Alkio-vuoden aikana opiskelet korkeakoulututkinnon osia ja valmistaudut samalla tehokkaasti valintakokeisiin. Opinnot kehittävät lukutekniikkaa, esseiden kirjoitustaitoa ja muita jatko-opintovalmiuksiasi korkeakoulussa.

Opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Asema ensikertalaiskiintiössä säilyy.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen.

Opintolinjoille on jatkuva haku. Lukuvuosi alkaa 13.8.2019. Voit aloittaa opiskelun myöhemminkin esimerkiksi, kun kesätyösi päättyy tai kun vapaudut armeijasta. Hakulomake kannattaa täyttää ja lähettää ajoissa. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella.

Tervetuloa aloittamaan yliopisto- ja amk-opintosi!

 

Alkio-vuodesta on hyötyä!

Alkio-opiston opetus ja ohjaus on laadukasta. Alkio-ajan tehokkuudesta kertovat opiskelijoiden tyytyväinen palaute ja heidän erinomainen sijoittumisensa jatko-opintoihin.

  • Alkiolla suorittamiasi korkeakoulututkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin tutkintoon.
  • Alkio-vuoden jälkeen säilytät edelleen asemasi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä.
  • Opiskelusi oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen eikä vähennä korkea-asteen opintotukikuukausia.
  • Valmistaudut tehokkaasti korkeakoulujen valintakokeisiin.
  • Opiskelu- ja työelämätaitosi kehittyvät.
  • Opistolla voit kokea mahtavan tsemppihengen.
  • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta.

Lue, mitä opiskelijat kertovat!

Hakeminen

Alkio-opiston opintolinjoille on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Pääsykokeita ei ole.

Lisätietoa hakemisesta.

Opiskelu ja opiskelumenetelmät

Opiskelu Alkio-opistossa on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen.

Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän ja koko muun henkilökunnan tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun.

Opintolinjat järjestävät juhlia, teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja.

Alkio pelisessio rantasaunalla

Miten Alkio-opistossa valmistaudutaan korkeakoulujen valintakokeisiin?

Alkio-opistossa ajattelemme, että valmentautuminen korkeakouluun on paljon muutakin kuin pääsykoekirjojen pänttäämistä. Oppimaan oppiminen, akateemiset opiskelutaidot, kuten tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittamistaidot, tiedonhankinta ja lähdekritiikki, sekä itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät Alkio-vuotesi aikana.

Kun olet suorittanut valitsemasi alan perusopinnot, on valintakoemateriaalin haltuunotto keväällä asteen tai pari helpompaa. Osalla linjoista opiskellaan ja kerrataan myös korkeakoulujen valintakokeisiin tarvittavia lukiokursseja tai muuta alan materiaalia tai harjoitellaan haastattelutilanteita.

Alkio opiskelua

Laaja opintotarjotin

Alkio-opisto on yksi Suomen suosituimmista kansanopistoista. Alkio-opisto tekee yhteistyötä neljän yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutustu monipuoliseen yliopisto- ja amk-opintojen tarjontaamme! Ovet ovat avoinna kaikille ilman pääsykokeita.

Väyläopinnot

Alkio-opistossa voi opiskella myös toisen vuoden ja hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta. Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vähimmäisvaatimuksena on 50–85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Lisätietoa väylistä, poluista ja toisesta reitistä yliopistoon.

Yhteisöpedagogi -koulutuksen väyläopinnot 60 op

Uusi avaus ammattikorkeakouluopintoihin on Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin yhteisöpedagogi-koulutuksen väyläopinnot. Alkio-opiston kasvatustieteen linjalla voi suorittaa Humakin avoimen amk:n opintoja 30 opintopistettä ja väyläopintoihin soveltuvia muita opintoja Alkio-opiston tarjonnasta. Tämän jälkeen voi hakea erillisvalinnassa opiskelemaan Humakiin.

 

Tartu tilaisuuteen ja tule viettämään aktiivista opiskeluaikaa luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla!