Kauppatieteitä opiskelemalla suoraan tutkinto-opiskelupaikka!

Alkio-opisto on mukana Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY). Lukuvuonna 2019–2020 aikana sovitun määrän kauppatieteen opintoja opiskellut voi hakea kevään 2020 yhteishaun erilliskiintiössä suoraan tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Väylähakukelpoisuuden kriteerit julkaistaan vielä tämän kesäkuun aikana kauppatieteen sivuilla.

Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY)

Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY) on Jyväskylän yliopiston hallinnoima yliopistojen yhteinen kehittämishanke, jossa luodaan ja pilotoidaan erilaisia väyliä korkeakouluopintoihin.

Valintakoemuutosten myötä jatkossa yhä useampi tutkinto-opiskelupaikka myönnetään suoraan todistusvalinnoilla. Kaikilla ylioppilastodistuksen arvosanat eivät kuitenkaan riitä tutkinto-opiskelupaikkaan. Siksi on tärkeää, että korkeakouluopiskelijaksi voi edetä opiskelemalla eri aineiden perusopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja avoimen yliopiston opintoina. Käytännössä opiskelija siis osoittaa osaamistaan ja opiskeluvalmiuttaan suorittamalla   avoimia yliopisto-opintoja sovitun opintopistemäärän tietyillä arvosanoilla.

Lisätietoja kauppatieteiden väylästä kootaan kauppatieteen sivuille sitä mukaan, kun tiedot vahvistuvat.

Alkio-opiston opintotarjonta on laaja

Alkio-opisto järjestää avoimia yliopisto-opintoja yhteistyössä neljän eri yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Tutustu opiston laajaan yliopisto- ja amk-opintojen tarjontaan. Tutkinto-opiskelupaikan saamisen jälkeen kaikki tehnyt tutkinnon osat liitetään osaksi tutkintoa Suomen eri yliopistoissa.

Ota askel kohti tutkinto-opiskelua!

Alkio kauppatieteet TRY

Lisätietoja TRY-hankkeesta.