Oppilaille ja henkilökunnalle hyvää menestystä ja joulua

Olen jäämässä eläkkeelle palveltuani taloa 40 vuotta. Keväällä hoidan vielä politiikan tutkimuksen perusopinnot loppuun, jonka jälkeen siirryn kunnioitettavien opiston alumnien ja tuntiopettajien joukkoon.

Alkio-opisto kansanopistona on ketterä ja muuntautumiskykyinen. Laaja yhteistyö avointen yliopistojen kanssa on jatkossakin kestävä. Oma sarkani on ollut valtio-opin/politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden yliopisto-opintojen juurruttaminen Alkio-opistoon. Tulokset näkyvät Alkion käyneiden nuorten menestyksessä. Alkion opetus joutuu sopeutumaan valtionhallinnon opetuksen muutoksiin. On selvitty ennen ja Alkio-opisto selviytyy varmasti jatkossakin. Yhdessä tekeminen, hyvät juhlat perinteiseen tyyliin, ajan seuraaminen ja myös korkeasti koulutettu henkilökunta takaavat menestyksen.

Toivotan oppilaille, talon henkilökunnalle hyvää menestystä ja hyvää joulua.

Arja Sahlberg

Arja Sahlberg
YTT, valtiotieteellisen linjan johtaja
valtio-oppi, sosiologia, filosofia