Suurin osa KK-linjan opiskelijoista tekee lukuvuoden aikana muiden kurssien lisäksi yhdet perusopinnot, mutta määrätietoinen opiskelija ehtii hyvin suorittaa kahdetkin perusopinnot. Avoimen yliopiston opintoina suoritetut kurssit sisällytetään jatko-opinnoissa osaksi suoritettavaa tutkintoa.

Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasensa koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia kurssivalinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen yhden opintolautasmallin avuksi.

kk1

Yliopistotutkinnon osat

 • Englannin perusopinnot 28 op (JY)
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op (TY)

JY= Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan
TY= Turun yliopiston vaatimusten mukaan

Kuvaukset opintokokonaisuuksista ja niiden kursseista löydät klikkaamalla vasemmalla olevan Opintotarjotin-valikon linkkejä!

 

Kielikopin kurssit

Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan

 • Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op, 5 op)
 • Puheviestinnän perusteet (2 op)
 • Academic Reading (3 op)
 • Interdisciplinary Communication Skills (3 op)
 • Svenska för språkvetare / skriftlig, muntlig (5 op)
 • Ruotsin valmentava kurssi (3 op)

Linjan kurssit

 • Englannin tehopreppaus
 • Translation Studies English-Finnish
 • Translation Studies Finnish-English
 • Ruotsin kertaus 1 ja 2
 • Kulttuurienvälinen viestintä
 • Monikulttuurisuusopinnot
 • Opintoretki yl. ulkomaille (n. 3 päivää)

 Näiden kurssien lisäksi opiskelija saa vapaasti valita opintoja muiden opintolinjojen tarjonnasta.