Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden (25 op, TY) tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä sekä perehdyttää etnisyyteen ja siirtolaisuuteen liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin.

Opintokokonaisuus on monitieteinen ja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka tulevat työskentelemään siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Opintojaksot

Pakolliset jaksot opintokokonaisuuden suorittajille:

  • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 opnuket 200
  • Siirtolaisuus 5 op
  • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

Valinnaiset jaksot (näistä valitaan kolme):

  • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
  • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
  • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op
  • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op
  • Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan 3 op
  • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op
  • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opinnoissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löytyy mm. verkkoluentoja ja muuta materiaalia. Opintojaksoilla kirjoitetaan oppimistehtäviä ja suoritetaan kirjatenttejä. Opistolla opintojen etenemistä tukee tuutoriryhmä, joka tapaa muutaman kerran viikossa.

Lisätietoja

Reetta Seppälä
puh. 040 714 3464
reetta.seppala(at)alkio.fi