Avoin ammattikorkeakouluopetus

(opintotarjotin tarkentuu kevään 2018 aikana)

Opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta (väh. 30 op, JAMK)

(muutokset mahdollisia JAMKin ops-uudistuksen vuoksi)

 • Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla (3op)
 • Toimintakyky ja osallisuus (3op, huom! opintojakson nimi ja opintopistemäärä muuttuu!)
 • Anatomian ja fysiologian perusteet (3op)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet (3op)
 • Ohjaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (3op, huom! opintojakson nimi ja pistemäärä muuttuu!)
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus (3op)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelut (4op)

Tulossa myös useita muita opintojaksoja, tarjonta varmistuu keväällä 2018

Opintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysaloilta (esim. 10op, XAMK)

Huom! opintotarjonta tarkentuu kevään/kesän aikana

Lukuvuonna 2017-2018 tarjolla olleita opintojaksoja esim:

 • Turvallinen lääkehoito (2op)
 • Mielenterveystyö (5op)
 • Kivunhoito (5op)
 • Liikkujan ravitsemus (5op)
 • Ohjaus sosiaaliturvatyössä (5op)

Lisäksi muita opintojaksoja lukuvuoden aikana.

Korkeakouluopintoja tukevia kansanopisto-opintoja

 • Terveysliikunnan ryhmänohjaus
 • Tapahtumatoiminta
 • Kansanterveys ja kansansairaudet
 • Linjatunti
 • Liikunta
 • Toimintakyvyn arviointi
 • Ensiapu
 • kurssitarjonta päivittyy kevään/kesän 2018 aikana

Kielikoppi

 • Ammattikorkeakouluopintoihin suoraan hyväksiluettavien kieli/viestintäopintojen tarjonta varmistuu loppukeväästä 2018
 • Akademisk svenska 3 op **
 • Academic Reading 3 op **
 • Kirjoitusviestintä 3 op **
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan englanti 2-3 op *
 • Puheviestintä 2 op **
 • Työelämän ruotsi 2 op

tl2

 

 

 

 

 

Opintolautasmalli

Voit valita kiinnostuksesi mukaisesti opintoja opintotarjottimelta. Opintojen suunnittelussa saat tukea ja ohjausta linjanjohtajalta. Opiskelijoiden opintolautaset ovat erilaisia valinnoista riippuen. Santtu piirsi oheen oman opintolautasensa avuksi. Joku toinen voisi valita enimmäkseen liikuntalääketiedettä tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

TL-kasa