Amk-opinnot

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sosiaali- ja terveysalalta (3 - 9 op)

 • Anatomian ja fysiologian perusteet (3 op, JAMK)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet (3 op, JAMK)
 • Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (3 op, JAMK)

Opintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalojen verkko-opintojen tarjonnasta esim.:

 • Haavahoito 3op (1.1.-29.4.)
 • Turvallinen lääkehoito 2op (oman aikataulun mukaan)
 • Kipu-teema: kivunhoito 5op (1.1.-29.4.)
 • Seksuaalisuus ja hyvinvointi 5op (5.2.-29.4.)
 • Rokotukset ja tarttuvat taudit (19.2.-13.5.)
 • Rahapeliongelmien kohtaamisen perusteet, 5op (12.2.-13.5.)

Yrittäjyys 5 - 10 op (HUMAK)

Yliopisto-opinnot

 • Liikuntalääketieteen perusopinnot, osia (Itä-Suomen yliopisto,UEF)
 • Ravitsemustieteiden perusopinnot, osia (Itä-Suomen yliopisto, UEF)
 • Kieli- ja viestintäopintoja (Jyväskylän yliopisto, JY)

Muut opinnot

 • Liikunta
 • Musiikki, liikunta ja rytmiikka
 • Terveysliikunnan ryhmänohjaus
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ammattina
 • Terveyskasvatus ja päihdetyö
 • Opintojen ohjaus
 • Ensiapu 1
 • Linjatunti (esim. opiskeluvalmiudet, ajanhallinta, tiedonhaku)
 • Valmennus haastattelu- ja ryhmätilanteisiin
 • Varhaiskasvatus

* Muutokset mahdollisia

JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu
XAMK = Saimaan ammattikorkeakoulu
JY = Jyväskylän yliopisto
HUMAK = Humanistinen ammattikorkeakoulu
UEF = Itä-Suomen yliopisto

Opintolautasmalli

Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasen koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen opintolautasmallin avuksi.

sote1