Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (10 - 30 op)

Opinnot kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sosiaali- ja terveysalan opintoihin. Nämä opinnot ovat AMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja, jotka hyväksytään osaksi tutkintoa, jos opiskelija hakee ja tulee valituksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelija suorittaa yksittäisiä opintojaksoja ja laajoja, osaamista kehittäviä kokonaisuuksia opintopolkuina, mitkä voi myöhemmin esittää hyväksiluettavaksi ammattikorkeakouluissa. Opinnot ovat verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä kontaktiopetusta lähijaksoina Alkio-opistolla.

Esimerkkejä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Hyvinvointi-yksikön opintotarjonnasta, josta voi suorittaa 10 - 30 op:n kokonaisuuden

Anatomian ja fysiologian perusteet, 3 op (syksy)

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (syksy)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op (syksy)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 10 op (kevät, muuttumassa!)

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt, 10 op (kevät, muuttumassa!)