14.8.2017 - 18.5.2018

Ajankohtaista!

Lukuvuosi 2016 - 17 on meneillään, mutta voit jo hakea opiskelemaan lukuvuodeksi 2017 - 18!

Tarjottimella liikuntalääketieteen (25 op), ravitsemustieteen (25 op) ja terveystieteiden (26 op) yliopisto-opintoja sekä  avoimen  ammattikorkeakoulun opintoja (sosiaali- ja terveysala) 3 - 30 opintopistettä.

Meillä on käynnissä jatkuva haku, täytä hakulomake ajoissa!

Opiston nurmikolla

Haluatko opiskelemaan

 • liikunta-, sosiaali- tai terveysalan koulutukseen?
 • Haluaisitko jo aloittaa opiskelun ja edistää näin opintojasi?
 • Kaipaatko tsemppausta ja lisätietoa valintakokeisiin?
 • Toivotko tulevaisuudessa olevasi fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, liikunnanopettaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi tai terveyskasvattaja?

 

Terveysliikunnan linjan aloja

Me tarjoamme

Terveys-, liikunta- ja sosiaalialat tarjoavat työtä tulevaisuudessa! Alan tehtäviin kouluttautuneiden tarve kasvaa, sillä eri-ikäinen väestö lapsista vanhoihin tarvitsee osaavia palveluita työhön ja vapaa-aikaan. Terveysliikunnan ja sosiaalialan opinnot Alkio-opistolla valmentavat Sinua korkeakouluopintoihin. Samalla opit opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä laajennat yleissivistystäsi.

 • Kokopäiväistä, ohjattua ja itsenäistä opiskelua, jolloin oikeus opintotukeen
 • Suorittamasi amk- ja yliopisto-opinnot voit hyväksilukea jatko-opinnoissa
 • Mahdollisuus asumiseen opiston asuntolassa

Linjan opinnot suoritettuasi tunnet liikunnan sekä sosiaali- ja terveysalan jatko-opintomahdollisuudet yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Tunnet terveyden ja liikunnan eri osa-alueet ja ymmärrät niiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Osaat opiskella itsenäisesti ja toimia ryhmässä sekä ohjata erilaisia liikunnallisia tai sosiaalialan toiminnallisia ryhmiä. 

Linjalla voit: 

 • suorittaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja
 • parantaa valmiuksia opiskella korkeakoulussa
 • vahvistaa vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja
 • kehittää alan käytännöllisiä valmiuksia
 • valmentautua valintakokeisiin

Sijoittuminen

Edellisen lukuvuoden opiskelijat terveysliikunnan linjalta ovat sijoittuneet hyvin jatko-opintopaikkoihin liikunta- ja terveystieteisiin, liikunnanohjaajakoulutukseen sekä sosiaali- ja terveysalalle. Yliopistoihin on päässyt n. 15 %, ammattikorkeakouluihin n. 65 %  ja toisen asteen opintoihin n. 10 % opiskelijoista.

Opiskelu

Opiskelu perustuu

 • luentoihin
 • itsenäisesti laadittaviin oppimistehtäviin (tentit, monimuoto-opiskelu)
 • toiminnallisiin opintoihin (tapahtumat, ryhmäohjaus, TT-viikko)
 • demonstraatioihin ja harjoituksiin (esim. liikuntaopinnot)

Tapahtumia, teemapäiviä, työelämää

Terveysliikunnan linjan opintoihin kuuluu toiminnallisia opintoja, joiden aikana terveysliikunnan opiskelijat toteuttavat  tapahtumia ja teemapäiviä. Tarkoituksena on perehtyä kokemusten, elämysten ja ihmisten kohtaamisten kautta terveyttä ja liikunnallisuutta edistäviin toimintamuotoihin.

Alla on lukuvuoden aikana järjestettyjä toimintoja.

Peuhapäivä

Lasten ja perheiden yhteinen puuhapäivä Alkio-opistolla marraskuun alussa.

Terveyden teemapäivät

Terveyteen liittyviä teemoja ja niiden pohjalta järjestettyjä tapahtumia Korpilahden alueella yhteistyössä Alkio-opiston, Jyväskylän kaupungin ja eri järjestöjen kanssa.

TT-viikko

Opintoihin kuuluu yhden viikon mittainen perehtyminen terveys- ja liikunta- tai muun soveltuvan alan työelämään (harjoittelu).

Opettajat

Muti Ikonen: Linjanjohtaja

Linkkejä lisätietoihin

Terveysliikunnan opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

Tervetuloa opiskelemaan!