Englannin aineopinnot (32 op) Alkio-opistolla Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan

Hakuaika ja valintakriteerit

Elokuussa 2017 käynnistyvään ryhmään otetaan 12–25 opiskelijaa. Hakuaika aineopintoihin päättyi 4.6.2017.

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Opinto-oikeuden vastaanottaminen

Opiskelemaan hyväksyttyjen tulee vahvistaa opinto-oikeutensa vastaanottaminen viikko valinnan julkistamisen jälkeen. Samalla maksetaan opintomaksun ensimmäinen osa, 150 euroa. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan hyväksytyille sähköpostitse.

Hinta

Aineopintojen hinta on 1250 euroa, josta 150 euroa maksetaan opinto-oikeuden vastaanottamisen yhteydessä. Loppusumman voi maksaa 1 erässä (elokuu 2017) tai 2 erässä (elokuu 2017 ja tammikuu 2018).

Ilmoittautumisen peruminen

Perumisessa noudatetaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perumisehtoja. Englannin aineopintoihin ilmoittautumisen voi perua kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa opiskelijaksi valinnan julkistamispäivästä. Mikäli opiskelija on ennen ilmoittautumisen perumista ehtinyt maksaa 150 euron osuuden opintomaksusta, maksetusta opintomaksusta pidätetään perumisesta aiheutuneina kuluina 50 euroa ja loppuosa palautetaan opiskelijalle. Tarkemmat ohjeet kerrotaan hyväksymiskirjeessä.

Opintoihin ilmoittautumista ei voi perua 14 vuorokauden jälkeen opiskelijavalinnan tulosten julkistamisen jälkeen.

Mikäli opiskelija ei pysty aloittamaan opintoja jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen takia ja haluaa perua ilmoittautumisensa 14 vuorokauden jälkeen tulosten julkistamisesta, tulee perumisesta toimittaa kirjallinen anomus Alkio-opiston rehtorille. Anomuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus, josta ilmenee em. lääketieteellisen tai terveydellisen esteen estävän opiskelijaa aloittamasta opinnot.

Mikäli Alkio-opisto joutuu perumaan opinnot vähäisen opiskelijamäärän vuoksi, hyvitetään opiskelijalle koko opintomaksu.

Opinto-oikeus

Kyseisessä englannin kielen aineopintojen haussa hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 14.8.2017–31.12.2018 Alkio-opiston opetukseen. Opinnot tulee suorittaa opinto-oikeusaikana.

Opetuksen järjestäminen

Kontaktiopetus järjestetään Alkio-opistossa Jyväskylän Korpilahdella elokuussa 2017 - toukokuussa 2018. Kontaktiopetus järjestetään kymmenenä viikonloppuna (perjantai-ilta ja lauantai). Kirjatenttejä voi suorittaa vielä syksyllä 2018 avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kontaktiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Tunnit pidetään perjantaisin noin klo 17.00-20.30 ja lauantaisin noin klo 9.00-16.00. Tuntien aikatauluja voidaan hieman muuttaa ennen opetuksen alkua, mikäli linja-autovuorojen aikataulut muuttuvat. Tarkka aikataulu ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse elokuun alkupuolella.

Syyslukukauden 2017 kontaktiopetuspäivät:
- perjantai 25.8. ja lauantai 26.8.
- perjantai 15.9. ja lauantai 16.9.
- perjantai 6.10. ja lauantai 7.10.
- perjantai 10.11. ja lauantai 11.11.
- perjantai 1.12. ja lauantai 2.12.

Tammi-toukokuussa 2018 on vastaavasti viisi kontaktiopetusviikonloppua (pe-ilta ja lauantai). Kevään aikataulu julkistetaan marras-joulukuussa.

Opintoihin kuuluu kolme kirjatenttiä. Kunkin tentin ensimmäinen tenttitilaisuus järjestetään Alkio-opistolla sovittuna perjantaina ennen kontaktiopetusta klo 13.30–16.30.

Kirjatenttien kaksi uusintamahdollisuutta järjestetään avoimen yliopiston tenttipäivinä, joita on kerran kuussa tiistai-iltaisin. Uusinnat voi suorittaa maksutta Alkio-opistolla tai avoimen yliopiston tenttipaikoissa Jyväskylässä tai Helsingissä. Tentin voi myös suorittaa samaan aikaan siirtotenttinä avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa, jolloin opiskelija vastaa itse yhteistyöoppilaitoksen perimästä siirtotentin järjestämismaksusta.

Opintojaksot

EKIA1002 Three Genres (3 op), kontaktiopetus, opettaja: FT Anne Karppinen
EKIA152 Oral Communication for Teachers (2 op), kontaktiopetus, opettaja: FM Graham Burns
EKIA303 What is a Word (5 op), kontaktiopetus, opettaja: FM Riikka Voipio
EKIA514 Sociolinguistics 1 (4 op), kirjatentti
EKIA4001 American Novels (4 op), kirjatentti
EKIA315 Current Issues in Teaching English (5 op), kontaktiopetus, opettaja: FT Helena Höylä
EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op), kontaktiopetus, opettaja: FT Leila Kääntä

Valinnaiset kirjatentit (valitaan yksi):
EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (4 op)
EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (4 op)
EKIA392 Learning Disorders from the Perspective of SLA (4 op)

Kulkuyhteydet ja majoittuminen

Korpilahti sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Alkio-opistolla on mahdollista majoittua erillistä maksua vastaan. Opiston Ravintola Santerissa on muutamina viikonloppuina aamiais- ja lounasmahdollisuus. Korpilahden keskustassa on kauppoja ja ravintoloita. Korpilahden keskustasta on opistolle noin 10 minuutin kävelymatka.

Lisätietoja

linjanjohtaja Reetta Seppälä
puh. 040 714 3464
reetta.seppala(at)alkio.fi