Opiskelijan kanssa laaditaan oma opintosuunnitelma, johon voi valita opintoja oman suuntautuneisuuden mukaan alla olevasta tarjonnasta, Alkio-opiston muista kursseista ja avoimen yliopiston opinnoista.

Linjan keskeisimmät opinnot

 • Biologia (koko lukuvuosi, kolme kurssia) Opettajana Saara Palmu. Biologian kurssien aikana käydään läpi lukion pakolliset ja syventävät kurssisisällöt ja syvennetään valikoituja aihealueita.
  • Anatomia ja fysiologia, (koko lukuvuosi)
  • Solu- ja molekyylibiologia
  • Ekologia ja evoluutio
 • Fysiikka (koko lukuvuosi, kolme kurssia): Opettajana Sami Sorvo. Fysiikan kolmen kurssin aikana käydään läpi lukiotasoinen fysiikka alkaen yksinkertaisesta kinematiikasta ja päätyen lopulta moderniin fysiikkaan ja kvanttimekaniikkaan.
  • Fysiikan perusteet: kinematiikka ja alkeismekaniikka
  • Klassinen fysiikka: Newtonin mekaniikka, aalto-oppi ja termodynamiikka
  • Nykyfysiikka: Sähköopista moderniin fysiikkaan
 • Kemia (koko lukuvuosi, useita kursseja): Useita opettajia. Kursseilla käydään läpi lukion pakolliset ja syventävät kurssisisällöt ja syvennetään valikoituja aihealueita.
  • Kemian perusta: aineen rakenne ja sen muutokset
  • Orgaaninen kemia
  • Laskukurssi: lukiokemian laskennalliset asiat, kuten tasapainot ja stoikiometria
 • Lääkismatematiikkaa (syksy): Opettajina Susanna Tolsa ja Sami Sorvo. Lukion matematiikasta kerrataan ja väännetään lääkiksen pääsykoelaskurutiinin kannalta tärkeimpiä asioita, kuten sieventämistä, vektoreita ja logaritmeja.
 • Lääkisviestintä (syksy): käsitellään tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja treenataan artikkeliaineiston käyttöä ja referointia lääkiksen pääsykokeen esseetehtäviä varten.

Muita valmentautumista täydentäviä kursseja ovat mm.

 • Fysiikan alkeiden intensiivikurssi (syksy): Opettajana Sami Sorvo. Onko fysiikan opiskelustasi erittäin kauan? Oletko aina kokenut, ettei fysiikka aukea Sinulle lainkaan? Heti syksyn alussa Sinulla on mahdollisuus käyttää runsaasti aikaa fysiikan alkeiden rautalankavääntöön. Tämän kurssin jälkeen fysiikan perusteissa ei pitäisi enää olla mitään epäselvää.
 • Fysiikan ja kemian YO-valmennus (kevät): Useita opettajia. Jos fysiikka ja/tai kemia jäivät kirjoittamatta lukiossa (tai tulivat kirjoitettua ei niin mairittelevin arvosanoin), voit pienellä lisäpanostuksella treenata YO-kokeisiin. 
 • Syventävä fysiologia ja anatomia (koko lukuvuosi): Opettajana Saara Palmu. Eikö lukiotasoinen fysiologia ja anatomia riitä? Tällä kurssilla voit syventää osaamistasi ja hahmottaa fysiologisten toimintojen keskinäiset yhteydet paremmin.
 • Ensiapukurssi: Hanki itsellesi ensiapukortti!
 • Terveyskasvatus ja päihdetyö: Terveysliikunnan linjan opintotarjottimesta.
 • Opintomatka (kevät): Käymme tutustumisretkellä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Yliopistotutkinnon osat

Vapaaehtoisten yliopisto-opintojen suorittaminen harjaannuttaa akateemisia opiskelutaitoja ja syventää valintakokeisiin vaadittavia tietoja ja taitoja. Opintojen ohessa karttuu valintakokeessa tarvittavaa tenttirutiinia. Tarjolla on esimerkiksi

 • Kemian perusopinnot (JY): Näiden opintojen jälkeen olet kemian guru.
 • Yliopistobiologian kursseja (JY): Erityisen suositeltavia ovat solu- ja molekyylibiologian kurssit.
 • Yliopiston yleisopintoja: Alkio-opistolla voi suorittaa yliopiston yleisopintoja, kuten Academic Reaging, Akademisk svenska ja tilastomenetelmien peruskurssi. Osa lääketieteellisistä tiedekunnista hyväksyy nämä suoraan osaksi tutkintoa.

Opintolautasmallit

Santtu piirsi esimerkin opintolautasmallisa, joka kuvaa opintojen pääasiallista koostumista. Santtu muistuttaa, että opintolautaselle voi valita myös muita kiinnostavia Alkio-opistossa tarjottavia opintoja.

lt lautanen 1a