Yrittäjyydestä uutta näkökulmaa

Alkiolla opiskelija voi suorittaa yrittäjyysopintoja oman linjan opintojen lisäksi. Leiri ja harjoitusyritystoiminta ovat Nuori Yrittäjyys ry:n pitkälle kehittämiä konsepteja. Yrittäjyyden amk-opintoja on tarjolla Humanistisen ammattikorkeakoulun kautta (HUMAK). Sekä NY- että amk-opinnoista saa erillisen todistuksen.

Sinulla on mahdollisuus harjoitusyritystoiminnan kautta tutustua yrittäjyyteen, testata omia mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ja oppia uutta.

Ideaa 24 h -leiri

Ideaa 24 h -leiri saa ideat virtaamaan ja tutustuttaa uusiin ihmisiin. Syksyllä järjestettävällä leirillä etsitään liikeideaa hauskalla tavalla, nostetaan osallistujien erilaiset vahvuudet ja taidot esiin ja tehdään tiimityötä. Leiri huipentuu innovatiivisiin yritysesittelyihin. Innokkaimmat jatkavat liikeideansa kehittelyä ja perustavat harjoitusyrityksen.

Leiri on sovellus Nuori Yrittäjyys ry:n kehittämästä NY 24 h -leiristä.

ny-logotesti

Harjoitusyritys

NY Oma yritys on harjoitusyritys, joka perustetaan syksyllä ja lopetetaan keväällä. Tavoitteena on suunnitella ja tehdä liiketoimintaa - siis harjoitella yrittämistä käytännössä. NY-yritys tarjoaa hyvän pohjan omien ideoiden testaamiseen ja liiketoiminnassa tarvittavien taitojen kehittämiseen. Harjoitusyritys voisi järjestää taukojumppaa Alkion väelle, suunnitella esitteitä pienyrityksille, pitää leikkipäivän Korpilahden lapsille, kääntää yritysesittelyjä englanniksi...

NY Oma yritys on Nuori Yrittäjyys ry:n kehittämä oppimisympäristö.

Lukuvuonna 2012 - 2013 toimi yksi rekisteröity harjoitusyritys. Pikku Tähkä -niminen kioski-kahvila palveli sekä opiston opiskelijoita että henkilökuntaa iltapäivisin maanantaista perjantaihin.

AMK-opintoja

Avoimen AMK:n yrittäjyysopinnoissa tutustutaan yrittäjyyden eri mahdollisuuksiin ja omiin mahdollisuuksiin toimia yrittäjänä. Opinnoissa on teoriaosuus ja käytännön osuus. Jälkimmäisessä osuudessa perustetaan harjoitusyritys tai tutkitaan ja analysoidaan jonkin yrityksen toimintaa. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.