Laaja opintotarjonta

Alkio-opistolla on Suomen laajin opintotarjonta avoimissa yliopisto- ja amk-opinnoissa. Vuosi vuodelta opisto tarjoaa enemmän myös lukiokurssien kertausta.

Lukuvuoden 2020–2021 uusia opintolinjoja ovat Oikeustieteet, Suuntana poliisiala ja Tehoa yo -kirjoituksiin. Oikeustieteen linjalla voi opiskella laajasti oikeustieteen opintoja, kerrata kieliä ja suorittaa juridisen kirjoittamisen ja tiedonhankinnan perusteet. Suuntana polisiala -linjalla valmistaudutaan kaikkiin valintakokeen osa-alueisiin: kuntokoe, kirjallinen koe, haastattelut sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.-opintolinjalla

Tehoa yo-kirjoituksiin -opinnoissa kerrataan oppiainekohtaisesti lukion oppimäärän keskeisimmät ja hankalimmat osa-alueet, tehdään Abitti-harjoituksia ja parannetaan vastaustekniikkaa.

Alkion opintotarjonta laajenee

Alkio-opisto toteuttaa avoimia yliopisto-opintojaan yhteistyössä Jyväskylän, Itä-Suomen, Turun ja Helsingin yliopistojen avointen yliopistojen kanssa. Avoimia ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan yhteistyössä Jyväskylän, Humanistisen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Suuntana poliisiala

Tammikuussa opistolla käynnistyi uutena linjana Suuntana poliisiala. Linjalla valmistaudutaan kokonaisvaltaisesti poliisiammattikorkeakoulun haastavaan valintakokeeseen. Lukukauden aikana treenataan fyysisen kunnon lisäksi valintakoemateriaalin haltuunottoa ja esseevastaamista sekä haastattelu-, yksilö- ja ryhmätilanteissa suoriutumista.

Oikeustieteet

Elokuussa 2020 opistolla käynnistyvät oikeustieteen opinnot. Opinnoissa perehdytään laajasti oikeustieteen eri osa-alueisiin samasta alasta kiinnostuneiden kanssa. Lukuvuoden aikana opiskelutekniikka kehittyy ja juridisen kirjoittamisen taidot vahvistuvat.

Tehoa yo-kirjoituksiin

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen opisto tarjoaa lukioaineiden tehokasta ja ohjattua opetusta uudelle Tehoa yo-kirjoituksiin -linjallaan. Huippuopettajat, ryhmän tuki, lähiopetus ja -ohjaus varmistavat, että opiskelija voi keskittyä Alkio-opistolla opiskellessaan täysillä omien tavoitteidensa saavuttamiseen.

Alkio-opiston yhteistyökorkeakoulut

Alkio-opisto toteuttaa avoimia yliopisto-opintojaan yhteistyössä Jyväskylän, Itä-Suomen, Turun ja Helsingin yliopistojen avointen yliopistojen kanssa. Kaikkiaan tarjolla on 25 perusopintokokonaisuutta, 7 aineopintokokonaisuutta sekä 11 yleisopintokurssia mm. kieli- ja viestintäoinnoissa sekä tilastotieteessä. Avoimia ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan opistolla yhteistyössä Jyväskylän, Humanistisen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Jatkuva haku

Alkio-opiston opintolinjoille on jatkuva haku. Suosituimmat opintolinjat täyttyvät usein jo keväällä, joten hakulomake kannattaa lähettää mahdollisimman pian. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Pääsykokeita ei ole.

Yhdessä muiden kanssa opiskelu on antoisaa. Pätevien opettajien ohjauksessa voit saavuttaa erinomaisia tuloksia ja olet askeleen lähempänä tavoitettasi.