Taloutta, johtamista, markkinointia, yrittäjyyttä...

14.8.2017 - 18.5.2018

Ajankohtaista

Vaikka opinnot ovat alkaneet, voit edelleen hakea opiskelemaan koko lukuvuodeksi 2017-2018 tai osaksi lukuvuotta. Täytä hakulomake!

Kauppatieteen opintotarjonta kasvaa lukuvuodelle 2017-2018. Tarjolla uusina opintoina laskentatoimen aineopinnot sekä Yritysoikeuden perusteet -opintojakso. Tervetuloa opiskelemaan!

Vuosien 2014 ja 2015 kauppatieteen linjan opiskelijoista yli 70 % pääsi korkeakouluun opiskelemaan kaupallista alaa!

tyttö katsoo

Haluatko opiskella

  • laajasti kauppatieteeseen liittyviä eri osa-alueita, kuten johtamista, markkinointia, laskentatoimea ja rahoitusta ja taloustiedettä?
  • Tai valmistautua kevään valintakokeisiin?
  • Vai tähtäätkö väyläopintojen kautta opiskelupaikkaan kauppatieteen alalla?

Me tarjoamme

mahdollisuuden opiskella laajasti kauppatieteen eri osa-alueita sekä lisätä ymmärrystäsi talouden toiminnasta.

Opintojen runko muodostuu syyslukukaudella ja kevätlukukauden alussa avoimen yliopiston kauppatieteen perusopintotasoisista opintojaksoista kuten markkinointi, johtaminen, laskentatoimi, yrittäjyys ja rahoitus sekä taloustieteen peruskurssi. Avoimen yliopisto-opintojen väylän kautta opiskelupaikkaan tähtääville on muun opintotarjonnan lisäksi mahdollisuus opiskella laskentatoimen aineopintoja. Kevätlukukauden lopulla pääpaino on kauppatieteiden valintakokeisiin valmistautumisessa. Tutustumme keväällä erillisten opintojaksojen kautta tilasto- ja todennäköisyyslaskuihin, taloustietoon sekä ympäristön ja yhteiskunnan muutoksen kokonaisuuteen. Liiketalouden AMK-opinnoista kiinnostuneille on tarjolla Taulukkolaskennan tehokäyttö (5 op) -opintojakso ja lisäksi loppukeväästä tuutorointia liiketalouden sisältöihin.

Tutustu opintotarjottimeen täällä!

Alkio-opistossa suorittamasi korkeakouluopinnot hyväksytään osaksi tutkintoasi jatkaessasi korkeakoulussa opistovuoden jälkeen. Alkio-opiston etuina on koko lukuvuoden jatkuva henkilökohtainen opintojen ohjaus, asiantuntevat opettajat ja tiivis opiskelijayhteisö.

Opiskelu

Opiskelu linjalla on kokopäivätoimista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Kauppatieteen opintojen pohjalta muodostuu selkeä opinto-ohjelma, jota voit täydentää esimerkiksi kieli- ja viestintäopinnoilla. Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen.

Syksyllä alkavat avoimen yliopiston opinnot johdattavat kauppatieteiden eri osa-alueiden maailmaan ja tekevät tutuksi myös valintakokeissa esiin nousevia teemoja.

Kevään opetuksessa tutustutaan laajasti kauppatieteelliseen alaan tähtäimenä korkeakouluopinnot. Talousmatematiikan treenaamisen aloitamme jo syyslukukaudella. Lisäksi teemme keväällä eri osa-alueisiin perustuvia harjoituskokeita, joiden tekeminen auttaa opiskelijaa hahmottamaan omat vahvuutensa sekä ne osa-alueet, joissa tarvitaan enemmän kertausta.

Vuoden aikana meistä tulee luja tiimi yhteisten opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla.
Opiskelu kauppatieteen linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, tenttejä, ryhmätöitä, tuutorointia, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua.

Tutustu myös entisten kauppatieteen linjalaisten opiskelijatarinoihin!

Lisätietoa

Korkeakouluhaku muuttui syksyllä 2014. Hallituksen esityksen 244/2014 mukaisesti keväällä 2016 järjestettävistä valinnoista alkaen korkeakoulujen olisi varattava paikkoja ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai hakija, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa viimeistään keväällä 2014 tai opiskellut ulkomailla.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö kauppatieteistä oma alasi. Opinnot oikeuttavat myös Kelan opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista.

Opettajat

Lauri Rajala: Linjanjohtaja

Lauri Kauppis

Linkkejä lisätietoihin

Kauppatieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!