Alkio-opistolta jatko-opintoihin

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava kansanopisto. Ovet ovat avoinna kaikille, eikä pääsykokeita ole. Hakuohjeet löydät täältä.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen. Alkion opinnot valmistavat myös valintakokeisiin. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti etsia omaa alaasi ja suorittaa korkeakoulututkinnon osia ennakkoon. Suoritettuja opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Alkiolla voi myös hakea lisäkoulutusta. Meillä opiskelee välivuotta pitäneitä, lukiosta suoraan tulleita, työttömiä ja alan vaihtajia.

Alkio-opisto tekee yhteistyötä kuuden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Avointa yliopisto-opetusta järjestetään yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu, Kuopio), Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistojen kanssa. Avoimia ammattikorkeakouluopintoja voi valita Jyväskylän, Kaakkois-Suomen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Alkio-aika on kannattava satsaus omaan tulevaisuuteesi.

Opetus ja opiskelu Alkiolla

Opetustoimi on jaettu koulutusaloihin, joita on neljä: kasvatus ja psykologia, historia ja kielet, terveys- ja luonnontieteet sekä yhteiskunta ja talous. Opetus toteutetaan lukuvuoden tai kevätlukukauden mittaisilla opintolinjoilla. Opiskelija hakee opiskelijaksi valitsemalleen linjalle. Lisää opintolinjoista, opintojen valitsemisesta ja tarjonnasta löydät Opintolinjat-välilehdeltä.

Tehokasta ja kannattavaa

Alkiolla opetus ja ohjaus on laadukasta. Alkio-ajan tehokkuudesta kertovat opiskelijoiden tyytyväinen palaute ja heidän erinomainen sijoittumisensa jatko-opintoihin. Kiitosta saamme opiskelijoilta myös vuosien päästä.

Yhä useammat opiskelijat suunnittelevat opiskelevansa Alkiolla kaksi tai kolme vuotta, jonka aikana on mahdollista edetä perusopinnoista aineopintoihin ja suorittaa alemman korkeakoulututkinnon osia. Sen jälkeen voit hakea avoimen yliopiston väylän kautta kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamisoikeutta. Vuosittain jatkavia opiskelijoita on 15-30.

Lue lisää opintojen ohjauksesta vasemmalla olevan valikon kohdasta Opinto-ohjaus.

Hyvä yhteishenki ja oma elämä

Hyvä yhteishenki kannustaa opinnoissa, saa viihtymään ja mahdollistaa elinikäisten ystävyyssuhteiden syntymisen. Hyvä yhteishenki tarkoittaa Alkiolla yhteisöllisyyttä, huolenpitoa toisista, lämmintä ilmapiiriä, vastuun ottamista yhteisistä asioista, henkistä kasvua ja oman polun löytämistä. Kampuksella on mukava asua ja elää. Alkiolla on hyvä olla.

Lue lisää opiskelijoiden tarinoita.

Alkio-opistosta on hyötyä

  • Suoritat avoimia yliopisto- tai amk-opintoja, jotka voi myöhemmin liittää osaksi korkeakoulututkintoa.
  • Valmistaudut tehokkaasti korkeakoulujen valintakokeisiin ja opit akateemisia opiskelutaitoja.
  • Voit suorittaa viestintä- ja kieliopintoja.
  • Opiskelu- ja työelämätaitosi kehittyvät.
  • Saat tsemppausta opiskeluryhmältäsi ja opiston väeltä.
  • Joillakin aloilla kahden vuoden opiskelu mahdollistaa hakemisen yliopistoon avoimen väylän kautta.
  • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta.

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Yhteystiedot ja kartta

 

hakee2