Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -luentosarja

Luentosarja ja koulutus on peruttu liian vähäisen osanottajamäärän takia.

Toimitko monikulttuuristen ryhmien parissa vapaaehtoistyöntekijänä? Tai alaikäisen ilman huoltajaa maahan tulleen nuoren edustajana? Kenties kohtaat työssäsi tai harrastuksissasi maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita? Ehkä haluaisit ryhtyä ystäväksi maahanmuuttajalle tai turvapaikanhakijalle?

Alkio-opistolla järjestetään Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -luentosarja syys-joulukuussa 2018. Luennot ovat kolmena viikonloppuna. Ohjelma täydentyy lähiaikoina (muutokset mahdollisia).

Luentosarjan hinta: 70 €

Ilmoittautuminen luentosarjaan Alkio-opiston toimistoon sähköpostilla viimeistään 29.8.2018: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Luentosarjan ohjelma

Perjantai 7.9. klo 15.00-19.15: Monikulttuurinen Suomi

 • Kulttuurista monikulttuurisuuteen: FM Marjaana Göös, Alkio-opisto
 • Kulttuurien kohtaaminen, monikulttuurisuus Suomessa: FT Kaisa Nissi, kotoutumispalvelut Jyväskylän kaupunki
 • Perinteiset vähemmistökulttuurit Suomessa, Ohjaaja Kirsi Florin, sosiaalipalvelut, Jyväskylän kaupunki

Lauantai 8.9. klo 10.00-14.30: Muuttoliike, siirtolaisuus, pakolaisuus

 • Monikulttuurisuuden juuret: FT Saila Leukumaa-Autto, Alkio-opisto
 • Siirtolaisuus ja pakolaisuus globaalina ja alueellisena ilmiönä: YTT Kati Turtiainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Kansainvälisten sopimusten huomioiminen pakolaistoiminnassa ja pakolaistilanteiden muutosten vaikutukset Suomessa: YTT Kati Turtiainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Monikulttuurisuuden historia: FT Saila Leukumaa-Autto, Alkio-opisto

Perjantai 26.10. klo 15.00-19.15: Kotouttaminen ja kotoutuminen

 • Kotoutuminen ja kotoutuminen arjen kansalaisuuteen: Anu Juurakko, vapaaehtoistoiminnan vastaava, Monikulttuurisuuskeskus Gloria
 • Monikulttuurinen vapaaehtoistyö, vapaaehtoistyöntekijän puheevuoro, Monikulttuurisuuskeskus Gloria
 • Maahanmuuttajakoulutus Suomessa: FM Marjaana Göös, Alkio-opisto

Lauantai 27.10. klo 10.00-14.30: Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

 • Monikulttuuriset ohjaustilanteet
 • Ohjaussuhteen rakentuminen ja kulttuurien välinen dialofi: FT Kaisa Nissi, kotoutumispalvelut, Jyväskylän kaupunki
 • Monikulttuurisuus hyvinvointipalveluissa: Margarita Goda-Savolainen, kotoutumispalvelut, Jyväskylän kaupunki

Perjantai 14.12. klo 15.00-19.15: Alaikäisen turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan ohjaus ja tuki

 • Kotoutumislain pääkohdat: Erityissuunnittelija Sari Jokinen, Keski-Suomen ELY-keskus
 • Lapsen ja nuoren turvapaikanhaku- ja kotouttamisprosessi sekä kotoutumislain mukainen jälkihoito 18 vuotta täyttäneille: Sosisaalityöntekijä Anni-Leena Tolvanen, Nuorten tiimi, Kotoutumispalvelut, Jyväskylän kaupunki
 • Alaikäisen turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan asuminen ja asumisen tuen muodot sekä koulutuspolut: Titta Veijanen

Lauantai 15.12. klo 10.00-14.30: Ilman huoltajaa tullut turvapaikanhakijalapsi

 • Traumatisoituneen lapsen ja nuoren kohtaaminen, tuen tarve ja kriisivaiheet: Psykiatrinen sairaanhoitaja, FT Kaisa Nissi, kotoutumispalvelut, Jyväskylän kaupunki
 • Edustajan työ ja edustajan toimenkuva turvapaikanhakuprosessin aikana: Suunnittelija Paul Abbey.

Uutta Alkio-opistossa

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -koulutus  eli Movae-koulutus muodostuu lähipäivien luentosarjasta ja kolmesta 5 op moduulista. Movae-koulutus (15 op) voidaan myöhemmin hyväksilukea osasuorituksena vastaaviin Humakin opintoihin tai opiskelija voi täydentää opinnot Humakin avoimen amk:n väyläopinnoilla ja hakea erillisvalinnan kautta Humakin opiskelijaksi.

Tämä uusi koulutus alkaa Alkio-opistossa 28.8.2018. Koulutus on kaikille avoin. Koulutuksen hakuaika on 1.5. - 24.8.2018. Voit ilmoittautua myös vain seminaaripäiviin. Täytä hakulomake.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Lähes kaikissa töissä ja toimissa kohdataan eri kulttuureista tulleita ihmisiä, joten koulutuksesta on hyötyä monenlaisissa ympäristöissä toimiville ihmisille. Koulutuksen kohderyhmiin kuuluvat etenkin

 • Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja vapaa-ehtoistyöntekijät
 • Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita työssään kohtaavat henkilöt (tulkit, sosiaalityöntekijät, poliisit jne.)
 • Kansanopistojen kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat
 • Kansanopistojen pitkillä linjoilla opiskelevat
 • Humanistisen ja kasvatusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä viittomakielisen ohjauksen tutkinto-opiskelijat osana tutkintoon johtavaa koulutusta
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat tai yhteisöpedagogin opintoihin hakeutuvat
 • Edustajaksi aikovat
 • Edustajana jo työskentelevät
 • Kaikki kulttuurien välisestä toiminnasta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoitteet

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -koulutuksen eli Movae-koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata moninaisuutta, ymmärtää monikulttuurisuutta ja toimia monimuotoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutus perehdyttää siirtolaisuuden ja pakolaisuuden taustoihin, syihin ja seurauksiin. Koulutus antaa myös käytännön työkaluja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville tai heidän kanssaan vapaaehtoistyössä tai arjen harrastuksissa toimiville. Lisäksi koulutus antaa myös valmiudet toimia alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajana.

Koulutuksen laajuus ja rakenne

Koulutus on laajuudeltaan 15 op ja se muodostuu kolmesta 5 op:een moduulista. Jokaiseen moduuliin sisältyy lähiopetusta ja ohjattua etäopiskelua. Yksi opintopiste vastaa noin 27  tunnin työskentelyä. Kokonaisuutta on mahdollista hyödyntää osana Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin väyläopintoja. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan missä laajuudessa opinnot on tarkoitus suorittaa. Lähiopetus muodostusvat kolmesta

Alkuinfo

ti 28.8.2018 klo 18.00 - 20.00 Alkio-opistolla

Moduuli 1. Monikulttuurinen Suomi, 5 op

Toteutus 3.9. - 12.10.2018

 • Lähipäivät pe-la 7. - 8.9. 10 h
 • Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Moduuli koostuu kahdesta teemasta: Monimuotoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta sekä Globaali muuttoliike.

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva kulttuurien moninaisuuteen, tutustua Suomen monikulttuurisuuteen ja vähemmistökulttuureihin. Ymmärtää pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia tekijöitä sekä niiden vaikutuksia globaalisti ja alueellisesti. Tunnistaa rasismin erilaisia ilmenemismuotoja ja löytää rasismia poistavia ratkaisuja.

 Moduuli 2. Ihmisoikeudet, kotouttaminen ja kotoutuminen, 5 op

Toteutus 22.10. - 7.12. 2018

 • Lähipäivät pe-la 26. - 27.10. 10 h
 • Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Moduuli koostuu kahdesta teemasta: Kotouttaminen ja kotoutuminen sekä Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

Opintojakson tavoitteena on tutustua suomalaiseen kotouttamisjärjestelmään sekä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksiin. Ymmärtää kulttuurierojen merkitys kohtaamistilanteissa vapaaehtoistyössä sekä ohjaus- ja neuvontatyössä. Löytää keinoja tukea maahanmuuttajaa arjen kansalaisuuden saavuttamisessa.

 Moduuli 3. Lapsi ja nuori turvapaikanhakijana ja maahanmuuttajana, 5 op

Toteutus 10.12.2018 - 25.2.2019

 • Lähipäivät pe-la 14. - 15.12. 10 h
 • Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Moduuli koostuu kahdesta teemasta: Alaikäisen turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan ohjaaminen ja tukeminen sekä Ilman huoltajaa tulleen turvapaikanhakijalapsen ja -nuoren edustaminen.

Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet toimia ilman huoltajaa Suomeen tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan sekä ilman huoltajaa Suomessa asuvan oleskeluluvan saaneen alaikäisen edustajana. Koulutus perehdyttää myös alaikäisiä turvapaikanhakijoita työssään kohtaavia alan lainsäädäntöön ja toimintakäytäntöihin sekä yhteistyöhön edustajien kanssa.

Miten valitsen itselleni sopivan koulutuskokonaisuuden?

Koulutukseen kuuluu kolme kahden päivän lähijaksoa, ohjattua itsenäistä työskentelyä sekä käytännön työskentelyä vapaaehtoistyössä tai alaikäisen edustajana. Lähijaksot voit suorittaa Alkio-opistossa tai Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa. Koulutuksesta voit valita itsellesi laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden.

 • osallistut vain lähipäiviin (luentosarja),
 • suoritat itseäsi kiinnostavat moduulit (1–3) tai opintokokonaisuuden vapaana sivistystyönä etätehtävineen ja työharjoitteluineen,
 • suoritat kokonaisuuden (3 moduulia) osana lukuvuoden mittaista kansanopistolinjaa
 • täydennät 31.5.2019 mennessä suorituksesi vastaamaan Humakin avoimen amk:n väyläopintoja (max 30 op)
 • suoritat Movae-koulutuksen kansanopistossa, ja osoitat myöhemmin osaamisesi Humakin yhteisöpedagogiopintoihin AHOToinnin kautta.

Mitä koulutus maksaa?

 Opintojen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan

 • osallistumien lähipäiviin eli luentosarjaan (3 x 10 h) 70 €
 • yhden moduulin kokonaisuus 105 €
 • 3 moduulia tai koulutuskokonaisuus sisältäen Humakin väyläopinnot 30 op 275 €

Lähijaksojen aikana voit majoittua ja ruokailla opistolla omakustanteisesti.

HUMAKin avoimen amk:n väylä

Opiskelija voi suorittaa koulutuksen osana Humakin avoimen amk:n väylää lukuvuonna 2018 - 2019 seuraavasti:

Opintojaksot, joihin vastaavuus osoitettavissa

 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
 • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op

Monikulttuurisen vapaaehtoistyön ja edustajatyön koulutusta (15 op) suorittava antaa osaamistaan osoittavan ja kokoavan näytön edellä mainittuihin Humakin YP tutkinnon opintojaksoihin ja suoritusta täydennetään 20 opintopisteeseen.

Amk-väyläopintoja suorittavat täydentävät moduulien osaamistavoitteita vastaavat osuudet avoimen amk:n opintoina, jolloin moduulit ovat osa tutkintoon johtavan koulutuksen 60 op väyläopintoja. Niiden osalta vaadittava osaamisen näyttöjen arviointi on amk:n tehtävä.

Mikäli opiskelija suorittaa muita avoimen väyläopintoja 40 op, hän voi hakeutua Humakin opiskelijaksi erillisvalinnan kautta.

Koulutuksen järjestäjät

Alkio-opisto

www.alkio.fi

ja Kiteen Evankelinen Kansanopisto

www.kiteenkansanopisto.fi

yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa

www.humak.fi

Alkio-opisto: tiedustelut

Kirsi Hintsanen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

p. 040 714 3459

Toimisto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

p. 050 409 3004