Alkio-opiston maahanmuuttajakoulutukset

1. Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavat opinnot (MAKOVA)

2. Akateemisesti Suomessa -kotoutumiskoulutus (ASUKO)

Ajankohtaista

Kevätlukukauden koulutukset ovat alkaneet tammikuussa ja jatkuvat 18.5.2018 asti.

Seuraavat koulutukset ovat syyslukukaudella 14.8. - 20.12.2018. Jos haluat aloittaa opiskelun elokuussa, voi hakea koulutuksiin jo nyt!  Täytä hakulomake.

Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavat opinnot

Tämä koulutus sopii sinulle, jos...

 • haluat opiskella suomen kieltä akateemisella tasolla
 • haluat kehittää opiskelutaitojasi
 • tavoitteesi on päästä opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun
 • tarvitset tukea ja tsemppiä valintakokeisiiin valmistautumisessa
 • olet maahanmuuttajataustainen ja 18-29-vuotias

Me tarjoamme

Lukukauden pituisen opintokokonaisuuden, joka auttaa sinua opiskelutavoitteidesi saavuttamisessa.

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja 18-29-vuotiaalle opiskelijalle maksutonta, lukuunottamatta ilmoittautumismaksua, joka on 50 euroa (sisältää materiaalimaksun, joka on 49,00 euroa). Koulupäivinä saat ilmaisen lounaan opiston omassa ruokalassa. Lisäksi voit hakea maksutonta asuntolapaikkaa opiston asuntolasta kahden hengen huoneesta tai saat matkakortin, jolla voit kulkea linja-autolla Jyväskylän tai Jämsän seudulta opistolle. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan ulkomailta Suomeen muuttanutta henkilöä, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa.

Akateemisesti Suomessa -kotoutumiskoulutus

Tämä koulutus sopii sinulle, jos...

 • olet aikuinen maahanmuuttaja ja sinulla on kotoutumissuunnitelma
 • olet jo opiskellut suomen kieltä, ja kielitaitosi on vähintään tasolla A2
 • haluat edetä opinnoissa nopeasti ja olet motivoitunut
 • olet opiskellut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • haluat päästä opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Suomessa

Me tarjoamme

Lukukauden pituisen koulutuksen, joka auttaa sinua kehittämään suomen kielen taitoasi tasolle, joka sopii tavoitteisiisi. Opetus, opetusmateriaalit ja lounasruokailu ovat maksuttomia.

 

  DSC0047

Opiskelu Alkio-opiston maahanmuuttajakoulutuksissa

Opiskelu Alkio-opistossa on kokopäiväistä: opetusta on maanantaista perjantaihin 4-8 tuntia päivässä. Opiskelun tärkein sisältö on suomen kieli ja viestintä. Tavoitteena on vahvistaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, tutustua erilaisiin tekstilajeihin, kehittää kriittistä ja arvioivaa lukemista ja tiedonhakua sekä harjoitella akateemista kirjoittamista. Voit suunnitellla omia opintojasi yhdessä linjanjohtajasi kanssa ja valita opintoja Alkio-opiston laajasta tarjonnasta. Saat ohjausta opintoihisi ja uravalintoihisi sekä yksilöllisesti että ryhmässä.

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat opiskelevat suomen kieltä oman ryhmänsä kanssa, mutta kaikki maahanmuuttajat valitsevat myös kursseja, joilla opiskellaan yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa.

Opintotarjotin

Alkio-opiston maahanmuuttajakoulutuksiin sisältyy esimerkiksi

 • Suomen kieli ja viestintä (sisältää mm. peruskielioppia, kielenhuoltoa, kirjoittamista ja puheviestintätaitoja)
 • Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta
 • Opiskelutaidot ja opintojen ohjaus

Lisäksi voit valita esimerkiksi

 • Englanti, ruotsi, ranska
 • Luonnontieteet: matematiikka, kemia, fysiikka, biologia
 • Historia ja yhteiskunta
 • Liikunta

Avoimen yliopiston opinnot

Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan

 • Suomen peruskielioppi (3 op)
 • Maantuntemus (3 op)
 • Tekstianalyysi (2 op)
 • Ääntäminen ja puheviestintätaidot (2 op)
 • Suomen kielen muoto- ja lauserakenne (3 op)

Kuka voi hakea opiskelemaan?

Voit hakea Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentaviin opintoihin, jos...

 • olet 18-29-vuotias
 • ymmärrät sujuvasti suomea
 • olet käynyt lukion tai ammattikorkeakoulun Suomessa tai ulkomailla
 • sinulla on A- tai B-oleskelulupa
 • olet motivoitunut ja tavoitteesi on opiskella korkeakoulussa Suomessa

Voit hakea Akateemisesti Suomessa -kototutumiskoulutukseen, jos...

 • sinulla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma
 • olet jo opiskellut suomea, ja kielitaitosi on vähintään tasolla A2
 • olet opiskellut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ulkomailla
 • haluat päästä opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Suomessa
 • haluat edetä opinnoissa nopeasti, olet motivoitunut ja pidät haasteista!

Jos haluat hakea Alkio-opiston maahanmuuttajakoulutukseen, täytä hakulomake. Molempiin koulutuksiin haetaan samalla lomakkeella.

Opettajat

Marjaana Göös: Linjanjohtaja, suomen kieli ja viestintä

 

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

 • Käytä yllä olevaa linkkiä, jos haluat lisätietoja Alkio-opiston asuntolasta tai muusta opistoon liittyvästä asiasta.
 • Jos kysymyksesi liittyy opetukseen tai kursseihin, ota yhteyttä linjanjohtaja Marjaana Göösiin, marjaana.goos(at)alkio.fi tai 050 536 3212.

Tervetuloa opiskelemaan!