Opiskelusi Alkio-opistolla voit rahoittaa myös erilaisilla stipendeillä, joita opistollamme on myönnettävissä.

Stipendejä korpilahtelaisille opiskelijoille

Alkio-opisto myöntää vuosittain stipendejä opintokustannusten kattamiseen hakemusten perusteella Korpilahden yhtenäiskoulua käyneille opiskelijoille. Stipendeinä jaettava summa on 6000 euroa lukuvuonna 2016 - 2017.

Myöntämisperusteet

Stipendi myönnetään opinnoissa menestyneelle korpilahtelaiselle opiskelijalle, jonka jatko-opintomahdollisuuksia halutaan tukea.

Stipendiin sisältyy

 • opetus
 • yksi vapaavalintainen perusopintokokonaisuus tai sen osa
 • kaksi yleis-, kieli- tai viestintäopintokurssia.

Hakumenettely

Stipendiä haetaan Alkio-opiston hakulomakkeella, jonka yhteyteen liitetään vapaamuotoinen stipendihakemus liitteineen:

 • vapaamuotoinen hakemus
 • virkatodistus (josta näkyy perheselvitys)
 • koulutodistukset.

Stipendin haku päättyy koko lukuvuoden opintoihin 1.8. klo 12.00 ja kevätlukukauden opintoihin 2.12. klo 12.00.  Lisätietoja opiston toimistosta puh. 050 409 3004 tai toimisto(at)alkio.fi.

Uudenmaan säätiön stipendit

Uudenmaan säätiö jakaa avustuksia uusmaalaisille opiskelijoille (ei Helsinki) opintomaksujen kattamiseen. Stipendit jaetaan hakemusten perusteella.

Kevään stipendejä voi hakea 17.2.2017 saakka.

Hakumenettely

Stipendiä haetaan Alkio-opiston hakulomakkeella, jonka yhteyteen liitetään vapaamuotoinen stipendihakemus.

Täytä hakemus ja palauta Alkio-opiston toimistoon 17.2. klo 12.00 mennessä. Lisätiedot: vararehtori Kirsi Hintsanen, p. 040 714 3459 tai kirsi.hintsanen(at)alkio.fi.

Minela Säätiön stipendit

Minela Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea niitä toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään nuorisoa taloudellisesti, sivistyksellisesti ja sosiaalisesti maaseudulla ja asutuskeskuksissa. Säätiö myöntää lahjakkaille ja vähävaraisille opiskelijoille apurahoja varoista, joita se on koonnut korttien ja adressien myynnillä. Jaettavien stipendien suuruus riippuu hakijan taloudellisesta tilanteesta, opintomenestyksestä ja koulutusajasta. Stipendejä anotaan lomakkeella, joka on asianmukaisesti täytettynä palautettava liitteineen Alkio-opiston toimistoon. Hakuaika on marraskuussa ja helmikuussa. Hakuajasta ilmoitetaan myöhemmin.

Stipendejä opintomenestyksestä

Alkio-opisto jakaa vuosittain opintomenestyksen perusteella noin 5 000 euron edestä stipendejä lukuvuoden päätteeksi kymmenille opiskelijoille. Opintomenestyksen perusteella jaettavien stipendien antajina ovat seuraavat tahot:

 • Alkio-opiston stipendirahasto
 • Maaseudun säätiö
 • Uudenmaan säätiö
 • Inkeri ja Arvo Pirjamon rahasto
 • Enni ja Kalle Ritvasen rahasto
 • Aili ja Pekka Nevalaisen rahasto
 • Irja Ahovuoren rahasto
 • Korpilahden Leijonat

Stipendejä historian opiskelijoille

Historian opiskelijat voivat hakea Kaarina Virolaisen nimikkorahastosta stipendejä opiskeluihinsa. Syksyllä 2016 jaossa on noin 7000 euroa. Stipendi hyvitetään opintomaksuissa.

Syksyn stipendit on jaettu hakijoiden kesken 2.8.