Ajankohtaista

 190 päivää Alkiolla -blogin lukuvuoden 2020-2021 kirjoittajien kuva

190 päivää Alkiolla

190 päivää Alkiolla -blogin kirjoittajina toimivat tänä lukuvuonna Säde, Triinu, Henna, Inka ja Ella. Tästä se taas lähtee! -postauksessa kirjoittajat esittelevät itsensä ja kertovat, mikä fiilis on nyt.

Kevätlukukausi käynnistyy 7.1.2021. Täytä ja lähetä hakulomake. Kevätlukauden linjoja ovat:

Myös seuraavilla elokuussa alkaneilla linjoilla voit aloittaa opiskelun tammikuussa:  Historia, Biologia ja luonnontieteet, Kauppatieteet, Psykologia sekä Yhteiskunta- ja valtiotieteet.

Hae nyt ja aloita tammikuussa. Kuvituskuva.

Elämässä eteenpäin -koulutus on uusi Opetushallituksen tukema maksuton koulutus 18–29-vuotiaille, jotka ovat vailla koulutus- tai työpaikkaa ja ovat kokeneet oppimisvaikeudet esteenä opintoihin pääsyssä.

Alkiolla vallitsee hyvä yhteishenki ja lämmin, tasa-arvoinen ilmapiiri. Parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdessä opiskellen ja toisia kannustaen. Samalla syntyy elinikäisiä ystävyyksiä. Alkio on hyvä väylä jatko-opintoihin korkeakouluissa.

Asemasi ensikertalaiskiintiössä säilyy. Suorittamasi korkeakoulututkinnon osat voit sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon. Näin lyhennät opiskeluaikaasi korkeakoulussa ja voit saada opintolainahyvityksiä. Opiskeluusi voit saada toisen asteen opintotukea.

 

Alkio-opiston 74. lukuvuosi käynnistyi 12.8. Vielä ehdit hyvin mukaan aloittamaan omat opintosi. Täytä hakulomake ja lähetä se meille. Otamme sinuun yhteyttä. 

Vapaita opiskelupaikkoja on mm. Biologia- ja luonnontieteet, Englannin kieli ja kansainvälisyys, Historia, Kasvatustieteet (myös aineopinnot), Oikeustieteet, Soteli, Suuntana poliisiala, Tehoa yo-kirjoituksiin ja Yhteiskunta- ja valtiotieteet. Myös Kauppatieteen, Lääketieteeseen suuntaavien opintojen ja Psykologian (myös aineopinnot) linjoilla on muutama vapaa paikka.

Uutena linjana opistolla Elämässä eteenpäin -linja, joka on opetushallituksen rahoittama ja opiskelijalle maksuton. Linja on tarkoitettu erilaisia oppimisvaikeuksia kokeville ilman opiskelu- ja työpaikkaa oleville. 

Vapaitapaikkoja 3

Lukuvuoden 2019–2020 opiskelijoista suurin osa sai opiskelupaikan korkeakoulusta. Heistä yli 15 % sai opiskelupaikan opistolla suoritettujen avoimen yliopisto-opintojen eli ns. väyläopintojen avulla. 

Opisto on saanut erinomaista palautetta opetuksestaan: "Viihdyin oikein hyvin opistolla. Ilmapiiri oli todella hyvä. Muut opiskelijat ja opettajat olivat mukavia. Henkilökunta oli helppo lähetystyä, koska kaikki olivat oikein ystävällisiä ja halusivat auttaa minua".

Suuntana korkeakoulu, mutta ala hukassa? Arveluttaako oma osaaminen?

Korkeakouluun valmentavavien opintojen linja perustettiin kaksi vuotta sitten auttamaan omaa opiskelualaa vielä etsiviä opiskelijoita. Pääideana oli saada yhteen niitä opiskelijoita, jotka tietävät haluavansa opiskelemaan korkeakouluun, mutta eivät ole varmoja siitä, mitä haluavat opiskella tai opiskelutaidoissa on vielä kehittämisen varaa korkeakoulupaikan saavuttamiseen.

Tulokset ovat olleet hyviä, sillä suurin osa linjan opiskelijoista on vuoden aikana löytänyt itselleen sopivan alan, jonka pääsykokeisiin ovat keväällä alkaneet valmistautua ja myös päässeet haluamiinsa opintoihin.

Henkilökohtaista ohjausta alan valintaan ja opintojen suunnitteluun

Opiskelu kova-linjalla on monimuotoista ja monipuolista. Kaikille kovalaisille yhteisinä opintoina ovat eri aloja laajasta esittelevä Alat tutuiksi -kurssi sekä opiskelutaitoja kehittävät opinnot. Linjalla saat paljon vertaistukea alan etsintään sekä henkilökohtaista ohjausta alan valintaan ja opintojen suunnitteluun. Opiskelu rakentuu kaikille kovalaisille yhteisistä omaa alaa etsivistä ja esittelevistä kursseista, opiskelu- ja oppimistaitoja kehittävistä opinnoista sekä jokaiselle oman kiinnostuksen mukaan valituista muiden linjojen kursseista.

Alkio Kova linja 1

Kursseja oman kiinnostuksen mukaan

Kovalaiset ovat tehneet monipuolisesti kursseja koko opiston linjojen kurssitarjonnasta oman kiinnostuksensa mukaan ja suorittaneet myös avoimen yliopiston ja ammattikorkean kursseja. Tänä lukuvuonna osa opiskelijoista keskittyi ammattikorkea-aloihin ja valmistautui ammattikorkeiden pääsykokeisiin treenaamalla aineistokirjoittamista, matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Osa taas tutustui yliopisto-opintoihin opiskellen yhteiskuntatieteitä, biologiaa, fysiikkaa, kasvatustieteitä ja historiaa. Lisäksi opiskelijat suorittivat ammattikorkeakoulun tai yliopiston kieli- ja viestintäopintoja. Opettajat auttoivat opiskelijoita omien vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden löytämisessä ja ohjasivat sopivien opintojen pariin.

Alat tutuiksi -kurssi

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti opiskelualan löytämisen tueksi järjestetylle Alat tutuiksi -kurssille. Kurssilla oli joka viikko uusi vierailija joltain opiskelijoita kiinnostavalta alalta. Kovalaiset pääsivät itse vaikuttamaan siihen, keitä vierailijoita tunneille tuli omasta opinto- ja työpolustaan kertomaan. Vierailijoiksi saimme esimerkiksi biologin, poliisin, henkilöstöpäällikön, papin, kansanedustajan avustajan, informaatikon, rehtorin, talouspäällikön, yrittäjiä ja eri alojen opettajia. Lisäksi kurssilla tehtiin vierailuja, jotka tänä vuonna kohdistuivat vankilaan, eri järjestöihin ja käytiin myös eduskunnassa tutustumassa monenlaisiin siellä tehtäviin töihin.

Opiskelu- ja oppimistaitojen kehittäminen

Oman alan etsinnän lisäksi suuressa roolissa linjalla on opiskelu- ja oppimistaitojen kehittäminen. Keskitymme linjalaisten kanssa jokaiselle sopivimpien opiskelutaitojen etsintään ja harjoittelemme yhteisissä ja alakohtaisissa opinnoissa monenlaisia korkeakouluopinnoissa tärkeitä taitoja, kuten tekstien lukemista ja kirjoittamista, aineistojen kanssa toimimista, erilaisia opiskelutekniikoita ja tiedonhakuvalmiuksia.

Alkio Kova linja 2

Voit opiskella puoli vuotta tai vuoden

Kova-linjalla voi opiskella vuoden tai puoli vuotta. Alat tutuiksi -kurssi pyörii koko vuoden ja syksyllä sekä keväällä toteutetaan uusien opiskelijoiden kanssa opiskelutaitoihin ja alan etsintään liittyviä kursseja. Syksyllä aloittaneet voivat jatkaa opintoja keväällä valitsemansa opiskelualan opinnoissa. Keväällä keskitytään myös tuleviin pääsykokeisiin valmentautumiseen.
Korkeakouluun valmentavalla linjalla opiskelija voi itse vaikuttaa todella paljon lukujärjestyksensä sisältöön. Linjan opettajat ja ohjaajat tukevat oman polun löytämisessä ja opintojen suunnittelussa.

Kova-linjan opiskelijoiden kommentteja lukuvuodesta ja opiskelusta

Alkio Kova linja Leevi

”Kovalla opiskelu on hyvin monipuolista. Kovalla saa paljon tietoa eri aloista sekä sitä kautta löytää sen oman juttunsa.” – Leevi, kevätlukukausi 2020

 

”Opiskelu Kovalla on vapaampaa kuin muilla linjoilla, kun ei tarvitse perusopintokokonaisuuksien perässä ravata, vaan saa itse päättää mitä opiskelee ja harjoittelee. Ammattikorkeaan ja yliopistoon saa hyväksiluettua kursseja, kuten ammattikorkean kieliopinnot.” – Oskar, lukuvuosi 2019–2020

”Tulevaisuuden suunnitelmat selkenivät opintojen suhteen opinto-ohjauksen ja opintojen myötä. Mukavat opettajat ja opiskelukaverit tekivät opiskeluvuodesta mahtavan!” – Salla, lukuvuosi 2019–2020

"Tulevaisuudelle suuntaa Kova-linjalta" – Sofia, lukuvuosi 2018–2019

Alkio-opiston 74. lukuvuosi käynnistyi 12.8.2020.

Turvallisuus

Alkio-opisto noudattaa lähiopetuksen toteuttamisessa eri viranomaisten antamia koronaepidemiaan liittyviä turvallisuusohjeita ja suosituksia. Ohessa alla muutamia keskeisiä turvallisuusnäkökulmia, joilla ehkäistään taudin tarttumista ja leviämistä.

Terveydentila

Alkio-opistolle tullaan ainoastaan terveinä. Hengitystieinfektio-oireiset eivät saa tulla opistolle ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testillä.

Käsi- ja yskimishygienia

Taudin tarttumisen ja leviämisen ehkäisemissä on tärkeää huolehtia hyvästä henkilökohtaisesta käsihygieniasta. Alkio-opistolla tämä tarkoittaa mm. seuraavia asioita:

  • Kaikki opistolla asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Käsien pesussa noudatetaan siitä erikseen annettuja yleisiä ohjeita.
  • Käsidesit ovat esillä ja käytettävissä yleisissä tiloissa ja kaikissa luokkatiloissa.
  • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Turvavälit

Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja noudatetaan turvavälejä aina kun se vain suinkin on mahdollista. Kättelyn sijasta käytetään muita etäisyyden mahdollistamia tervehdystapoja.

Opetus

Opetus toteutetaan lähiopetuksena turvavälejä mahdollisuuksien mukaan noudattaen.

Ruokailu

Opistolla on buffetruokailu, joka toteutetaan pitkillä porrastuksilla ja poikkeuksellisesti yksilinjaisena. Ravintola Santerin istuinpaikkoja on vähennetty ja sijoittelua väljennetty. Ruokailu tapahtuu omissa opetusryhmissä. Myös tarjottimet on otettu väliaikaisesti käyttöön.

Kirjasto

Huolehdithan riittävästä 1–2 metrin turvavälistä myös kirjaston tiloissa, kun lainaat tai palautat kirjoja, käytät tietokoneita tai opiskelet kirjastossa.

Siivous

Alkio-opiston tilat siivotaan päivittäin ja saniteettitilat kahdesti päivässä. Alkio-opisto noudattaa työterveyslaitoksen antamia ohjeita tehostetun siivouksen toteuttamisessa.

Asuminen

Asumista koskevat samat turvallisuusohjeet kuin opetusta.

Sairastuminen

Alkio-opisto noudattaa sairaustapauksissa Jyväskylän kaupungin antamia ohjeita ja toimintatapoja.

Lisätietoja opiston turvallisuuskäytänteistä saat opiston rehtorilta ja linjanjohtajaltasi. Opiston turvallisuuteen liittyvät tiedotteet lähetetään opiskelijoille sähköpostilla ja ne julkaistaan myös opiskelijoiden oppimisympäristössä. 

Jaana Laitila
rehtori
Alkio-opisto

Tähtiniemen Helmi

Työmaa edistyy aikataulun mukaisesti

Kaikki olemme saaneet seurata viime aikoina tiedotusvälineistä uutisvirtaa, joka ei ole ollut aina kovin mukavaa katsottavaa ja kuunneltavaa. Toki väliin mahtuu positiivisiakin uutisia. Tässä työmaakatsauksessa on vaihteeksi myönteistä kerrottavaa.

Tähtiniemen Helmen – Humakin ja Alkio-opiston käyttöön suunnitellun uudisrakennuksen –  työmaalla oli kirkkaan auringonpaisteen lisäksi reipas tekemisen meininki. Asiat etenevät suunnitellusti ja hallitusti – jopa alkuperäisestä aikataulua nopeammin. Miksi näin? Eikö yleensä projekteissa tuppaa aikataulut venymään, kustannukset ylittymään tai sitten laatu jossain kohtaa pettämään? Nyt ei ole syytä epäillä minkään näistä toteutuvan. Kävin tänään työmaalla, jota minulle esitteli työnjohtaja ”työmaan kymppi” Timo Pietiläinen.

Kiinnitin heti huomiota muutamiin seikkoihin; kaikkialla vallitsi selkeä järjestys, ulkona olevat tarvikkeet olivat omissa pinoissaan ja sisätiloissa ei ollut mitään ylimääräistä. Kaikki miehet olivat työn touhussa ja näyttivät tietävän mitä tekevät. Iso ilmastointikonekin seisoi toisen kerroksen teknisessä tilassa siististi paikoillaan. Työmaakokouksissa olin kuullut, kuinka sen tilaus ja paikalleen asentaminen suunniteltiin muutamien päivien tarkkuudella rakennustyömaan kokonaistilanne huomioiden. Raskas kone tuli nostaa toiseen kerrokseen silloin, kun kantavat rakenteet ovat riittävän vahvoja ja etuseinä on auki. Viivästyessään laitteiston asennus olisi ollut työlästä ja kallista sekä olisi saattanut aiheuttaa aikatauluriskin koko hankkeelle.

Tähtiniemen Helmi Timo Pietiläinen

Tähtiniemen Helmi -rakennustyömaan työnjohtaja ”työmaan kymppi” Timo Pietiläinen

Timo kertoi minulle myös ajatuksiaan rakennustyömaan johtamisesta. Selvisi, että rakennuttajan ja pääurakoitsijan huolellisen yleissuunnittelun, kokemuksen ja ammattitaidon lisäksi ”työmaan kympin” esimiestaidot ovat olennainen osa onnistunutta projektia. Esimerkillä johtaminen, motivointi ja kannustaminen itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ovat tärkeitä esimiesominaisuuksia yhtä hyvin rakennustyömaalla kuin muissakin työpaikoissa. Nämä kaikki tekijät yhdessä selittävät aikataulussa pysymistä ja laadukasta työnjälkeä.

Korona ja siihen varautuminen

Vallitseva koronatilanne ei ole toistaiseksi aiheuttanut estettä aikataulussa pysymiselle. Rakennusurakoitsija on varannut osan materiaaleista omaan välivarastoonsa. Ruoka- ja kahvitauot työmaalla on pyritty porrastamaan. Aikataulussa pysyminen edellyttää välttymistä koronan aiheuttamilta viivästyksiltä.

Väliseiniä ja maalausta

Rakennuksen vesikattotyöt ja maanvaraiset lattiat on saatu valmiiksi. Nyt meneillään olevat työvaiheet ovat välikaton eristystyöt, väliseinien rakentaminen sekä lattioiden hiontatyöt. Seuraavaksi käynnistellään ulkopuolen maalaustöitä sään salliessa. Ulkoverhouslaudat on maalattu kertaalleen tehtaalla. Viimeisellä maalauksella saadaan naulankannat ja muut kauneusvirheet piiloon ja pinnasta tulee siten kaikin puolin siisti. Väliseinätöiden jälkeen jatketaan sisällä pintojen tasoituksella ja maalauksilla.

Tähtiniemen Helmi kuva sisältä

Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on lokakuun loppu.

Hankkeen osapuolet ja aikataulu

Hankkeelle saatiin viranomaisen myöntämä rakennuslupa 3.10.2019. Rakennuksen rakennuttaja on Wasagroup Oy ja pääurakoitsija RPP Oy. Lisäksi työmaalla on projektin aikana toiminut lähes kymmenen aliurakoitsijaa. Työntekijöiden määrä on vaihdellut viime kuukausina 10 ja 15 henkilön välillä. Työmaa käynnistyi konkreettisesti maanrakennustöillä marraskuun viimeisellä viikolla ja jatkui perustustöillä joulu- ja tammikuussa. Käyttäjien näkemyksiä erilaisista yksityiskohdista on kysytty työmaan edistyessä. Varsinaiset suunnittelupalaverit toteutettiin Humakin, Alkion ja Wasaplanin yhteistyönä syksyllä 2019. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on lokakuun loppuun mennessä kuluvaa vuotta.

Tähtiniemi Helmi rakennustyömaa

Tähtiniemen Helmi -rakennustyömaa talvella. Kuva: Kim Weiss.

Rakennushankkeen tiedote 3.12.2019: WasaGroup toteuttaa uuden kampusrakennuksen Jyväskylän Tähtiniemeen

Korpilahdella 22.4.2020

Anssi Kuivisto
Talous- ja hallintopäällikkö