Askel kohti ammattia

Alkio-opisto tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joita voit hyödyntää myöhemmin, mikäli jatkat opiskelua ammattikorkeakoulussa. AMK-opintoja voi suorittaa mm. terveysliikunnan linjalla ja kevätlukukaudella sosiaali- ja terveysalalle suuntaavien opintojen linjalla. Myös muiden opintolinjojen opiskelijat voivat valita AMK-opintoja, mikäli ne sopivat lukujärjestykseen. 

Alkio tekee yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kanssa. Alla luetellut XAMK:n opinnot sopivat hyvinvointialalle hakeutuville. HUMAK:n opinnot sopivat yrittäjyydestä sekä kansalaistoiminnasta ja nuorisotyöstä kiinnostuneille.

XAMK

Esimerkkejä opintojaksoista:

 • Seksuaaliterveyden edistäminen 5 op
 • Väkivaltatyö 5 op
 • Hoitotyön ergonomia 2 op
 • Nuorten mielenterveys ja päihdetyö 5 op

JAMK

Liiketalous ja Palvelut yksikön tarjonnasta:

 • Taulukkolaskennan tehokäyttö 5 op

HUMAK

 • Yrittäjyys 5 - 10 op
 • Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opintoja 20 op
  Esimerkkejä opintojaksoista:
  • Kansalaistoiminnan, järjestö- ja nuorisotyön perusteet 5 op
  • Muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus 5 op
  • Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus 5 op
  • Järjestö- ja nuorisotyön toimijat ja talous 5 op