Opiskeluajan kustannukset määräytyvät ruokailujen ja asumisen mukaan. Opintoihin voi saada

  • Kelan opintotukea
  • TE-toimiston työttömyysetuutta
  • työttömän opintosetelin
  • stipendin.

Lisätietoa eri rahoitusmuodoista saat vasemmalla olevasta valikosta. Alla ovat opiskeluajan kustannukset eriteltyinä.

Opintomaksut lukuvuonna 2016 - 2017

Opiskelusta peritään 36 viikon viikkomaksu (viikko = 5 työpäivää). Opintovuosi 2016 - 2017 kestää syksyllä alkavien linjojen osalta 38 viikkoa, joista kaksi on itsenäisen työskentelyn viikkoja. Kevätlukukaudella opintonsa aloittavien opintovuosi kestää 18,80 opintoviikkoa, jolloin maksu peritään 17,8 opintoviikolta. Itsenäisen työskentelyn viikoilta opintomaksua ei peritä, ei myöskään viikonloppuasumisesta. Yhteisten juhlatilaisuuksien ruokailut ovat kaikille opiskelijoille ilmaisia. Koko opintovuoden kustannukset selviävät alla olevasta taulukosta. Opintomaksu maksetaan yhdeksässä erässä: elokuussa ja huhtikuussa puolen kuukauden maksu sekä syys-maaliskuussa koko kuukauden maksu. Kevätlukukaudella aloittavat maksavat neljässä erässä (tammi-huhtikuu)

Osan opintomaksuista voi rahoittaa opintotuella.

Hintavaihtoehdot

viikko/5 työpv

kuukausierä

koko vuosi (36vk)

täysihoito: opetus, asuminen ja ruokailut 1)

145,50 €

654,75 €

5238,00 €

opetus ja lounas 2)

95,00 €

427,50 €

3420,00 €

opetus 3)

80,00 €

360,00 €

2880,00 €

1) Opetus, asuminen opiston asuntolassa 2 hh, ateriat työpäivinä (aamiainen, lounas ja lounaskahvi sekä päivällinen ma - to ja aamiainen ja lounas ja lounaskahvi perjantaina) sekä työjärjestykseen merkittyinä tenttilauantaina aamiainen sekä lounas ja lounaskahvi. Opistolla asuvalla on aina täysihoito. Opisto kustantaa opiskeluun liittyvät matkat (joiden määrä vaihtelee linjoittain), mutta matkat kotipaikkakunnan ja opiston välillä opiskelija maksaa itse.

2) Opetus, lounas ja lounaskahvi työpäivinä, opiskeluun liittyvät matkat. Matkat kotipaikkakunnan/asunnon ja opiston välillä opiskelija maksaa itse.

3) Maksu sisältää opetuksen ja opiskeluun liittyvät matkat. Matkat kotipaikkakunnan/asunnon ja opiston välillä opiskelija maksaa itse.

Opintomaksuun sisältyvät avoimen yliopiston ja avoimen AMK:n opinnot

Alkio-opiston opiskelijan opintomaksuun sisältyy ilmaisena vaihtoehtoisesti

  • opiskelijan valitsema yksi avoimen yliopiston perusopintokokonaisuus (25 - 30 op) TAI

  • avoimen AMK:n opintokokonaisuus TAI

  • avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuden osa (9 - 14 op) TAI

  • yksi avoimen yliopiston aineopintokokonaisuus (30 - 35 op), jolloin aineopintokokonaisuuden hinnasta vähennetään 275 euroa

Lisäksi opintomaksuun voi sisällyttää kaksi vapaavalintaista kurssia avoimen yliopiston yleis-, kieli- tai viestintäopinnoista ilman erillistä maksua.

Avoimen yliopiston ilmaiset opinnot edellyttävät koko opintovuoden opintoja Alkio-opistossa.

Lisäopinnot

Opiston opintomaksuun kuulumattomien avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoista peritään erillinen maksu, mikä vaihtelee 65 eurosta 575 euroon opintolaajuuksien sekä opintokokonaisuuksien mukaan (3 - 35 op). Lisäksi useista perusopintokokonaisuuksista ja avoimen amk:n opinnoista voi suorittaa osia, jotka on hinnoiteltu erikseen. Hinnat vaihtelevat 65 - 185 euroon opintolaajuuksien mukaan (5 - 16 op). Yleis-, kieli- ja viestintäopintokurssit maksavat 65 - 100 euroa/kurssi. Sivutoimisilta opiskelijoilta peritään opintokokonaisuuksista 385 - 525 euroa.

Huom! Varaamme mahdollisuuden hinnanmuutoksiin.

Kevätlukukaudella 2017 alkavien linjojen opintomaksut

Kevälukukausi alkaa 2.1.2017 ja päättyy 12.5.2017. Kevään opintokausi kestää 18,80 opintoviikkoa, joista laskutetaan 17,8 opintoviikkoa. Linjoilla on yksi etäopiskeluviikko, jolta ei peritä opintomaksua. Opintomaksut maksetaan kuukausierissä tammi-huhtikuussa (toukokuulle ei tule erillistä laskua).

Hinnat 2.1.-12.5.2017

Hintavaihtoehdot

viikko/5 työpv

kuukausierä

kevätlukukausi yhteensä

täysihoito: opetus, asuminen ja ruokailut 1)

 145,50 €

 647,47 €

2589,90 €

opetus ja lounas 2)

 95,00 €

422,75 €

1691,00 €

opetus 3)

 80,00 €

 356,00 €

1424,00 €

 1) Opetus, asuminen 2 hh, ateriat työpäivinä (aamiainen, lounas ja lounaskahvi ja päivällinen ma - to sekä aamiainen ja lounas ja lounaskahvi perjantaisin). Työjärjestyksessä mainittuina lauantain tenttipäivinä on tarjolla aamiainen ja lounas sekä lounaskahvi. Opistolla asuvalla on aina täysihoito  Opiskeluun liittyvät matkat (määrä vaihtelee linjoittain).  Matkat kotipaikkakunnan ja opiston välillä opiskelija maksaa itse.

2) Opetus, lounas ja lounaskahvi  työpäivinä, opiskeluun liittyvät matkat. Matkat kotipaikkakunnan/asunnon ja opiston välillä opiskelija maksaa itse.

3) Maksu sisältää vain opetuksen ja opiskeluun liittyvät matkat. Matkat kotipaikkakunnan/asunnon ja opiston välillä opiskelija maksaa itse.

Muut maksut

Materiaalimaksua peritään syyslukukaudella opintonsa aloittavilta 98,50 euroa ja tammikuussa opintonsa aloittavilta 49,00 euroa.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 85,00 €/kk. Koko vuoden kestävillä linjoilla yhden hengen huonemaksu peritään  ajalta 10.8.2016-12.5.2017. Kevätlukukaudella alkavilta linjoilta maksu peritään ajalta 2.1.-12.5.2017. Yhden hengen huoneita on tarjolla 34. Opistolla on myös muutamia huoneita, joihin voi ottaa lemmikkieläimen mukaan. Lemmikkieläinhuoneet ovat kahden hengen huoneita. Lisämaksu lemmikkieläinhuoneesta on 49,00 euroa/kk. Lisämaksu maksetaan samoin kuin yhden hengen huoneissa. Lemmikkihuoneet ovat tällä hetkellä täynnä. Lemmikkieläimen mukaan ottamisesta on aina tehtävä erillinen sopimus toimiston kanssa. Viikonloppuasumisesta ei peritä lisämaksua. Lisätietoja asumisesta