Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Tartu tilaisuuteen ja vietä 11 päivää luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla! Kovien tieteiden kesälukiossa Jyväskylän Korpilahdella opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi. Lukio-opintojen merkitys tulevaisuuden jatko-opintoihin pääsyn ja niissä menestymisen kannalta on suuri.

Kovien tieteiden kesälukio järjestetään Alkio-opistossa, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan. Opistolla vallitsee hyvä yhteishenki ja lämmin, rento ilmapiiri.

Kesälukiossa on tarjolla kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta, matematiikasta ja ruotsista. Katso ohjelma alla. Opiskelun lisäksi ohjelmaan kuuluu työpajoja, retki Unescon maailmanperintökohteeseen Struven ketjun pisteelle ja vapaa-ajan toimintaa. Sauna lämpiää neljä kertaa ja Päijänteessä voi pulahtaa vilvoittelemassa.

Kovien tieteiden kesalukio

Opetus

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–3 kurssia. Lukion pakollisten ja syventävien kurssien laajuus on 38 tuntia. Kursseihin sisältyy ennakkotehtäviä. Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään v. 2018 opetussuunnitelman mukaan. Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Opetusohjelma

BIOLOGIA

Biologian kertaus, BIabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit.

FYSIIKKA

Fysiikka luonnontieteenä, FY1 (pakollinen kurssi)

Tavoite: Tutustua fysiikkaan tieteenä ja luoda pohjaa myöhempien fysiikankurssien opiskelulle. Oppia tekemän fysiikan tutkimusta: keräämään tuloksia, esittämään tuloksia graafisesti ja arvioimaan tutkimusten luotettavuutta.
Sisältö: Aiheina Newtonin lait ja liikeilmiöt, maailman perusvuorovaikutukset ja maailmankaikkeuden rakenne ja syntyminen. Kurssilla käytämme myös sähköisiä apuvälineitä, kuten LibreOfficea.
Opettaja: Ossi Kosonen

Fysiikan kertaus FYabi

Tavoite: Oppia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä ja ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä fysiikan klassisimmilla alueilla: mekaniikassa, lämpö- ja aalto-opissa. Kurssilla kootaan yhteen lukiofysiikan kurssien FY1, FY2, FY4 ja FY5 aihealueet. Kurssilla käytämme digitaalisia menetelmiä: GeoGebra mittaustulosten analyysissä ja sen valmiit materiaalit opetuksen tukena; simulaatiot ilmiöiden havainnollistamisessa ja LibreOffice-ohjelmisto fysiikan vastausten laadinnassa. Kurssi sopii sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville että luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville.
Opettaja: Juha Alanne

KEMIA

Reaktiot ja tasapaino KE5 (syventävä kurssi)

Tavoite: Oppia käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.
Sisältö: Perehdymme kemialliseen tasapainoon yleisesti, sekä sen merkittävään erityistapaukseen: happamuuteen. Tämä on toinen lukion laskupainotteisista kemian kursseista, ja se näkyy ohjelmassa laskujen vahvana painotuksena. Kurssilla käyttämämme digitaaliset menetelmät: GeoGebra happamuuslaskujen tukena ja LibreOffice-ohjelmisto kemiavastausten laadinnassa. Lisäksi simulaatiot käsitteiden opetuksen ja oppimisen tehosteena.
Opettaja: Juha Alanne

MATEMATIIKKA

matematiikkaaLausekkeet ja yhtälöt MAB2 (Pakollinen kurssi)

Tavoite: Ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet ja vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitoja sekä oppia ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.
Sisältö: Kurssilla käsittelemme suureiden välistä lineaarista riippuvuutta ja verrannollisuutta, opettelemme ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä harjoittelemme käyttämään laskinta polynomifunktion tutkimisessa ja polynomeihin liittyen sovellusten ratkaisussa. Kurssilla käyttämämme digitaaliset menetelmät: GeoGebra yhtälöiden ratkaisemisessa ja sen valmiit materiaalit opetuksessa.
Opettaja: Juha Alanne

Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) (Pakollinen kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös vastaavan lyhyen matematiikan kurssin sisältöjä. Lisää ilmoittautumislomakeen tekstikenttään tieto, että tulet suorittamaan Tilastot ja todennäköisyys, MAB5-kurssia.

Tavoite: Havainnollistaa erilaisia tilastollisia jakaumia ja oppia määrittämään sekä tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja ja lisäksi perehtyä todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
Sisältö: Kurssilla perehdymme diskreettien ja jatkuvien jakaumien tunnuslukuihin sekä opimme soveltamaan erilaisia todennäköisyysjakaumia kuten normaalijakaumaa. Lisäksi tutustumme kombinatoriikkaan sekä klassisen todennäköisyyden laskusääntöihin. Datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemissa käytämme erilaisia ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä sähköisiä apuvälineitä.
Opettaja: Ossi Kosonen

Pitkän matematiikan kertaus MAAabi (sovaltava kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Lisää ilmoittautumislomakkeen tekstikenttään tieto, että tulet suorittamaan MABabi-kurssia.

Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisempiä pitkän matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia.
Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen.
Opettaja: Ossi Kosonen

RUOTSI

Kertauskurssi RUBkert (soveltava kurssi)

Tavoite: Oppia ruotsin kielen perusrakenteiden lisäksi vaativimpiakin rakenteita ja harjoitella suullista ja kirjallista ilmaisua ruotsiksi.
Sisältö: Kurssilla tehdään esimerkiksi luetun- ja kuullun ymmärtämistehtäviä, sanastoharjoituksia, kielioppitehtäviä ja erilaisia suullisia harjoituksia.

Kurssien valinta ja lukujärjestys

Valitse 1–3 kurssia, korkeintaan yksi kustakin ryhmästä.

 1. Ryhmä (R1): BIabi, MAB2, MAAabi
 2. Ryhmä (R2): FY1, FYabi, RUBkert
 3. Ryhmä (R3): MAA10/MAB5, KE5

Kesälukion 2018 lukujärjestys --> kesä 2019 vasta suunnitteilla

lukkari nettiin

Kesälukion muu ohjelma 2019

Työpajat

 • Vesien näkymätön elämä; tutkimuksia mikroskoopilla
 • Keittiöluonnontiede; fysiikkaa käytännönläheisesti
 • Self-help -työpaja stressinhallintaan: rentoutumis- ja mindfullness-harjoituksia
 • Öljytankkerionnettomuus Itämerellä -simulaatio
 • Opinto-ohjaus: saatavilla pienryhmä- ja yksilöohjausta

Työpajoja toteutetaan 3–6 riippuen kesälukioon osallistuvien määrästä.

Ohjattu vapaa-ajan toiminta (sisältyy täysihoitohintaan)

 • Pelejä yms. ohjattua toimintaa
 • Peli-ilta rantasaunalla
 • Leiritulet grillikatoksessa

Retki (sisältyy täysi- ja puolihoitohintaan)

 • Struven ketjun pisteelle Oravivuorelle, joka on yksi Unescon maailmanperintökohteistaStruven pisteella

Muut omatoimiset harrastus- ja ajanviettomahdollisuudet

 • Oma uimaranta. Rantasauna ja takkatupa käytössä 4 iltana majoittuville
 • Lähietäisyydellä aktiviteettipuisto ja toinen uimaranta
 • Alueella on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet, mm. frisbeegolf-rata ja beach volley kenttä Korpilahden keskustan tuntumassa
 • Kävelyetäisyydellä sijaitsee myös Korpilahden satama palveluineen sekä Korpilahden keskusta

Kesälukioon 2019 hakeminen ja peruutusehdot

Haku 5.6.2019 mennessä. Kesälukio toteutetaan 21.7. - 31.7.2019. Täytä sähköinen hakulomake. Varmista osallistumisesi maksamalla varausmaksu, joka hyvitetään kurssimaksussa. Varausmaksua ei palauteta 13.6.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista. Myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen kurssin alkua ilman pätevää syytä (sairaus tai muu vastaava; lääkärintodistus vaaditaan) tehdyistä peruutuksista opistolla on oikeus periä kuluina koko osanottomaksu. Jos kesälukioon ilmoittautunut ei osallistu kesälukioon, eikä peru osallistumistaan, niin kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan. Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka!

Hinnat 2019

559 € täysihoidolla (sis. 1–3 kurssin opetus, ohjelma, majoitus 2 hh, ateriat); lisä 1 hh on 50 €.

299 € puolihoidolla (sis. 1–3 kurssin opetus, lounas, päiväkahvi, ohjelma)

169 € yhden kurssin opetus

Järjestäjä

Alkio-opisto
www.alkio.fi

Kesälukion rehtori

FM Kirsi Hintsanen

Tiedustelut

Kirsi Hintsanen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3459

Koulutussihteeri Seija Solonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3449

Lisää kesälukiosta

Kesälukioseura ry
http://kesalukio.fi/