14.8.2017 - 18.5.2018

Ajankohtaista

Haku on käynnissä lukuvuodelle 2017 - 2018, täytä hakulomake ajoissa!

Tervetuloa aloittamaan opintosi  elokuussa 2017.

Linjan sivuja täydennetään kevään aikana.

 

 joukko nuoria

Haluatko opiskella

  • politiikan tutkimusta
  • kansainvälistä politiikkaa
  • polittiista historiaa
  • sosiologiaa
  • sosiaalityötä
  • yhteiskuntapolitiikkaa tai
  • valtio-oppia

Haluatko tietää, mitä ympärilläsi, suomalaisessa yhteiskunnassa, Euroopan unionissa ja globaalissa järjestelmässä tapahtuu? Haluatko toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin?

Valtio- ja yhteiskuntatiede sekä sosiaalitieteet antavat välineitä vaikuttamiseen ja aktiiviseen yhteiskunnassaa toimimiseen sekä hyvät valmiudet hyvin erilaisiin työtehtäviin suomalaisessa yhteiskunnassa, Euroopan unionissa ja maailmassa.  On hyvä opiskella taustoja ja teorioita dialogin, keskustelun, debatin, ymmärtämisen ja  päättämisen pohjaksi.

Me tarjoamme

Tule valmentautumaan ja aloittamaan

Yliopiston valintakokeisiin tähtäävät opiskelevat Valtio- ja yhteiskuntatieteellisellä linjalla pääosin vuoden ajan. Tällöin on mahdollisuus suorittaa yksi tai useampia avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia pääaineesta. Opintoja  ja yleissivistystä voi täydentää kielillä ja opiston muulla tarjonnalla. Kokeilu ja etsiminen on paitsi sallittua myös toivottavaa.

Sijoittuminen

Alkio-opiston valtio- ja yhteiskuntatieteelliseltä linjalta vuoden 2014 - 2015 opiskelijoista noin 60 % tuli valituksi yliopistoihin. Myös ammattikorkeakouluihin on haettu ja päästy.

Opiskelu

Opiskelumenetelmät, sisällöt ja opintotarjotin

Valtio- ja yhteiskuntatieteellisellä linjalla opiskellaan monimuotoisesti. Linjan aineet suoritetaan kirjallisuutta tenttimällä, esseitä kirjoittamalla, seminaaritöillä sekä oppituntien monimuotoisilla harjoituksilla ja tenteillä. Erilaiset keskustelut auttavat sulattamaan opiskeltavaa ainesta.

Perusluonteeltaan opiskelu on teoreettista. Valintojen helpottamiseksi linjan opinnot on koottu lukujärjestykseen tarjottimeksi, jota voi täydentää voi opiston muusta tarjonnasta.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille suositellaan  valitsemaan yliopistoissa vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja. Väyläopiskelijat tähtäävät aineopintojen ja puuttuvien yleisopintojen suorittamiseen.

Opettajat

FM Saila Leukumaa-Autto

FT, YTM Timo Tuikka.

 

Linkkejä lisätietoihin

Valtio- ja yhteiskuntatieteiden opintotarjotin

Opiskelijat kertovat

Tietoa hakemisesta ja hakulomake

Ota yhteyttä

 

Tervetuloa opiskelemaan!