WasaGroup toteuttaa uuden kampusrakennuksen Jyväskylän Tähtiniemeen

WasaGroup rakennuttaa kampusrakennuksen Jyväskylän Korpilahdelle. Uusissa tiloissa tulee toimimaan Alkio-opisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

WasaGroup toteuttaa Jyväskylän Korpilahdelle Tähtiniemen alueelle uuden kampusrakennuksen Alkio-opistolle ja Humanistiselle ammattikorkeakoululle (Humak). Nyt alkunsa saavan yksikerroksisen n. 1200 m2:n puurakennuksen on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. WasaGroup vastaa uusien tilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja vuokraamisesta.

Alkio opiston uudisrakennus

Viihtyisiä, laadukkaita ja turvallisia oppimisympäristöjä

WasaGroup, Alkio-opisto ja Humak haluavat tarjota tuleville opiskelijoilleen viihtyisät tilat tukemaan laadukasta opetusta Päijänteen rantamaisemissa Tähtiniemessä. Uuden kampusrakennuksen myötä Tähtiniemessä opiskelee noin 500 opiskelijaa.

Alkio-opisto tarjoaa avoimia yliopisto- ja amk-opintoja sekä lukiokurssien kertausta usealla eri tieteen alalla. Opistolla voi opiskella korkeakoulututkinnon osia mm. biologiassa ja luonnontieteissä, historissa ja englannin kielessä, kasvatustieteissä ja psykologiassa, kauppatieteissä ja yhteiskunnallisissa aineissa. Ensi syksystä alkaen Alkio-opisto tarjoaa myös oikeustieteen opintoja. Opiston lääketieteen linjoilla kerrataan lukiokursseja ja valmistaudutaan valintakokeeseen. ”Uudisrakennus-hanke on investointiohjelman ensimmäinen vaihe. Seuraavassa vaiheessa keskitytään uusien opiskelija-asuntojen rakentamiseen”, sanoo Alkio-opiston rehtori Jaana Laitila.

Humak kouluttaa kulttuurituottajia, tulkkeja ja yhteisöpedagogeja toimien verkostoammattikorkeakouluna Jyväskylän lisäksi myös Kuopiossa, Turussa ja pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Kauniaisissa ja Nurmijärvellä. ”Haluamme jatkaa kumppanuutta Alkio-opiston kanssa. Uusi rakennus mahdollistaa toimivat ja nykyaikaiset opetustilat” toteaa Humakin rehtori, tj. Jukka Määttä.

Tähtiniemen alueen kehittäminen

Tähtiniemen alue sijaitsee Päijänteen rannalla luonnonkauniilla niemellä lähellä Korpilahden satamaa. Alueen merkittävät maanomistajat ovat Alkio-opisto ja Jyväskylän kaupunki. Alkio-opisto harjoittaa jo nyt majoitus-, kokous- ja juhlapalvelutoimintaa Tähtelä-konseptin alla.

Alue omaa erittäin merkittävän kasvupotentiaalin uudenlaisen koulutustarjonnan ja erilaisia tarpeita palvelevien asumisratkaisujen kehittämisessä ja niiden yhdistämisessä esimerkiksi kotimaiseen ja kansainväliseen liikunta- ja luontomatkailuun. Siksi Tähtiniemen alueen kehittämiseen on laadittu ohjaava visio. Visiotyö toteutettin Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön vetämänä yhteistyössä alueen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. ”Olemme Business Jyväskylässä iloisia, että Tähtiniemen kehittämissuunnitelman toteutuminen käynnistyy näin nopeasti ja samalla on saatu seudulle uusi toimija, WasaGroup”, sanoo elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Tähtiniemen alue halutaan nostaa kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä, sijoittajia ja muita toimijoita kiinnostavaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on, että alue yhdistää tulevaisuudessa eri tahoja ja luo siten lisäarvoa paikallisille asukkaille, opiskelijoille, kesäasukkaille, tapahtumakävijöille ja matkailijoille. Eri asiakasryhmät tasoittavat kausivaihteluita ja mahdollistavat monipuoliset, laadukkaat palvelut. Tähtiniemi voi olla mahdollistaja matalan kynnyksen yhteisöllisyydelle sekä alusta liiketoiminnalle. Tähtiniemestä muodostuu tulevaisuudessa yksi Jyväskylän seudun vetovoimaisista ja innovatiivisita ekosysteemeistä.

Wasa360-konsepti ainutlaatuinen ja tehokas tapa toteuttaa uusia tiloja

WasaGroup toteuttaa kohteen ainutlaatuisella Wasa360-konseptillaan. Wasa360-konseptissa WasaGroup ottaa kokonaisvastuun koko hankkeesta vastaten sen kehittämisestä, projektinjohdosta, suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vuokraamisesta. Investoinnin rahoittaa kokonaisuudessaan vuokranantajana toimiva WGF II-rahasto. Rakennusurakoitsijana kohteessa toimii RPP Rakennus Oy.

WasaGroup suunnittelee ja toteuttaa toimijoiden toimintaa tukevia laadukkaita tiloja sekä etsii ratkaisuja, joiden avulla uudet tilat tukevat käyttäjien toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. ”Toimintamme mahdollistaa toimijoille keskittymisen varsinaiseen toimintaansa ilman kiinteistöjen toteutus-, investointi- tai ylläpitovastuuta.”, kertoo WasaGroupin myyntijohtaja Tommi Heikkinen.

WasaGroup-konserni lyhyesti

WasaGroup on kiinteistö- ja rakennusalan konserni, joka palvelee asiakkaita laajasti kaikilla rakentamisen eri sektoreilla. Konserniin kuuluvia yhtiöitä ovat rakennusliike WasaCon Oy, konevuokraamo ja teollisuuden palveluita tarjoava WasaTrade Oy, suunnittelutoimisto WasaPlan Oy sekä rahastonhoitaja WasaGroup Funds Oy. WasaGroup-konserni on perustettu 1996 ja työllistää n.130 kiinteistö-, rakennus- ja rahoitusalan ammattilaista. Konsernin pääomistajat ovat Ari Tyynismaa ja Jani Peräsarka.

Alkio-opisto lyhyesti

Alkio-opisto on valtakunnallisesti suosittu kansanpisto Jyväskylän Korpilahdella. Opisto perustettiin Perniöön vuonna 1947 ja Korpilahdelle se siirrettiin vuonna 1974. Alkio-opistolla on Suomen laajin avointen yliopisto-opintojen opintotarjonta kansanopistoista. Vuosittain opistolla opiskelee yli 250 opiskelijaa yli 100 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Alkio-opistolla työskentelee 35 työntekijää ja kymmeniä tuntiopettajia.

 

Lisätietoa antaa

Jaana Laitila, rehtori, Alkio-opisto, 040 714 3448, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.