• 14.8.2017 - 18.5.2018

Alkio-opisto on kansanopisto, jossa voit opiskella biologian, ekologian ja evoluutiobiologian, kemian, farmasian, ravitsemustieteen sekä ympäristötietieden opintoja myös avoimen yliopiston opintoina. Tutustu tarjontaamme!

Ajankohtaista!

Lukuvuosi 2016-2017 ja sen myötä opinnot ovat täyttä päätä käynnissä. Pian ajatukset alkavat suuntautua kevään hakuihin ja edelleen valintakokeisiin. Huhtikuussa biosci matkailee linjamatkan merkeissä Budapestissä ja opistopäivillä toivomme tapaavamme paljon aiempien vuosien opiskelijoita!

Syksyllä alkaviin opintoihin voit tutustua tästä ja hakuohjeita löydät täältä.

tyttö ja dekka1

Haluatko opiskella

  • biologiaa tai muita biotieteitä?
  • farmaseutiksi tai proviisoriksi?
  • yliopistossa ravitsemustieteitä?
  • ympäristötieteitä yliopistossa tai ammattkikorkeakoulussa?
  • yliopistossa muita luonnontieteellisiä aloja, kuten fysiikka, kemia tai nanotieteitä?

Haluatko hyödyntää vuoden opiskellen alaa, josta olet haaveillut? Tarvitsetko lisää valmiuksia kevään valintakokeita varten tai kertausta yo-kokeisiin? Ehkä tahtoisit suorittaa jo yliopistotutkinnon osia?

Me tarjoamme

lukuvuoden pituisen opintokokonaisuuden, joka auttaa sisua pääsemään haluamaasi alaa opiskelemaan ja opintoja, jotka voit liittää myöhemmin korkeakoulututkintoosi.

Opiskelu

Biologian ja luonnontieteiden linjalla voit opiskella yliopistotutkinnon osia, joista bio- ja ympäristötieteiden, farmasian ja kemian perusopinnot ovat olleet suosituimmat. Linjalla voit opiskella myös ravitsemustieteen perusopintoja. Opintoja voit lisäksi suorittaa ekologian ja evoluutiobiologian alalta. Linjalla voit valmistautua myös muihin valintakokeisiin, joissa tarvitaan luonnontieteiden osaamista kuten metsätaloustiede tai biolääketiede.

Lukuvuoden mittaisessa koulutuksessa saat valmiuksia valintakokeisiin, kehität opiskelu-, viestintä- ja tiedonhankintataitojasi ja voit suorittaa avoimen yliopiston opintoja (yliopistotutkinnon osia). Vuoden opiskelulla pääset hyvään vauhtiin opinnoissasi. Suorittamasi opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot (kieli- ja viestintäopinnot) voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopinnoissasi. Tarjoamme myös mahdollisuuden ns. avoimen yliopiston väylällä opiskeluun (ks. vasemmalta opintotarjotin).

Kaikille opiskelijoille tarjotaan lukiotasoisia biologian, fysiikan ja kemian opintoja. Näitä tukevat erikseen suunnitellut kurssit matematiikassa. Lisäksi tarjotaan syventävää fysiologian ja anatomian opetusta, jota tarvitaan farmasian pääsykokeessa sekä ekologian ja evoluutiobiologian opintoja. Opiskelija koostaa tarjotuista oppiaineista itselleen sopivan opintokokonaisuuden.

Fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa keskitytään erityisesti valintakokeissa vaadittavan laskurutiinin kehittämiseen ja ylläpitoon.

Perusopintokokonaisuuksia voi tehdä lukuvuoden aikana 1 - 2. Jos kaksi kokonaista perusopintokokonaisuutta tuntuu paljolta, niin voit ottaa myös osia toisesta opintokokonaisuudesta. Tällaisia osakokonaisuuksia on tarjolla mm. ekologiasta ja evoluutiobiologiasta ja ympäristötieteistä. Yksittäisiä opintojaksoja voi valita myös kemiasta, farmasiasta tai ravitsemustieteestä. Opiskelussa voi ottaa päämääräksi väyläopiskelun ja pyrkiä erillisvalinnassa yliopistoihin.

Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa.

Sijoittuminen

Linjan suorittaneet ovat pärjänneet hyvin korkeakoulujen  valintakokeissa, onhan moni suorittanut talven aikana vähintään yhden alan perusopintokokonaisuuden. Sen jälkeen lukion kurssit avautuvat uudella tavalla valintakokeisiin kerratessa.

Sijoittumistietoja kerätään lukuvuosittain. Viime vuosien opiskelijoista yliopistoon on päässyt 30 - 60 % ja ammattikorkeakouluun 15 - 30 %. Vuoden 2015 valinnoissa yliopistoon pääsi 60 % opiskelijoista, vuoden 2014 opiskelijoista 80 % aloitti opintonsa yliopistossa. Bio- ja ympäristötieteen väyläopinnot ovat vieneet kaikki meiltä hakeneet Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi viime vuosina!

Lisätietoa

Korkeakouluhaku muuttui syksyllä 2014. Hallituksen esityksen 244/2014 mukaisesti keväällä 2016 järjestettävistä valinnoista alkaen korkeakoulujen olisi varattava paikkoja ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai hakija, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa viimeistään keväällä 2014 tai opiskellut ulkomailla.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla onko biologia, kemia, farmasia, ravitsemustiede tai joku muu oma alasi. Opinnot oikeuttavat myös Kelan opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista.

Opettajat

  • Biologia, ekologia ym.: Saara Palmu ja Kirsi Hintsanen 
  • Kemia, farmasia ym.: Susanna Tolsa ja Vesa Lahtonen
  • Fysiikka: Sami Sorvo

Linkkejä lisätietoihin

thumb pikkumuna

Biologian ja luonnontieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!