Taloutta, johtamista, markkinointia, yrittäjyyttä...

10.8.2016 - 12.5.2017

Ajankohtaista

Haku on käynnissä lukuvuodelle 2016-2017, täytä hakulomake ajoissa!

Vuoden 2014 kauppatieteen linjan opiskelijoista 71 % pääsi korkeakouluun opiskelemaan kaupallista alaa. Monelle avautui useampikin opiskelupaikka!

tilasto

Haluatko opiskella

  • kauppatieteeseen liittyviä eri osa-alueita, kuten johtamista, markkinointia, laskentatoimea ja rahoitusta?
  • Tai valmentautua kevään pääsykokeisiin?
  • Ehkä haluat tutustua taloustieteen ilmiöihin, käsitteisiin ja teorioihin sekä oppia ymmärtämään talouden toimintaa paremmin?

Me tarjoamme

Kauppatieteen linjalla voit opiskella kauppatieteeseen liittyviä eri osa-alueita sekä lisätä valmiuksiasi ymmärtää taloutta kokonaisvaltaisemmin.

Opintojen runko muodostuu syksyllä avoimen yliopiston liiketoimintaosaamisen perusteiden (laskentatoimi, johtaminen, markkinointi & yrittäjyys), taloustieteen peruskurssin ja rahoituksen perusteiden opiskelusta. Keväällä puolestaan keskitytään eri yliopistojen kauppatieteiden pääsykoekirjallisuuden opiskeluun. Voit täydentää opintokokonaisuutta esimerkiksi avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnoilla. 

Liiketalouden AMK-opinnoista kiinnostuneille on tarjolla Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden alan opinnoista Taulukkolaskennan tehokäyttö (5 op) -opintojakso syksyllä. Lisäksi loppukeväästä on tarjolla preppauskurssi liiketalouden (AMK) pääsykoemateriaaliin.

Alkio-opistossa suorittamasi korkeakouluopinnot hyväksytään osaksi tutkintoasi jatkaessasi korkeakoulussa opistovuoden jälkeen. Alkio-opiston etuina on koko lukuvuoden jatkuva henkilökohtainen opintojen ohjaus, asiantuntevat opettajat ja tiivis opiskelijayhteisö.

Opiskelu

Opiskelu linjalla on kokopäivätoimista, joten sinulla on oikeus opintotukeen. Opintojen alussa laadit linjan opintotarjottimen pohjalta kiinnostuksesi mukaisen opinto-ohjelman. Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta opintolautasesi kokoamiseen. Vuoden aikana meistä tulee luja tiimi yhteisten opiskelujen, retkien ja muiden tapahtumien järjestämisen tiimellyksessä. Oman ryhmän antama tuki ja ryhmähenki ovatkin opintojen etenemisen kannalta tärkeällä sijalla.

Opiskelu kauppatieteen linjalla on monimuotoista, mikä lisää opiskelutaitoja ja kehittää akateemisia valmiuksiasi. Opintoihin sisältyy luentoja, ryhmätöitä, verkko-opiskelua, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua. Lisäksi teemme keväällä harjoituspääsykokeita tulevia pääsykokeita varten. Harjoituspääsykokeiden tekeminen auttaa opiskelijaa hahmottamaan omat vahvuutensa sekä ne osa-alueet, joissa tarvitaan enemmän kertausta.

Kevään 2013 kauppatieteen linjan opiskelijat pitivät linjalla opiskelua erittäin hyvänä kokemuksena:

"Ryhmässä kaikki tsemppaavat toisiaan!" -Johanna

"Opetus on ollut hyvää ja selkeää. Myös lukutekniikkaa tuli hiottua." -Meri

Sijoittuminen

Kauppatieteen linjalla opiskelu antaa valmiuksia pärjätä korkeakoulujen pääsykokeissa. Kauppatieteenalalta valmistuneet työllistyvät hyvin, sillä taloudellis-hallinnollista osaamista tarvitaan niin yritysmaailmassa, julkisella sektorilla kuin järjestöissäkin. Kauppatieteellinen koulutus antaa välineet toimia mitä erilaisimmissa ammateissa ja toimialoilla sekä kotimaassa että kansainvälisestikin.

Lisätietoa

Korkeakouluhaku muuttui syksyllä 2014. Hallituksen esityksen 244/2014 mukaisesti keväällä 2016 järjestettävistä valinnoista alkaen korkeakoulujen olisi varattava paikkoja ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai hakija, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa viimeistään keväällä 2014 tai opiskellut ulkomailla.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti kokeilla löytyykö kauppatieteistä oma alasi. Opinnot oikeuttavat myös Kelan opintotukeen. Koska Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista.

Opettajat

Lauri Rajala: Linjanjohtaja

Lauri Kauppis

Linkkejä lisätietoihin

Kauppatieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!