Alkio-opistolta on kolme reittiä yliopistoon: avoin väylä, valintakoe ja todistusvalinta.

  • Suorittamillasi avoimen yliopiston opinnoilla voit hakea erillishaun kautta yliopistoon avoimen väylän kautta.
  • Suorittamalla korkeakouluopintoja valmistaudut alasi valintakokeisiin ja parannat mahdollisuuttasi saada opiskelupaikka valintakokeiden kautta.
  • Kertaamalla tehokkaasti lukioaineita valmistaudut yo-kirjoituksiin.

Alkiolta on kolme reittia yliopistoon

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avointa yliopisto-opetusta järjestävä kansanopisto. Meillä on tarjolla kymmeniä yliopistollisia opintokokonaisuuksia neljästä avoimesta yliopistosta: perusopintoja tai niiden osia, aineopintoja sekä yleis-, kieli- ja viestintäopintoja.

Opistolla saat yksilöllistä ohjausta opintojen suunnittelussa ja opinnoissa. Ohjauksessa huomioidaan opiskelutavoitteesi.

Asema ensikertalaiskiintiössä säilyy. Opinnot oikeuttavat toisen asteen opintotukeen.

Avoimen väylän kautta yliopistoon

Väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opiskelija hyväksytään tällöin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman valintakoetta. Väylä mahdollistaa hakemisen yliopisto-opiskelijaksi myös ilman ylioppilastodistusta.

Suorittamillasi avoimen yliopiston opinnoilla voit hakea erillishaun kautta yliopistoon avoimen väylän kautta. Yhden lukuvuoden ahkeralla opiskelulla on mahdollista saavuttaa riittävä määrä avoimen yliopiston opintoja.

Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vaaditaan vähintään 25–70 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja/tai aineopintoja. Joitkut yliopistot vaativat myös yleisopintoja kielistä ja viestintäaineista.

Lue lisää väyläopinnoista Alkio-opistossa.

Valmistautumista valintakokeisiin

Samalla, kun suoritat korkeakouluopintoja, valmistaudut alasi valintakokeisiin ja parannat mahdollisuuttasi saada opiskelupaikka valintakokeiden kautta. Opit korkeakoulussa tarvittavia opiskelutaitoja sekä alasi keskeiset perustiedot ja käsitteet.

Alkio-opistossa saat huippuopetusta ja -ohjausta. Asemasi ensikertalaiskiintiössä säilyy.  Suorittamasi korkeakoulututkinnon osat voit sisällyttää myöhemmin tutkintoosi

Alkion kautta yo-kokeisiin

Opiston eri opintolinjoilla voit opiskella ohjatusti ja kerrata tehokkaasti biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan lukioaineita sekä valmistautua yo-kirjoituksiin. Korottamalla lukion arvosanojasi parannat mahdollisuuksia saada korkeakouluopiskelupaikka todistusvalinnan kautta.

Kuvituskuva

Löydä oma alasi

Alkiolla voit myös etsiä ja kokeilla turvallisesti omaa alaasi. Voit valita laajalta opintotarjottimelta sinua kiinnostavia opintoja. Suoritat korkeakoulututkinnon osia ennakkoon ja samalla akateemiset opiskelutaitosi kehittyvät. Asemasi ensikertalaiskiintiössä säilyy.

Hakeminen

Alkio-opiston opitolinjoille on jatkuva haku. Täytä ja lähetä hakulomake. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella ilman valintakoetta. Suosituimmat opintolinjat saattavat täyttyä nopeasti, joten hae opiskelupaikkaa ajoissa.