"Päämäärä pitää olla. Teillä osalla se on kirkkaana mielessä, jonkun tietyn alan opiskelupaikka ehkä juuri jossain tietyssä yliopistossa tai korkeakoulussa. Tai kenties unelmatyöpaikka. Hyvä niin. Osalla päämäärä ei ehkä tässä vaiheessa vielä ole niin kirkas, eikä tarvitsekaan olla. Nyt on vuosi aikaa kirkastaa päämäärää ja omia tulevaisuudensuunnitelmia sekä miettiä reittejä ja polkuja, joita kautta päämäärään voisi päästä." Näillä sanoilla rehtori Jaana Laitila avasi lukuvuoden.

keke sertifikaatin luovutus alkiolle

Avajaisissa Alkio-opistolla oli ilo vastaanottaa Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön Alkio-opistolle myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti. Vastaanotimme sertifikaatin samana päivänä, jonka ympäristöjärjestö WWF on ilmoittanut olevan tänä vuonna maailman ylikulutuspäivä. Kuvassa Alkio-opiston kannatusyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja professori Jouni Välijärvi, rehtori Jaana Laitila ja Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön suunnitelupäällikkö Erkka Laininen.

Rehtorin avajaispuheesta

Suurimmalle osalle teistä tämän syksyn opiskelut alkavat uudessa opiskeluympäristössä, uudessa kodissa, entuudestaan vieraiden ihmisten ympäröimänä sekä etäällä lapsuuden perheestä ja kavereista. Tulossa oleva arki voi tuntua sinusta haasteelliselta, työläältä, osin ehkä pelottavaltakin. Täällä opistolla sinun ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, vaan sinulle tarjoutuu upeita mahdollisuuksia löytää uusia samanhenkisiä kavereita, ystävystyä, rakentaa omaa, ehkä aiempaa itsenäisempää elämää sekä tehdä tutustumismatkaa myös itseesi. Rehtorina kiitän sinua siitä, että valitsit opiskelupaikaksesi juuri meidän opiston. Varmasti jokainen meistä tekee parhaansa, että valintasi osui oikeaan.

Tänä päivänä Alkio-opisto on yksi Suomen suurimmista kansanopistoista. Teitä opiston opiskelijoita on yli 220. Lisäksi tiloissamme toimii myös Humanistisen Ammattikorkeakoulun Jyväskylän kampus, jossa opiskelee 145 opiskelijaa.

Opiston rehtorina toivon tänäkin lukuvuonna yhteisöllisyyden, hyvän ryhmähengen, laadukkaan opetuksen ja ahkeran opiskelun pysyvän edelleen Alkio-opiston avainsanoina. Tervehtikää toisianne, kunnioittakaa toisianne, välittäkää toisistanne ja tarjotkaa tarvittaessa apua ja tukea toinen toisillenne.

Toivon teille iloa ja onnistumisia arkeenne tulevana opistovuonna.

jaana laitila

Keke-sertifikaatti

Lukuvuoden avajaisissa opisto vastaanotti OKKA-Säätiöltä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin osoituksena pitkäjänteisestä työstä. Kestävä kehitys (KeKe) on yksi opiston kuudesta arvosta. "Alkio-opisto toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita huomioiden ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden. Käytännössä kestävä kehitys toteutuu kampuksella esimerkiksi tervehtimisenä, huolenpitona toisista, juhlaperinteiden vaalimisena, kierrättämisenä ja lähiruoan hyödyntämisenä, rehtori toteaa.

heini ja tuuli

Avajaisissa musisoivat Heini ja Tuuli Ikonen

Laura Tuikkalan terveiset uusille opiskelijoille

Avajaisten juontajana toimi lukuvuoden 2014-2015 opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Laura Tuikkala. ”Uskokaa itseenne, älkää unohtako minkä vuoksi olette täällä, pitäkää silmänne tavoitteissane ja pitäkää hauskaa” toivotti Laura uusille opiskelijoille. Laura kannusti suorittamaan oman aineen lisäksi myös kieli- ja viestintäopintoja, jotka voi myöhemmin sisällyttää korkeakoulututkintoon ja siten nopeuttaa tutkinnon suorittamista.

laura juontamassa

Alkiolla voi etsiä omaa alaa turvallisin mielin

Korkeakouluhaku muuttui syksyllä 2014. Hallituksen esityksen 244/2014 mukaisesti keväällä 2016 järjestettävistä valinnoista alkaen korkeakoulujen olisi varattava paikkoja ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aikaisemmin hakenut korkeakoulutukseen Suomessa ja jolla ei ole korkeakoulupaikkaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai hakija, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa viimeistään keväällä 2014 tai opiskellut ulkomailla.

Alkio-vuoden jälkeen säilyy edelleen asema korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Omaa alaa voi siis etsiä turvallisin mielin ja samalla voi suorittaa korkeakoulututkinnon osia ennakkoon.

Opinnot oikeuttavat myös Kelan opintotukeen. Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, joten opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen.