"Jos et muuta keksi, ryhdy alkiolaiseksi, edes vuodeksi."

"Alkio-opisto oli minulle juuri se mitä tarvitsin. Valintakokeeseen valmistautumisen ansiosta sain lukemisesta suurimman hyödyn irti ja pääsin ensimmäiseen hakukohteeseeni. Sain myös ihania uusia ystäviä, joiden kanssa olen edelleen tiiviisti yhteydessä."

Edellä olevat kommentit ovat Alkio-opiston hyödyllisyys –kyselystä, joka tehdään noin vuoden kuluttua opintojen päättymisestä Alkio-opistossa. Kyselyn avulla selvitetään, mitä hyötyä opinnoista on ollut jatko-opiskelupaikassa.

Alkio-opistossa suoritetut opinnot ovat vastaajien mielestä auttaneet valintakokeiden läpäisyssä ja opiskelutaitojen kehittymisessä. Vastaajat olivat saaneet Alkio-opistossa suoritettuja korkeakoulututkinnon osia sisällytettyä opintoihinsa ja pystyvät siten nopeuttamaan valmistumistaan. Tuleville alkiolaisille entiset alkiolaiset laittoivat mm. tällaisia terveisiä: "Tee mitä haluat ja sitä mikä kiinnostaa. Jos huomaat ettet ole varma pääaineestasi tai olet valmis vaihtamaan - Toimi ja tee kuten mielesi sanoo. Alkiolla kaikki työkalut ovat olemassa ja opiskeluaika on tarkoitus käyttää hyödyksi."

Alkio-opiston nurmikolla

"Sain hyväksiluettua tutkintooni kaikki suorittamani kieli- ja viestintäopinnot, sekä perusopinnot kahdesta opintokokonaisuudesta. Oma alavalinta selkeytyi ja pääsin paremmin sisälle oman alani ajatusmaailmaan."kertoo Jyväskylän OKL:ään päässyt opiskelija.

Sijoittuminen Alkio-vuoden jälkeen ja alan valinnan selkiytyminen

Edellisen lukuvuoden opiskelijoista 18 % vastasi kyselyyn. Vastanneista 63,5 % oli sijoittunut yliopistoon, 16,5 % ammattikorkeakouluun, 4 % muihin oppilaitoksiin ja loput 16 % olivat joko töissä, työttöminä tai armeijassa. Eniten vastanneista oli päässyt Jyväskylän yliopistoon, toiseksi eniten Itä-Suomen yliopistoon ja jaetulla kolmannella sijalla olivat Tampereen ja Turun yliopistot. Ammattikorkeakouluista eninten oli päästy Mikkelin ammattikorkeakouluun.

Moni Alkio-opistossa opiskeleva saa vahvistusta alan valintaansa. 80 % kyselyyn vastanneista totesi, että opinnot selkiyttivät alan valintaa. Opiskelijalla on voinut olla unelma-ala, ja lukuvuoden aikana suoritetuista opinnoista saa varmuutta siihen, vastaako ala haaveita. Toisinkin voi käydä. Korkeakoulujen ensikertalaiskiintiöt saattavat vaikeuttaa alan vaihtoa, joten on tärkeää saada todeta vastaavatko opinnot odotuksia. Siksi myös päätös opiskelualan vaihtamisesta koetaan Alkio-opistossa tärkeäksi. Vastanneista 14 % oli vaihtanut opiskelualaa Alkio-vuoden jälkeen.

"Tajusin Alkiolla olevani ihan väärällä alalla. Työpöydän edessä tylsistyneenä istuessani näin rannan metsikössä touhuavan metsäkoneen ja tajusin että tuossa on minun alani." (Historiasta metsätalousalalle, HAMK)

"Opiskelin Alkiolla englantia, mutta lähdin opiskelemaan sosiaalialaa englanniksi. Alkiovuodesta oli siis hyötyä, vaikkei siellä opiskellusta aineesta tullut omaa alaa." (Vaihto englanninkielestä sosiaalialalle, Laurea)

"Kasvatustieteet ei ollutkaan minun juttuni." (Kasvatustieteistä talonrakentajaksi, Koulutuskeskus Salpaus Lahdessa)

"Opinnot vaikuttivat siten alanvalintaani, että ne vahvistivat sitä. Alkio-vuoden aikana opin myös tapahtumien järjestämisestä paljon uutta sekä kehitin omaa ohjaustaitoani. Se oli erityisesti hyödyksi pääsykokeissa." (Liikuntaneuvojaopinnot, Kuortaneen urheiluopisto)

Opintojen hyöty jatko-opiskelupaikan saannissa

Alkio-opistoon tullaan myös valmentautumaan valintakokeisiin. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta oli kokenut, että opinnot olivat auttaneet läpäisemään korkeakoulun valintakokeet ja lähes puolet oli sitä mieltä, että opinnot auttoivat jatko-opiskelupaikan saamisessa. Alkio-opistossa voi suorittaa useiden alojen avoimen yliopiston väyläopinnot. Tämän jälkeen yliopistoon voi hakea erillisvalinnan kautta ilman pääsykokeita. Vuosittain 70–80 % väyläopintojen suorittajista onnistuu jatko-opintopaikan saannissa tällä tavoin.

Akateemiset opiskelutaidot

Ajattelun taidot, tenttiin valmistautumistaidot, viittaustekniikka ja lähdeluettelon tekeminen sekä suullisest viestintätaidot olivat vastannaiden mielestä kehittyneet parhaiten Alkio-vuoden aikana. Myös vastaustekniikka ja esseenkirjoitustaidot paranivat. Lisäksi edistystä tapahtui sosiaalisissa taidoissa sekä itsenäisen elämisen ja arjenhallintataidoissa. Näistä seuraa se, että itsetuntemus ja itseluottamus kehittyivät. Opiskelijan suorittamat yliopisto- tai ammattikorkeakoulun tutkinnon osat voi jatko-opiskelupaikassa liittää opintoihin ja lyhentää siten opiskeluaikaa.

"Opintojen aikana oppii opiskelemaan kuten yliopistossa (paljon itsenäistä työskentelyä), samalla apu on kuitenkin aina lähellä ja sitä on helppo pyytää."

"Fysiikan osaaminen nousi lähes nollasta tasooni nähden huippulukemiin."

"Yliopistossa ei enää tarvinnut opetella viitetekniikkaa, kun Alkiolla se oli jo opeteltu."

"Linjan opinnot antoivat hyvää pohjaa opinnoille amkissa ja valintakoemateriaalin ymmärtämiselle ja vastausten kirjoittamiseen"

Elämisen ja itsenäistymisen taidot

70 % vastaajista koki, että heidän elämisen ja arjenhallintataitonsa paranivat lukuvuoden aikana. Alkio-opisto on turvallinen paikka itsenäistymiselle. Moni nuori muuttaa ensimmäistä kertaa pois kotoa, mutta opistolla ei tarvitse kuitenkaan olla yksin, vaan hänestä pidetään vielä huolta monilla tavoin. Itsenäistymistä pitää kuitenkin harjoitella, itse pitää huolehtia opinnoista, tenteistä, pyykeistä, siivoamisesta ja viikonlopun ruokailuista. Ajankäyttöä opiskelun ja vapaa-ajan välillä täytyy myös harjoitella. Moni havahtuu viimeistään jouluna, että ne opintopisteet eivät tule ihan itsestään ja ne pääsykokeetkin alkavat jo häämöttää ikävän lähellä.

Terveisiä tuleville alkiolaisille

Tuleville alkiolaisille entiset alkiolaiset laittoivat mm. tällaisia terveisiä:

"Suosittelen suorittamaan vähintään sen yhden perusopintokokonaisuuden jostakin aineesta; useimmiten sillä saa joudutettua parhaiten opintojaan eteenpäin jatko-opiskelupaikassa."

"Jos olet epävarma siitä mitä haluat todella opiskella, voit unohtaa huolesi. Syöksy rohkeasti, älä pelkää. Saat kaikilta linjoilta ja kursseilta niin suuret lahjat jatko-opintoihin ja elämään, päädyit sitten minne tahansa, että Alkio-opisto itsessään on opetus. Turvaudu opettajaan, he ovat helliä ja luotettavia ammattilaisia, jotka kohtelevat sinua tasavertaisena ihmisenä. Et milloinkaan ole typerä. Nauti rajusti ja opiskele huolellisesti. Et ole yksin."

"Ei kannata näännyttää itseään, mutta kuitenkin ottaa sen verran että päivisin on jotain tekemistä."

"Koskaan ei voi tietää, mitä yhden Alkio-vuoden aikana ehtii tapahtua. Se on oma ulottuvuutensa, oman ihmeellisen ajankulumisensa kanssa, joka vääjäämättä tuntuu kuluvan holtittoman nopeasti, huomaamatta kohti yllättäen tulevaa kevään koitosta."

"Linjalla ei oikeastaan ole väliä kunhan suunnilleen tietää mitä haluaa opiskella. Joustovaraa löytyy. Kannattaa suorittaa erityisesti Alkion omia kursseja (kuten SURVIVAL GAME) ja ottaa hyöty irti yleishyödyllisistä koulutuksista (mm. ensiapu 1) Kaiken kaikkiaan pitää vain pitää mielessä, että teet töitä itseäsi varten, joten hanki vuoden aikana mahdollisimman paljon tietoa asioista mitkä kiinnostaa. Eikä opettajia tarvitse pelätä ;D"

"Kannattaa tehdä kursseja, joita on edessä myös tulevissa opinnoissa, ne auttaa!"

"Ruotsi ja englanti on helppo suorittaa opistolla pois."

"Tartu mahdollisimman moneen mikä kiinnostaa: opisto tarjoaa paljon omia mielenkiintoisia kursseja! Vaikka kursseja ei todennäköisesti saakaan hyväksi luettua jatko-opinnoissa, kursseilla tutustuu muiden linjojen tyyppeihin ja oppii asioita oman alan ulkopuolelta."

"Positiivinen asenne ja usko omaan oppimiseen vie pitkälle!"