Englannin aineopinnot Alkio-opistolla

Tule täydentämään pätevyyttäsi opettajan ammattiin tai muihin englannin kielen ja viestinnän asiantuntijan tehtäviin! Alkio-opisto tarjoaa lukuvuonna 2017–2018 englannin aineopintojen opintokokonaisuuden (32 op) Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet esim. englannin kielen opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin. Opintoihin valittavilla opiskelijoilla tulee olla englannin kielen perusopinnot suoritettuina vähintään hyvin tiedoin.

Enkun aineopinnot

Lisähaku käynnistyy toukokuun lopussa

Varsinainen hakuaika elokuussa 2017 käynnistyvään ryhmään päättyi huhtikuun lopussa. Koska ryhmään mahtuu vielä, järjestetään lisähaku samoilla kriteereillä 29.5.-4.6.2017. Haku tapahtuu ilmoittautumalla hakijaksi Korpissa.

Ryhmään valitaan 12–25 opiskelijaa. Opetuksen toteutuminen edellyttää vähintään 12 opiskelijaa.

Kontaktiopetus järjestetään Alkio-opistossa Jyväskylän Korpilahdella elokuussa 2017 - toukokuussa 2018. Kontaktiopetus järjestetään kymmenenä viikonloppuna (perjantai-ilta ja lauantai). Kirjatenttejä voi suorittaa vielä syksyllä 2018 avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Aineopintojen hinta on 1250 euroa.

Jätä hakemuksesi heti, sillä aiemmin ilmoittautunut hakija on etusijalla, mikäli useilla hakijoilla on sama englannin kielen perusopintojen kokonaisarvosana. The early bird catches the worm!

Lisätietoja käytännön järjestelyistä.