Laaja opintotarjonta

Alkio-opistolla on Suomen laajin opintotarjonta avoimissa yliopisto- ja amk-opinnoissa. Vuosi vuodelta opisto tarjoaa enemmän myös lukiokurssien kertausta.

Alkion opintotarjonta laajenee

Suuntana poliisiala

Tammikuussa opistolla käynnistyi uutena linjana Suuntana poliisiala. Linjalla valmistaudutaan kokonaisvaltaisesti poliisiammattikorkeakoulun haastavaan valintakokeeseen. Lukukauden aikana treenataan fyysisen kunnon lisäksi valintakoemateriaalin haltuunottoa ja esseevastaamista sekä haastattelu-, yksilö- ja ryhmätilanteissa suoriutumista.

Oikeustieteet

Elokuussa 2020 opistolla käynnistyvät oikeustieteen opinnot. Opinnoissa perehdytään laajasti oikeustieteen eri osa-alueisiin samasta alasta kiinnostuneiden kanssa. Lukuvuoden aikana opiskelutekniikka kehittyy ja juridisen kirjoittamisen taidot vahvistuvat.

Tehoa yo-kirjoituksiin

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen opisto tarjoaa lukioaineiden tehokasta ja ohjattua opetusta uudelle Tehoa yo-kirjoituksiin -linjallaan. Huippuopettajat, ryhmän tuki, lähiopetus ja -ohjaus varmistavat, että opiskelija voi keskittyä Alkio-opistolla opiskellessaan täysillä omien tavoitteidensa saavuttamiseen.

Alkio-opiston yhteistyökorkeakoulut

Alkio-opisto toteuttaa avoimia yliopisto-opintojaan yhteistyössä Jyväskylän, Itä-Suomen, Turun ja Helsingin yliopistojen avointen yliopistojen kanssa. Kaikkiaan tarjolla on 25 perusopintokokonaisuutta, 7 aineopintokokonaisuutta sekä 11 yleisopintokurssia mm. kieli- ja viestintäoinnoissa sekä tilastotieteessä. Avoimia ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan opistolla yhteistyössä Jyväskylän, Humanistisen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa.