Opistolla voit opiskella sekä avoimen yliopiston kursseja että opiston omia kursseja. Avoimen yliopiston kurssit saat myöhemmin liitettyä yliopistotutkintoosi. Opiston omat kurssit auttavat erityisesti pääsykokeisiin valmistautumisessa sekä tukevat yliopistokursseilla pärjäämistä.

Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Aineopinto-oikeuden saa vasta suoritettuaan perusopinnot. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Näet opintokokonaisuudet vasemmalla valikossa kohdassa Opintotarjotin. Tarkemmat kuvaukset avautuvat linkeistä.

bio2

 

 

 

 

 

 Opiston omat kurssit

(Muut kuin avoimen yliopiston opintojaksoihin kuuluvat kurssit)

Alla oleviin opintoihin voi tulla muutoksia.

Biologia: opettajana Saara Palmu

Solun sisältä: Solubiologia ja perinnöllisyys, Geenit ja bioteknologia

Ihminen: Ihmisen biologia, Fysiologia ja anatomia, Syventävä fysiologia ja anatomia

Elävä luonto: Eliökunta, johdatus bio- ja ympäristötieteiden opintoihin

Ekologia: opettajana Kirsi Hintsanen

Ekologia: Ekologian perusteet, Luonnontuntemus, Kasviekologia, Talviekologia

Lajintuntemus: Kasvit, selkärankaiset, selkärangattomat

Ympäristönsuojelu: opettajina Kirsi Hintsanen ja Saara Palmu

Luonto ja ympäristö: Ympäristöekologia sekä Luonnonsuojelu ja ympäristönhoito

Kemia: opettajana Susanna Tolsa ja Vesa Lahtonen

Kemian kursseilla käydään läpi kaikki lukion kursseilla käsiteltävät asiat peruskäsitteistä soveltaviin tehtäviin.

Orgaaninen kemia: Lukiossa käsiteltävät orgaanisen kemian asiat yhtenä kokonaisuutena: nimeämiset, funktionaaliset ryhmät, biomolekyylit ja reaktiot

Laskennallinen kemia: Pääpaino kemian laskurutiinin hankkimisessa; erityisesti lukion 5. kurssin tasapainoasioita käsitellään huolella ja hartaasti.

Fysiikka: opettajana Sami Sorvo

Fysiikan kolmen kurssin aikana käydään läpi lukiotasoinen fysiikka alkaen yksinkertaisesta kinematiikasta ja päätyen lopulta moderniin fysiikkaan ja kvanttimekaniikkaan.

Fysiikan perusteet: kinematiikka ja alkeismekaniikka

Klassinen fysiikka: Newtonin mekaniikka, aalto-oppi ja termodynamiikka

Nykyfysiikka: Sähköopista moderniin fysiikkaan

Lisäksi

 • Akateemiset oppimistaidot
 • Matematiikan opetusta, joka painottuu kemian tehtäviin tarvittavaan osaamiseen
 • Kevään kurssit: Biologian pääsykoekertaus, Kemian yo-valmennus, Kemian pääsykoekertaus, Fysiikan yo-valmennus
 • Survival game
 • Opintojen ohjaus ja tiimituki
 • Opintoretki (1-3 päivää)

Kielikoppi

 • Kirjoitusviestintä
 • Englannin tehopreppaus
 • Ruotsin kertaus
 • Ruotsinkielen valmentava kurssi
 • Svenska för naturvetare och matematiker
 • Academic reading

Kevään puolivuotiset opinnot

Jos pääset mukaan vain kevätlukukaudeksi niin tarjolla on mm. seuraavat kurssit:

 • Ihmisen biologia, Ympäristöekologia, Kasviekologia, Luonnontuntemus, Ympäristönsuojelu, Luonnonsuojelu ja ympäristönhoito, Kemian yo-valmennus, Fysiikan yo-kertaus, Kemian pääsykoekertaus, Biologian pääsykoekertaus.
 • Lisäksi lääketieteen valmentavien opintojen tarjonnasta kurssit Eliökunta ja evoluutio ja Solu- ja molekyylibiologia järjestetään keväällä, kuten myös kemian ja fysiikan opintoja.
 • Avoimen yliopiston kursseista helpoiten suoritettavia ovat keväällä opetettavat kurssit sekä itsenäisesti oppimistehvävin ja/tai kirjatentein suoritettavat kurssit.

Väyläopiskelijoille suositellaan myös

 • Osia kemian perusopinnoista

  bio-pari

Opintolautaset

Opiskelija saa ohjausta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen ja opintolautasensa koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautasista muodostuu erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen malliksi muutaman opintolautasen. Vuoden aikana ehtii suorittaa kahdet perusopinnot tehokkaasti opiskellen. Parin vuoden opiskelulla on mahdollista hakea väylän kautta yliopistoon. Santun väyläopintolautasmallit alinna.