Monikulttuurisuus, 25 op, TY

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden (25 op, Turun yliopiston vaatimusten mukaan) tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä sekä perehdyttää etnisyyteen ja siirtolaisuuteen liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin.

Opintokokonaisuus on monitieteinen ja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä. Lisäksi opinnot tarjoavat välineitä niille, jotka tulevat työskentelemään siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Opintojaksot

Pakolliset jaksot opintokokonaisuuden suorittajille:

  • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op
  • Siirtolaisuus 5 op
  • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

Valinnaiset jaksot (valitse kolme):

  • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
  • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
  • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op
  • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op
  • Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan 3 op
  • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op
  • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

Opinnot toteutetaan ohjattuna verkko-opetuksena. Opinnoissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löytyy mm. luennot ja muuta materiaalia. Opintojaksoilla kirjoitetaan oppimistehtäviä ja suoritetaan kirjatenttejä. Opistolla opintojen etenemistä tukee tuutoriryhmä, joka tapaa muutaman kerran viikossa.

Opinnoista muualla: Monikulttuurisuus Turun yliopiston avoin yliopisto

Lisätietoja

Reetta Seppälä
puh. 040 714 3464
reetta.seppala(at)alkio.fi