Linjan opiskeluohjelma on suunniteltu siten, että sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa lukuvuoden aikana kahdessa oppiaineessa perusopinnot (25 op) tai opiskella aineopinnot (35 op).

Avoimen yliopiston ja amk:n opinnot

Kasvatustieteiden linjalle suunnattuja perusopintoja (25 op)

 • Kasvatustiede, JY
 • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, UEF
 • Erityispedagogiikka, HY

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet:

JY = Jyväskylän yliopisto,  UEF = Itä-Suomen yliopisto, HY = Helsingin yliopisto

Yhteisöpedagogi -koulutuksen väyläopinnot 60 op

Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 25 op

 • Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan perusteet 5 op
 • Nuorisopolitiikan ja nuorisotyön perusteet 5 op
 • Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet 5op
 • Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät 5 op
 • Osallistumisen edistäminen ja aktivointi 5 op

Alkio-opiston opinnot 35 op

 • Suomen kieli ja viestintä 5 op
 • Ruotsin kieli 5 op
 • Yhteiskunta ja työelämätoimijuus 5 op
 • Elämänkulku, kasvu ja kehitys 5 op
 • Sosiaalinen vahvistaminen 5 op
 • Ohjaaminen 5 op
 • Yhteisöviestintä ja markkinointi 5 op

Katso lisää yhteisöpedagogi-koulutuksen väyläkriteereistä: Väyläopinnot tutkintoon > Yhteisöpedagogi (AMK) väyläopintojen kriteerit 2017-2018

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op) 

 • Kasvatustieteessä, TY

Kasvatustieteen aineopintojen opintojaksot

 • Kasvatuksen psykologia 4 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Kasvatuksen historia 3 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
 • Koulutuspolitiikka 6 op
 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
 • Proseminaari 8 op

Tarkemmat opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet: Kasvatustieteen aineopinnot

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

JY = Jyväskylän yliopisto, LY = Lapin yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, HY = Helsingin yliopisto, HUMAK = Humanistinen ammattikorkeakoulu

Muut kurssit

Opintokokonaisuuksien lisäksi voit suorittaa yliopistotutkintoon vaadittavia viestintä- ja kieliopintoja. Näitä ovat mm. ruotsin kielen perustason kurssi, englannin kielen Academic Reading ja Communication Skills, puheviestintä ja kirjoitusviestintä.
Muita yliopistollisia yleisopintokursseja ovat esim. tilastomenetelmien peruskurssi.

Kevätlukukauden lopulla keskitytään valintakokeisiin valmentautumiseen.

Opintolautaset

Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasen koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen opintolautasmallin avuksi. Alkiolla voi opiskella toisen ja kolmannenkin vuoden, jolloin voi suorittaa vaadittavat opinnot väylää varten. Väylän kautta on mahdollisuus päästä yliopistoon jatkamaan opintojaan ilman pääsykokeita.

kaps1 kopio