Alkion arvot ja pelisäännöt

Alkio-opiston arvot on kiteytetty arvopyramidiksi.

Alkion arvot pieni
 

  • Voimaannuttava yhteisöllisyys: ihmisyys, avoimuus, arvostaminen, suvaitsevaisuus, tasa-arvo eli Alkio-opistossa ihminen kohtaa ihmisen.
  • Edelläkävijyys: tavoitteellisuus, kehittäminen, kehittyminen, luotettavuus eli Alkio-opisto on tiennäyttäjä ja edustaa parasta laatua.
  • Laatu: luotettavuus, taloudellisuus ja tehokkuus, markkinalupauksen pitäminen ja Alkio-opistossa on oikea ihminen oikealla paikalla.
  • Kestävä kehitys: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys eli Alkio-opistossa inhimillinen ja sosiaalinen pääoma, ympäristön huomioiminen ja taloudellisuus luovat perushyvinvointia.
  • Aktiivinen kansalaisuus: Alkio-opisto toimii yhteiskunnassa ja kasvattaa hyviä kansalaisia, jotka vievät yhteiskuntaa eteenpäin.
  • Tulevaisuususko: myönteisyys, luottavaisuus, välittäminen eli Alkio-opistossa uskotaan, että juurista ammentamalla voidaan luoda tulevaa ja olla edelläkävijöitä

Alkio-opiston henkilökunnan yhteisesti sovittu pelisäännöt on kuvattu pelisääntöpyramidina.

Alkion pelisäännöt 400x390