Opiskelu

Opistolla voit opiskella sekä avoimen yliopiston kursseja että opiston omia kursseja. Avoimen yliopiston kurssit saat myöhemmin liitettyä yliopistotutkintoosi. Opiston omat kurssit auttavat erityisesti valintakokeisiin valmistautumisessa sekä tukevat yliopistokursseilla pärjäämistä.

Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

bio2

Opiston omat kurssit

(Muut kuin avoimen yliopiston opintojaksoihin kuuluvat kurssit)

Alla oleviin opintoihin voi tulla muutoksia.

Biologia: opettajana Saara Palmu

Solun sisältä: Solubiologia ja perinnöllisyys, Geenit ja bioteknologia

Ihminen: Ihmisen biologia, Fysiologia ja anatomia

Biologian ohjaus: apua, tukea ja neuvoja kaikkeen mahdolliseen biologiaan

Luonnonvarat ja ympäristö: opettajana Kirsi Hintsanen

Ekologia: Ekologian perusteet

Luonnonvarat ja ympäristö: Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, Metsien luonnonvarat ja monikäyttö, Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat

Lajintuntemus: Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointeihin

Elävä luonto ja ympäristö: opettajana Päivi Huhtala

Elävä luonto: Eliökunta, johdatus bio- ja ympäristötieteiden opintoihin

Luonto ja ympäristö: Ympäristöekologia

Kemia: opettajana Susanna Tolsa, Teemu Säynäjäkangas ja Vesa Lahtonen

Kemian kursseilla käydään läpi kaikki lukion kursseilla käsiteltävät asiat peruskäsitteistä soveltaviin tehtäviin.

Orgaaninen kemia: Lukiossa käsiteltävät orgaanisen kemian asiat yhtenä kokonaisuutena: nimeämiset, funktionaaliset ryhmät, biomolekyylit ja reaktiot.

Laskennallinen kemia: Pääpaino kemian laskurutiinin hankkimisessa; erityisesti lukion 5. kurssin tasapainoasioita käsitellään huolella ja hartaasti.

Fysiikka: opettajana Sami Sorvo

Fysiikan kolmen kurssin aikana käydään läpi lukiotasoinen fysiikka alkaen yksinkertaisesta kinematiikasta ja päätyen lopulta moderniin fysiikkaan ja kvanttimekaniikkaan.

Fysiikan perusteet: kinematiikka ja alkeismekaniikka

Klassinen fysiikka: Newtonin mekaniikka, aalto-oppi ja termodynamiikka

Nykyfysiikka: Sähköopista moderniin fysiikkaan

Lisäksi

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Matematiikan opetusta, joka painottuu kemian tehtäviin tarvittavaan osaamiseen
 • Kevään kurssit: Biologian kertaus, Kemian yo-valmennus, Kemian tehovalmennus, Fysiikan yo-valmennus
 • Kestävän kehityksen viikko
 • Pajapäivät
 • Opintojen ohjaus ja tiimituki
 • Opintoretki (1-3 päivää)

Kielikoppi

 • Kirjoitusviestintä
 • Englannin tehopreppaus
 • Ruotsin kertaus
 • Ruotsinkielen valmentava kurssi
 • Svenska för naturvetare och matematiker
 • Academic reading

Kevään puolivuotiset opinnot

Jos pääset mukaan vain kevätlukukaudeksi niin tarjolla on mm. seuraavat kurssit:

 • Ympäristöekologia, Ekologian perusteet, Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat, Kemian yo-valmennus, Fysiikan yo-kertaus, Kemian tehovalmennus, Biologian kertaus.
 • Lisäksi lääketieteen valmentavien opintojen tarjonnasta kurssit Eliökunta ja evoluutio ja Solu- ja molekyylibiologia järjestetään keväällä, kuten myös kemian ja fysiikan opintoja.
 • Avoimen yliopiston kursseista helpoiten suoritettavia ovat keväällä opetettavat kurssit sekä itsenäisesti oppimistehtävin ja/tai kirjatentein suoritettavat kurssit.

Väyläopiskelijoille suositellaan myös

 • Osia kemian perusopinnoista
 • Luonnonvarat ja ympäristö -opintoja
 • Viestintä- ja kieliopintoja

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Opintolautaset

Opiskelija saa ohjausta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja opintolautasensa koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautasista muodostuu erilaisia valinnoista riippuen.  Vuoden aikana ehtii suorittaa kahdet perusopinnot tehokkaasti opiskellen. 1 - 2 vuoden opiskelulla on mahdollista hakea väylän kautta yliopistoon.