8.1.- 18.5.2087

Ajankohtaista

Kevään 2018 linjalla on opiskelu täydessä vauhdissa. Mukaan ensi kevääksi (2019) voit hakea täällä.

 

molekyyli

 

Opiskelun tavoitteet

Puolivuotisella Lääketieteen valmentavalla linjalla valmentaudutaan tiiviisti ja ahkeroiden lääketieteen valintakokeisiin.

Linjalla opiskellaan pääsääntöisesti biologiaa, kemiaa ja fysiikkaa.

  • Biologiassa keskitytään enimmäkseen solubiologiaan, anatomiaan ja fysiologiaan.
  • Kemiassa korostetaan lääkäreille tärkeää orgaanista kemiaa ja laskuja
  • Fysiikan painopisteet ovat lukiofysiikan vaikeimmiksi koetuissa aiheissa: biomekaniikassa, ympyräliikkeessä, sähköopissa ja modernissa fysiikassa.

Käytännössä kevään aikana käydään pikakelaamalla lävitse koko lukion fysiikka, kemia ja biologia -- opinnoissa keskitytään linjan opiskelijoiden toivomuksen mukaan vaikeiksi koettuihin asioihin.

Kun lukion oppimäärät on saatu hallintaan, aletaan treenata soveltavampia lääkistyyppisiä tehtäviä kussakin oppiaineessa. 

Linjan pienempinä opintokokonaisuuksina mainittakoon ainakin "Lääkisviestinnän" kurssi, jossa tutustutaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin, ja treenataan lääkiksen valintakokeissa tärkeää kirjallista ilmaisua sekä monivalintakysymyksiin vastaamista.

Opiskelu

Linja on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla on jo kohtuullisen vahva lukiopohja kemiassa ja fysiikassa. Linjalla kerrataan tärkeimmät asiat lukion kursseista ja sen jälkeen siirrytään harjoittelemaan valintakoetyyppisiä soveltavampia tehtäviä.

Linjalla voi suorittaa myös vapaaehtoisia yliopiston biologian ja kemian opintoja sekä yliopiston yleisopintoja (mm. kieliopintoja ja tilastomenetelmien peruskurssin). Myös avoimen yliopiston liikuntalääketieteestä on tarjolla muutamia kursseja kevään aikana.

Opettajat

Susanna Tolsa: Linjanjohtaja

Linkkejä lisätietoihin

Lääketieteen valmentavien opintojen opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!