Historian perusopinnot

 • Johdatus historian tutkimukseen
 • Antiikki ja keskiaika
 • Uusi aika 1500-1800
 • Uusin aika
 • Lähihistoria
 • Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä

Tarkemmat opintojaksokuvaukset löydät täältä (ks. Yhteistyöoppilaitoksissa lv 2017-2018 järjestettävät opinnot).

Historian aineopinnot

Aineopinnot suoritetaan perusopintojen jälkeen osana Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjontaa.

Aineopinnoissa painottuu historian metodisten valmiuksien kehittäminen. Lisäksi on mahdollisuus erikoistua poliittiseen, aate- ja oppihistoriaan, kulttuurihistoriaan, uuteen sosiaalihistoriaan tai taloushistoriaan.

Syvemmin voi perehtyä myös tietyn kulttuurialueen, esimerkiksi Amerikan tai Aasian historiaan. On mahdollisuus valita myös Pohjoismaiden tai Suomen historia.

Kulttuurihistorian perusopinnot

 • P1. Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
 • P2. Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op
 • P3. Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op
 • P4. Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op, Mm.
 •      Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoria
 •      1800-luvun kulttuurihistoria
 •      Kansainvälisyys ja Suomen kulttuurihistoria
 •      Sodan historiaa.

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet löydät täältä.

Kulttuurihistorian aineopinnot

suoritetaan väyläopinnoissa perusopintojen jälkeen opintoryhmätuettuina verkko-opintoina. Kursseilla syvennetään kultuurihistorian lähestymistapoja.

Opiskelija perehtyy kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metodologisten valmiuksien lisäämiseen ja kulttuurihistorian tutki­mustyön sekä kirjoittamisen harjoitteluun.

Arkeologian ja historian perusopinnot

 • P2.1 Avauksia arkeologiaan 5 op

Tarkemmat tiedot opintojaksosta löydät täältä.

Museologian perusopinnot

 • Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö
 • Museo kulttuurilaitoksena
 • Tallennus ja dokumentointi
 • Näyttelyt
 • Museopedagogiikka

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet löydät täältä.

Poliittisen historian perusopinnot

 • P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen:
  • P2.1 Poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 • P3 Ideologioiden muotoutuminen ja poltiikan teorian klassikot:
  • P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
  • P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
 • P4 Suomalaisten maailmat 5 op
 • P5 Maailmanhistoriat:
  • P5.1 Euroopan historia 3 op
  • P5.2 Globaalihistoria 2 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet löydät täältä.

Voit hyödyntää myös opiston kymmeniä muita yliopistotutkinnon osia yhdistelemällä tämän linjan ja muiden linjojen tarjontaa.

Lisäksi voit suorittaa valmiiksi yliopistotutkintoon pakollisina kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Myös opiskelutaitojen ja sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Opintolautasmallit

Saat ohjausta opiskelusuunnitelmasi tekoon ja oman opintolautasesi koostamiseen. Opintolautaset ovat erilaisia valinnoistasi riippuen.

Santtu piirsi oheen mallit avuksesi. Alkiolla voit opiskella halutessasi myös toisen vuoden, jolloin voit suorittaa vaadittavat opinnot väylää varten. Väylän kautta on mahdollisuus päästä yliopistoon jatkamaan opintoja ilman valintakokeita.

h-pari