Amk-opinnot

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sosiaali- ja terveysalalta (n. 10-15op) HUOM! Tarjonta varmistuu loppukeväästä 2018

 • Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (3 op) Huom! Opintojakson nimi tulee muuttumaan.
 • Toimintakyky ja osallisuus (3op) Huom! Opintojakson nimi tulee muuttumaan.
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus (3op, sis. ensiapu)
 • Kieli- ja viestintäopintoja

Opintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalojen verkko-opintojen tarjonnasta esim.:

 • Haavahoito 3op
 • Turvallinen lääkehoito 2op (oman aikataulun mukaan)
 • Kipu-teema: kivunhoito 5op
 • Seksuaalisuus ja hyvinvointi 5op
 • Rokotukset ja tarttuvat taudit
 • Rahapeliongelmien kohtaamisen perusteet, 5op

Yliopisto-opinnot

 • Ravitsemustieteiden perusopinnot, osia (Itä-Suomen yliopisto, UEF)
 • Kieli- ja viestintäopintoja (Jyväskylän yliopisto, JY)

Muut opinnot

 • Liikunta
 • Musiikki, liikunta ja rytmiikka
 • Terveysliikunnan ryhmänohjaus
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ammattina
 • Kansanterveys ja kansansairaudet
 • Opintojen ohjaus
 • Ensiapu 1
 • Linjatunti (esim. opiskeluvalmiudet, ajanhallinta, tiedonhaku)
 • Valmennus haastattelu- ja ryhmätilanteisiin
 • Varhaiskasvatus

* Muutokset mahdollisia

JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu
XAMK = Saimaan ammattikorkeakoulu
JY = Jyväskylän yliopisto
UEF = Itä-Suomen yliopisto

Opintolautasmalli

Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoon ja oman opintolautasen koostamiseen. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen opintolautasmallin avuksi.

sote1