kesto on 2.1.- 12.5.2017. Kevään aikana opiskelet tutkinnon osia ja valmistaudut samalla tehokkaasti valintakokeisiin. Opinnot kehittävät muun muassa lukutekniikkaa, esseiden kirjoitustaitoa ja muita jatko-opintovalmiuksiasi korkeakoulussa. Alkio-opistolla suorittamiasi tutkinnon osia voit myöhemmin sisällyttää korkeakoulututkintoon ja siten lyhentää opiskeluaikaasi korkeakoulussa.

Ope-opintojen (Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot) opintotarjottimella on kasvatustieteen perusopinnot (25 op), valmennuskurssi VAKAVA-kokeeseen, valmennusta valintakokeiden soveltuvuuskokeisiin ja yliopiston kieli- ja viestintäopintoja (mm. englannin kieli, ruotsin kieli, puheviestintä, kirjoitusviestintä).

Sote-opinnoissa (Sosiaali- ja terveysalalle valmentavat opinnot) tutustutut hyvinvointialan AMK-opintoihin. Voit suorittaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoon kuuluvia ammattikorkeakoulun opintoja sekä muita alalle suuntautumista tukevia opintoja. Liikuntalääketieteen opintojaksoja on mahdollisuus valita osaksi opintoja. Lisäksi voit valmentautua valintakokeisiin mukavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Syksyllä alkaneella Kauppatieteen linjalla opiskellaan kevätlukukaudella kattavasti kauppatieteiden yhteisvalinnan tai muiden kaupallisten alojen pääsykokeiden sisältöjä. Linjalla käydään läpi tarkasti kauppatieteen eri osa-alueita opetuksen sekä ryhmä- ja yksilötehtävien kautta. Voit myös haastaa itseäsi harjoituskokeiden avulla. Linjalla on muutama vapaa opiskelupaikka, tervetuloa mukaan suorittamaan alan yliopisto-opintoja ja valmistautumaan valintakokeisiin!

Ensikertalaisen hakijan paikka säilyy

Alkio-vuoden jälkeen säilyy edelleen asema korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Omaa alaa voi etsiä turvallisin mielin ja samalla voi suorittaa korkeakoulututkinnon osia ennakkoon.

Korkeakouluhaku muuttui syksyllä 2014. Hallituksen esityksen 244/2014 mukaisesti keväällä 2016 järjestettävistä valinnoista alkaen korkeakoulujen olisi varattava paikkoja ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai hakija, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa viimeistään keväällä 2014 tai opiskellut ulkomailla.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen. Vuoden aikana voit opiskella korkeakoulututkinnon osia ja säilyttää silti paikkasi ensikertalaiskiintiössä.

Tervetuloa opiskelemaan Alkio-opistolle

Opiskelu ja opiskelumenetelmät

Opiskelu Alkio-opistossa on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen. Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän ja koko muun henkilökunnan tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun.

Opintolinjat järjestävät juhlia, teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja.

Alkio-vuodesta on hyötyä!

  • Alkiolla suorittamiasi tutkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon.
  • Valmentaudut tehokkaasti alan pääsykokeisiin.
  • Tutustut alan käsitteistöön ja ajatusmaailmaan.
  • Opiskelu- ja tiimityöskentelytaitosi kehittyvät.
  • Saat kannustusta opiskeluryhmältäsi ja koko henkilökunnalta.
  • Kahden vuoden opiskelu mahdollistaa pääsyn yliopistoon erillisvalinnalla.
  • Opiskelu oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen (ei vähennä korkea-asteen opintotukea).
  • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta

Laaja opintotarjotin

Alkio-opisto on yksi Suomen suosituimmista kansanopistoista. Teemme yhteistyötä kuuden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Alkion opintotarjotin on laaja, tarjolla on kymmeniä yliopistollisia opintokokonaisuuksia ja niiden osia sekä amk-opintokokonaisuuksia.

Ovet ovat avoinna kaikille, eikä pääsykokeita ole.

Tartu tilaisuuteen ja täytä hakulomake 2.12.2016 mennessä. Tervetuloa aloittamaan opintosi tammikuussa!