Englannin aineopinnot (32 op) Alkio-opistolla Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan

Hakuaika ja valintakriteerit

Elokuussa 2017 käynnistyvään ryhmään otetaan 12–25 opiskelijaa. Hakuaika aineopintoihin päättyi 4.6.2017.

Opinto-oikeus

Kyseisessä englannin kielen aineopintojen haussa hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 14.8.2017–31.12.2018 Alkio-opiston opetukseen. Opinnot tulee suorittaa opinto-oikeusaikana.

Opetuksen järjestäminen

Kontaktiopetus järjestetään Alkio-opistossa Jyväskylän Korpilahdella elokuussa 2017 - toukokuussa 2018. Kontaktiopetus järjestetään kymmenenä viikonloppuna (perjantai-ilta ja lauantai). Kirjatenttejä voi suorittaa vielä syksyllä 2018 avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kontaktiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Tunnit pidetään perjantaisin noin klo 17.00-20.30 ja lauantaisin noin klo 9.00-16.00.

Opintojaksot

EKIA1002 Three Genres (3 op), kontaktiopetus
EKIA152 Oral Communication for Teachers (2 op), kontaktiopetus
EKIA303 What is a Word (5 op), kontaktiopetus
EKIA514 Sociolinguistics 1 (4 op), kirjatentti
EKIA4001 American Novels (4 op), kirjatentti
EKIA315 Current Issues in Teaching English (5 op), kontaktiopetus
EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op), kontaktiopetus

Valinnaiset kirjatentit (valitaan yksi):
EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (4 op)
EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (4 op)
EKIA392 Learning Disorders from the Perspective of SLA (4 op)

Lisätietoja

linjanjohtaja Reetta Seppälä
puh. 040 714 3464
reetta.seppala(at)alkio.fi