Alkio-opiston kampus on täynnä elämää. Opiskelijat ahertavat opiskeluissaan ja viettävät vapaa-aikaa uusien kavereiden ja linjalaisten kanssa. Opiskelijat ovat löytäneet tiensä opistolle yli 100 kunnasta eri puolilta Suomea Helsingistä Pelloon ja Lappeenrannasta Turkuun. Opiskelijoista 150 asuu opiston asunnoissa, muut lähiseudulta löytämissään vuokra-asunnoissa.

Laadukasta opetusta ja ohjausta

Opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, opiskelu- ja työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen. Opistolla opiskelija voi etsiä omaa alaansa, tutustua valitsemansa alan käsitteistöön, aloittaa oman alansa opiskelun turvallisessa ympäristössä ja saada siihen aktiivista ohjausta.

Opisto on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan. Opiskelijat opiskelevat opistolla kymmenellä eri linjalla opiston omia opintoja, eri tiedeaineiden korkeakoulututkintojen osia, kieli- ja viestintäopintoja ja valmistautuvat oman alan valintakokeisiin. Alkio-opisto tekee yhteistyötä kuuden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Suoritettuja korkeakoulututkintojen osia voi sisällyttää myöhemmin tutkintoon. Tämä lyhentää opiskeluaikaa korkeakoulussa.

Alkio-opistolla työskennellään tehokkaasti yhteisöllisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdessä opiskellen ja toisia kannustaen. Samalla syntyy elinikäisiä ystävyyksiä. Opiskelijoiden tyytyväisiä kommentteja voit lukea etusivujen linkeistä Opiskelijat kertovat ja Opiskelijat arvioivat. Alkio-aika antaa itseluottamusta opiskeluun ja opiskelupaikan tavoitteluun.

Alkio on väylä korkeakouluun

Valtaosa opiston opiskelijoista jatkaa opintojaan eri korkeakouluissa. Esimerkiksi lukuvuoden 2015–2016 BioSci-linjan opiskelijoista opiskelupaikan sai 89 % suoran valinnan kautta ja 100 % väylän kautta hakeneista. Englannin kieli ja kansainvälisyys –linjan opiskelijoista 71 % sai opiskelupaikan. Sosiaali- ja terveysalan valmentavien opintojen opiskelijoista 80 % sai opiskelupaikan korkeakoulusta.

Alkio-opiston opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalla on edelleen ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevan asema. Opisto-opiskeluun voi hakea Kelan toisen asteen opintotukea ja asumiseen asumistukea.

Monipuolista toimintaa Alkion kampuksella

Iloa, värikkyyttä ja elämää lisäävät kampuksellamme opiskelevat Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi- ja kulttuurintuottaja-opiskelijat.

Päijänteen rantamaisemissa sijaitseva Alkio-opisto tarjoaa myös juhla-, kokous- ja majoituspalveluja erityisesti oppilaitoksen loma-aikoina ja kesäkuukausina. Opiston juhla- ja majoituspalveluita käyttää vuosittain noin kaksi tuhatta asiakasta.

Jaana Laitila

Tilaisuuden tullen, tervetuloa käymään Alkio-opistolla!

Jaana Laitila
rehtori, KT