Englannin aineopinnot, 32 op, JY

Hakuaika

Englannin perusopinnot tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuna, jotta on hakukelpoinen englannin aineopintoihin. Hakuaika 2017-2018 järjestettäviin aineopintoihin päättyi kesäkuussa 2017. Opinnot suoritettiin sivutoimisena opiskelijana.

Suunnitteilla on englannin aineopintojen uusi ryhmä, jossa opinnot alkaisivat keväällä 2019. Tästä tiedotetaan syksyllä 2018.

Opetuksen järjestäminen

Vuosien 2017-2018 ryhmässä kontaktiopetus järjestettiin Alkio-opistossa Jyväskylän Korpilahdella elokuussa 2017 - toukokuussa 2018 kymmenenä viikonloppuna (perjantai-ilta ja lauantai). Lisäksi opintoihin kuului kolme kirjatenttiä, jotka suoritettiin avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Kontaktiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opintojaksot

 • EKIA1002 Three Genres (3 op), kontaktiopetus
 • EKIA152 Oral Communication for Teachers (2 op), kontaktiopetus
 • EKIA303 What is a Word (5 op), kontaktiopetus
 • EKIA514 Sociolinguistics 1 (4 op), kirjatentti
 • EKIA4001 American Novels (4 op), kirjatentti
 • EKIA315 Current Issues in Teaching English (5 op), kontaktiopetus
 • EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op), kontaktiopetus
 • Valinnaiset kirjatentit (valitaan yksi):
  - EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (4 op)
  - EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (4 op)
  - EKIA392 Learning Disorders from the Perspective of SLA (4 op)

Lisätietoja

linjanjohtaja Reetta Seppälä
puh. 040 714 3464
reetta.seppala(at)alkio.fi