Uutta Alkio-opistossa

Toimitko monikulttuuristen ryhmien parissa vapaaehtoistyöntekijänä? Tai kenties alaikäisen ilman huoltajaa maahan tulleen nuoren edustajana? Kenties kohtaat työssäsi tai harrastuksissasi maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita? Ehkä haluaisit ryhtyä ystäväksi maahanmuuttajalle tai turvapaikanhakijalle?

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -koulutus eli Movae-koulutus saattaa olla juuri sinulle!

Movae-koulutus muodostuu seminaaripäivistä ja kolmesta 5 op moduulista. Movae-koulutus (15 op) voidaan myöhemmin hyväksilukea osasuorituksena vastaaviin Humakin opintoihin tai opiskelija voi täydentää opinnot Humakin avoimen amk:n väyläopinnoilla ja hakea erillisvalinnan kautta Humakin opiskelijaksi.

Tämä uusi koulutus alkaa Alkio-opistossa 28.8.2018. Koulutus on kaikille avoin. Koulutuksen hakuaika on 1.5. - 24.8.2018. Voit ilmoittautua myös vain seminaaripäiviin. Täytä hakulomake.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Lähes kaikissa töissä ja toimissa kohdataan eri kulttuureista tulleita ihmisiä, joten koulutuksesta on hyötyä monenlaisissa ympäristöissä toimiville ihmisille. Koulutuksen kohderyhmiin kuuluvat etenkin

 • Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja vapaa-ehtoistyöntekijät
 • Maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita työssään kohtaavat henkilöt (tulkit, sosiaalityöntekijät, poliisit jne.)
 • Kansanopistojen kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat
 • Kansanopistojen pitkillä linjoilla opiskelevat
 • Humanistisen ja kasvatusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä viittomakielisen ohjauksen tutkinto-opiskelijat osana tutkintoon johtavaa koulutusta
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat tai yhteisöpedagogin opintoihin hakeutuvat
 • Edustajaksi aikovat
 • Edustajana jo työskentelevät
 • Kaikki kulttuurien välisestä toiminnasta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoitteet

Monikulttuurinen vapaaehtoistyö ja edustajatyö -koulutuksen eli Movae-koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata moninaisuutta, ymmärtää monikulttuurisuutta ja toimia monimuotoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutus perehdyttää siirtolaisuuden ja pakolaisuuden taustoihin, syihin ja seurauksiin. Koulutus antaa myös käytännön työkaluja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleville tai heidän kanssaan vapaaehtoistyössä tai arjen harrastuksissa toimiville. Lisäksi koulutus antaa myös valmiudet toimia alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajana.

Koulutuksen laajuus ja rakenne

Koulutus on laajuudeltaan 15 op ja se muodostuu kolmesta 5 op:een moduulista. Jokaiseen moduuliin sisältyy lähiopetusta ja ohjattua etäopiskelua. Yksi opintopiste vastaa noin 27  tunnin työskentelyä. Kokonaisuutta on mahdollista hyödyntää osana Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin väyläopintoja. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan missä laajuudessa opinnot on tarkoitus suorittaa. Lähiopetus muodostusvat kolmesta

Alkuinfo

ti 28.8.2018 klo 18.00 - 20.00 Alkio-opistolla

Moduuli 1. Monikulttuurinen Suomi, 5 op

Toteutus 3.9. - 12.10.2018

 • Seminaaripäivät pe-la 7. - 8.9. 10 h
 • Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Moduuli koostuu kahdesta teemasta: Monimuotoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta sekä Globaali muuttoliike.

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva kulttuurien moninaisuuteen, tutustua Suomen monikulttuurisuuteen ja vähemmistökulttuureihin. Ymmärtää pakolaisuuden ja siirtolaisuuden taustalla olevia tekijöitä sekä niiden vaikutuksia globaalisti ja alueellisesti. Tunnistaa rasismin erilaisia ilmenemismuotoja ja löytää rasismia poistavia ratkaisuja.

 Moduuli 2. Ihmisoikeudet, kotouttaminen ja kotoutuminen, 5 op

Toteutus 22.10. - 7.12. 2018

 • Seminaaripäivät pe-la 26. - 27.10. 10 h
 • Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Moduuli koostuu kahdesta teemasta: Kotouttaminen ja kotoutuminen sekä Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

Opintojakson tavoitteena on tutustua suomalaiseen kotouttamisjärjestelmään sekä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksiin. Ymmärtää kulttuurierojen merkitys kohtaamistilanteissa vapaaehtoistyössä sekä ohjaus- ja neuvontatyössä. Löytää keinoja tukea maahanmuuttajaa arjen kansalaisuuden saavuttamisessa.

 Moduuli 3. Lapsi ja nuori turvapaikanhakijana ja maahanmuuttajana, 5 op

Toteutus 10.12.2018 - 25.2.2019

 • Seminaaripäivät pe-la 14. - 15.12. 10 h
 • Lisäksi ennakkotehtävä 10 h, ohjattu etäopiskelu 105 h ja vapaaehtoistyö/edustajatyö 10 h

Moduuli koostuu kahdesta teemasta: Alaikäisen turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan ohjaaminen ja tukeminen sekä Ilman huoltajaa tulleen turvapaikanhakijalapsen ja -nuoren edustaminen.

Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet toimia ilman huoltajaa Suomeen tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan sekä ilman huoltajaa Suomessa asuvan oleskeluluvan saaneen alaikäisen edustajana. Koulutus perehdyttää myös alaikäisiä turvapaikanhakijoita työssään kohtaavia alan lainsäädäntöön ja toimintakäytäntöihin sekä yhteistyöhön edustajien kanssa.

Miten valitsen itselleni sopivan koulutuskokonaisuuden?

Koulutukseen kuuluu kolme kahden päivän lähijaksoa, ohjattua itsenäistä työskentelyä sekä käytännön työskentelyä vapaaehtoistyössä tai alaikäisen edustajana. Lähijaksot voit suorittaa Alkio-opistossa tai Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa. Koulutuksesta voit valita itsellesi laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden.

 • osallistut vain seminaaripäiviin (lähijaksot),
 • suoritat itseäsi kiinnostavat moduulit (1–3) tai opintokokonaisuuden vapaana sivistystyönä etätehtävineen ja työharjoitteluineen,
 • suoritat kokonaisuuden (3 moduulia) osana lukuvuoden mittaista kansanopistolinjaa
 • täydennät 31.5.2019 mennessä suorituksesi vastaamaan Humakin avoimen amk:n väyläopintoja (max 30 op)
 • suoritat Movae-koulutuksen kansanopistossa, ja osoitat myöhemmin osaamisesi Humakin yhteisöpedagogiopintoihin AHOToinnin kautta.

Mitä koulutus maksaa?

 Opintojen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan

 • osallistumien seminaaripäiviin (3 x 10 h) 70 €
 • yhden moduulin kokonaisuus 105 €
 • 3 moduulia tai koulutuskokonaisuus sisältäen Humakin väyläopinnot 30 op 275 €

Lähijaksojen aikana voit majoittua ja ruokailla opistolla omakustanteisesti.

HUMAKin avoimen amk:n väylä

Opiskelija voi suorittaa koulutuksen osana Humakin avoimen amk:n väylää lukuvuonna 2018 - 2019 seuraavasti:

Opintojaksot, joihin vastaavuus osoitettavissa

 • Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
 • Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op
 • Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen 5 op
 • Yksilön kasvu ja kehitys 5 op

Monikulttuurisen vapaaehtoistyön ja edustajatyön koulutusta (15 op) suorittava antaa osaamistaan osoittavan ja kokoavan näytön edellä mainittuihin Humakin YP tutkinnon opintojaksoihin ja suoritusta täydennetään 20 opintopisteeseen.

Amk-väyläopintoja suorittavat täydentävät moduulien osaamistavoitteita vastaavat osuudet avoimen amk:n opintoina, jolloin moduulit ovat osa tutkintoon johtavan koulutuksen 60 op väyläopintoja. Niiden osalta vaadittava osaamisen näyttöjen arviointi on amk:n tehtävä.

Mikäli opiskelija suorittaa muita avoimen väyläopintoja 40 op, hän voi hakeutua Humakin opiskelijaksi erillisvalinnan kautta.

Koulutuksen järjestäjät

Alkio-opisto

www.alkio.fi

ja Kiteen Evankelinen Kansanopisto

www.kiteenkansanopisto.fi

yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa

www.humak.fi

Alkio-opisto: tiedustelut

Kirsi Hintsanen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

p. 040 714 3459

Toimisto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

p. 050 409 3004