Valtteri opiskeli Alkio-opistossa 20172018 yhteiskunta- ja valtiotieteen linjalla Yhteiskuntatieteet ja filosofia -kokonaisuutta sekä kieli ja viestintäopintoja Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Lisäksi hän opiskeli poliittisen historian kursseja Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Valtteri huomasi, että valintakokeisiin valmistautuminen on viime kevättä helpompaa. Suurta osaa aiheista Valtteri on opiskellut jo valmiiksi.

Ohessa Valtterin kirjoittama opiskelijatarina. Valtteri sai opiskelupaikan ensimmäisestä hakukohteestaan eli Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisestä. Onneksi olkoon!

Yhteiskunnallisten aineiden opiskelua ilman pääsykokeista stressaamista

Keväällä 2017 opiskelurutiinit olivat hukassa, koska olin juuri päässyt armeijasta ja en ollut opiskellut vuoteen. Keskittyminen herpaantui niin paljon, että en päässyt Jyväskylän tai Helsingin yliopistojen pääsykokeista läpi. Tiesin, että halusin kuitenkin opiskella jotain yliopistossa - itseäni kiinnostaa filosofian ja ideologioiden tutkiminen. Alkio-opiston yhteiskunta- ja valtiotieteen linjalla voi opiskella esimerkiksi valtio-oppia, poliittista historiaa, sosiaalitieteitä ja yhteiskuntapolitiikkaa. Alkio-opisto oli hyvä vaihtoehto, koska pystyin aloittamaan minua kiinnostavien aiheiden opiskelun ilman pääsykokeista stressaamista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pystyn harjoittelemaan opiskelua yliopistossa vuoden ajan kerryttäen samalla yliopistossa hyväksyttäviä opintopisteitä valmiiksi.

Laaja opintotarjonta – myös kieli ja viestintäopintoja

Suoritan nyt Alkio-opistossa kolmea opintokokonaisuutta: yhteiskuntatieteet ja filosofia –opintokokonaisuutta (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon sekä valtio-opin (25 op) ja poliittisen historian kursseja (10 op) Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Olen pystynyt osallistumaan sosiaalitieteiden kursseihin, vaikka en niitä suoritakaan opintokokonaisuuksina. Lisäksi olen voinut osallistua kauppatieteiden linjan talouden teemat -kurssille, missä olen voinut laajentaa tietoani taloudesta. Myöskin historian opiskelusta olen saanut makua, koska poliittista historiaa on voinut opiskella yhdessä historian linjalaisten kanssa. Eli opiskeluni on ollut hyvin monipuolista. Olen voinut muokata opintojani hyvin laajasti, ja monipuolinen kurssitarjonta on mahdollistanut sen, että asioista voi muodostaa kokonaiskuvia helpommin. Yhteiskunnallisissa asioissa tämä on todella tärkeää.

Valtteri Lehtonen

Alkiolla olen voinut suorittaa myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja. Monet jättävät virkamiesruotsin (3–5 op) yliopistossa viimeiseksi kurssiksi, mutta Alkiolla olen voinut suorittaa tämän valmiiksi ennen yliopistoa. Olen voinut suorittaa myös ruotsin kertauskursseja valmentaakseni itseni virkamiesruotsiin. Puheviestinnän perusteissa (2 op) olen voinut harjoitella tehokasta ilmaisua kannustavassa ilmapiirissä. Academic Reading -opinnot (3 op) valmentavat englanninkielisen tieteellisen tekstin ymmärtämiseen ja ne opinnot on todella hyvä olla suoritettuna, koska englanti on todella tärkeä kieli yliopistotasolla. Kirjoitusviestinnässä olen voinut hioa kirjoittamista, ja erityisesti viittaamista, joka on yksinkertaisesti pakko oppia, jotta pärjää yliopistossa.

Yhteisöllistä opiskelua

Lukemisen lisäksi asioista keskusteleminen ja pohtiminen ovat olleet tärkeä osa opiskelua. Valinnaisella Alkio-kerho-kurssilla opiskelijat saavat itse tuoda mielenkiintoisia yhteiskunnallisia ja muitakin kysymyksiä esiin, ja keskustella vapaasti näistä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Pidän siitä, että saa kuulla muiden omia ajatuksia ja että saan itse sanoa vapaasti mitä haluan. On todella hauskaa, että saa pohtia asioita muiden kanssa näin vapaasti.

Opistolla voi muokata hyvin opiskelujen hintaa, sillä olen voinut valita, mitä kaikkia kursseja opiskelen ja mihin ruokailuihin osallistun. Itse en asu opistolla, vaan kuljen omalla autolla Jyväskylästä, joten opiskelumaksuni ei sisällä opiston majoittumiseen liittyvää maksua. Autoilijoille se huomio, että opistolla on mahdollisuus myös lämmitystolppiin autoille!

Alkio kerho Alkio opiston rantasaunalla

Uusia kavereita – hyvä yhteishenki

En ole ollut kovin sosiaalinen aikaisemmin, mutta Alkiolla olen tutustunut todella moneen uuteen ihmiseen, ja olen löytänyt runsaasti uusia kavereita. Opistolla on hyvä yhteishenki, tai ainakin parhain yhteishenki kaikista kouluista, missä olen opiskellut. Tällä hetkellä opistolla opiskelee noin 240 oppilasta, joten ihmisiä ei ole mielestäni liikaa. Vaikka kaikkia ei tunnekaan, olen kumminkin melko hyvin perillä siitä, kuka on milläkin linjalla. Missään aiemmassa koulussa en ole tuntenut koko luokkaa, mutta nyt tunnen koko oman linjani opiskelijat hyvin, ja tämän päälle runsaasti muiden linjojen ihmisiä. Ihmisiä oppii tuntemaan vuoden aikana hyvin, ja olen tutustunut myös pariin tammikuussa opiskelemaan tulleeseen tyyppiin. Hekin ovat päässeet opiskeluelämään mukaan aika jouhevasti. Kaikenlaiset tapahtumat, kuten tähkäbileet ja sumusuunnistukset, auttavat ihmisiin tutustumisessa.

Olen hyvin tyytyväinen opiskeluihin, koska olen voinut päättää, mitä ja miten opiskelen. Olen ollut tyytyväinen opetuksen laatuun. Opettajat ja muu henkilökunta ovat olleet avuliaita, ja heiltä kehtaa helposti kysyä apua. Sen lisäksi, että itse opiskelen täällä valtio-oppia, veljeni sattumalta päätyi tänne myös samaan aikaan. Hän opiskelee historian linjalla, ja hän on myöskin ollut hyvin tyytyväinen opistoelämään.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Haen tämän vuoden lopulla Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa ensimmäisenä hakukohteena. Alkio-opistolla opiskellessani olen vuoden aikana tehdyistä kursseista saanut paljon tietoa pääsykoetta varten. Viime keväänä Jyväskylän yhteiskuntatieteellisessä pääsykokeessa ja materiaalissa oli sosiologiaan liittyviä asioita, mikä oli aika huono juttu koska en ollut opiskellut koko oppiainetta lukiossa tai muutenkaan. Nyt olen suorittanut täällä sosiologian johdantokurssin jo valmiiksi, ja suorittanut tentin kurssista, joten luonnollisesti olen paljon paremmassa asemassa kuin viime keväänä.

Jyväskylään, Turkuun tai muualle

Oikeastaan nyt Jyväskylän pääsykoekirjaa (Polkuja yhteiskuntatieteisiin) selaillessani huomaan, että olen suorittanut melkein kaikkiin kirjan kappaleisiin liittyvän kurssin; Kriittiseen ajatteluun, narratiiveihin, klassikkoihin, sukupuolentutkimukseen, edellä mainittuun sosiologiaan sekä politiikkaan yleensä. Pääsykoekirjan yksi kirjoittaja John Pajunen oli myös kriittisen ajattelun kurssin verkkoluentojen luennoitsija.

Olen hakenut myös Turun yliopistoon opiskelemaan valtio-oppia. Tässä auttaa se, että olen suorittanut Alkio-opistolla sekä valtio-opin että poliittisen historian opintokokonaisuuksia. Tämä on itselläni toisena hakukohteena, joten tulen panostamaan tähän vähemmän. Itseäni tosin mietitytti se, että ottaen huomioon kuinka hyvin Turun verkkokurssit menivät, olisi ehkä voinut laittaa Turunkin ensimmäiseksi hakukohteeksi. Mutta en ole suunnitellut muuttaa Keski-Suomesta muualle tässä tilanteessa, joten Jyväskylä tuntui luonnollisemmalle valinnalle. Omalta linjalta Turun yliopisto oli toinen tärkeä hakukohde, ja noin puolet olivat valinneet sen ensimmäiseksi hakukohteeksi. Pari heistä hakee sinne pääsykokeen sijasta väylän kautta, eli suoritettujen opintojen, arvosanojen, edistymisen perusteella hakien.

Alkiolla voi myös jatkaa

Mikäli en pääse kumpaankaan haluamaani kohteeseen, saatan tulla Alkiolle vielä toisen vuoden opiskelijaksi, jolloin voisin suorittaa yhteiskuntatieteiden ja valtio-opin linjalta myös muita opintokokonaisuuksia. Lisäksi voisin suorittaa Interdisciplinary Communication Skills -kurssin yhdistettynä Academic Reading -kurssiin, mitkä Jyväskylän yhteiskuntatieteellinen puoli vaatii, tosin näiden yhdistelmän voi suorittaa yliopistossakin. Toisen vuoden opiskelu koostuisi tosin jo suorittamistani opintokokonaisuuksista laajasti verkkokursseista, eikä valtio-opin varsinaista opetusta olisi minulla muuta kuin sosiaalityön opintokokonaisuudesta, tai muista mitä valtio-opin opintokokonaisuuksista mitä en ole vielä tähän mennessä suorittanut. Mutta opiskelu täällä olisi siis silti mahdollista, mikäli en pääse hakukohteisiin.

Valtteri Lehtonen, yhteiskunta- ja valtiotieteet -linja 2017–2018