Kela

Opintoihin voi saada opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. 1.8.2014 alkaen toisen asteen opiskelijan opintoraha on muualla kuin vanhempiensa luona asuvalla 20 vuotta täyttäneellä opiskelijalla enintään 249,21 euroa/kk. Alle 20-vuotiaan opintoraha vaihtelee vanhempien tulojen mukaan.

Opintotuen asumislisä on opiston asuntolassa asuvalle 88,87 euroa. Opiston ulkopuolella asuvalle opintotuen asumislisä on enintään 201,60 euroa kuukaudessa. Lisäksi opiskelija voi nostaa valtion takaamaa opintolainaa opintojen rahoittamiseen. Lisätietoja opintotuesta löydät Kelan sivuilta.