Tervetuloa aloittamaan yliopisto- ja amk-opintosi!

Vielä ehdit mukaan aloittamaan yliopisto- ja amk-opintosi. Lisätietoa vapaista opiskelupaikoista ja hakemisesta

Alkio-vuoden aikana opiskelet tutkinnon osia ja valmistaudut samalla tehokkaasti valintakokeisiin. Opinnot kehittävät muun muassa lukutekniikkaa, esseiden kirjoitustaitoa ja muita jatko-opintovalmiuksiasi korkeakoulussa. Alkio-opistolla suorittamiasi tutkinnon osia voit myöhemmin sisällyttää korkeakoulututkintoon ja siten lyhentää opiskeluaikaasi korkeakoulussa.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen.

Alkio-vuodesta on hyötyä!

  • Alkiolla suorittamiasi tutkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon.
  • Valmentaudut tehokkaasti alan pääsykokeisiin.
  • Tutustut alan käsitteistöön ja ajatusmaailmaan.
  • Opiskelu- ja tiimityöskentelytaitosi kehittyvät.
  • Saat kannustusta opiskeluryhmältäsi ja koko henkilökunnalta.
  • Kahden vuoden opiskelu mahdollistaa pääsyn yliopistoon erillisvalinnalla.
  • Opiskelu oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen (ei vähennä korkea-asteen opintotukea).
  • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta

Aloita korkeakouluopinnot Alkiolla

"Parhaat mahdolliset eväät" - lue mitä opiskelijat kertovat!

Opiskelu ja opiskelumenetelmät

Opiskelu Alkio-opistossa on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen. Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän ja koko muun henkilökunnan tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun. Lue lisää linjojen opiskelutavoista ja käytänteistä.

Opintolinjat järjestävät juhlia, teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja.

Alkion psykalinjalaiset Nizzassa

Psyka-linjan opiskelijat opintomatkalla Nizzassa.

Väyläopinnot

Alkio-opistossa voi opiskella myös toisen vuoden ja hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta. Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vähimmäisvaatimuksena on 50-85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Tutustu väyläopintoihin, jotka on mahdollista suorittaa Alkio-opistossa.

Laaja opintotarjotin

Alkio-opisto on yksi Suomen suosituimmista kansanopistoista. Alkio-opisto tekee yhteistyötä neljän yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutustu monipuoliseen yliopisto- ja amk-opintojen tarjontaamme! Ovet ovat avoinna kaikille ilman pääsykokeita.

Tartu tilaisuuteen ja ja vietä aktiivista opiskeluaikaa luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla!