Poimintoja syksyn 2019 opiskelijapalautteista

Alkio-opiston opiskelijat ovat jälleen arvioineet toimintaamme ja onnistumistamme syyslukukauden aikana.

Palautetta antoi 55 % opiskelijoista ja aktiivisimmin vastannut opintolinja palkittiin saunailtaherkuilla. Palautekyselyt ovat osa opiston työvuotta ja palautejärjestelmää. Lukuvuoden aikana opiskelijat pääsevät arvioimaan toimintaamme kaksi kertaa, lukukausien päätteeksi. Lisäksi kysymme kuulumisia, opiskelupaikkoihin pääsyjä ja opintojen vaikuttavuutta opintojen päättymistä seuraavana syksynä.

Saadun palautteen perusteella pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme.

Näin opiskelijat arvioivat toimintaamme

Kysymme opiskelijoita asumiseen, elämiseen, ilmapiiriin ja vuorovaikukseen, omiin tavoitteisiin, ohjaukseen, opetukseen ja oppimisympäristöön liittyvistä asioista sähköisellä lomakkeella.

Esitettyihin väittämiin otetaan kantaa neliportaisella arvioinnilla. Arviointiasteikko on 1–4 (4 = paras). Vastauksista lasketaan keskiarvoja. Jos keskiarvo on 3 tai parempi, niin tulos on hyvä, keskiarvon ylittäessä 3,5 tulos on erittäin hyvä. Tavoitetaso on 3,2.

Oheista kaaviosta näkee, että vuorovaikutus, ilmapiiri ja ohjaus ovat erinomaisella tasolla. Vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin vaikuttavat niin henkilökunta kuin opiskelijat itsekin. Turvallisuus sisältyy näihin lukuihin. Opiskelijat kokevat olonsa turvalliseksi ja arvostavat sitä, että voivat sanoa mielipiteensä ja saavat henkilökunnalta kannustusta ja tukea.

Arviointi laadun takeena - kuvituskuva

"Opiston yhteishenki on tosi hyvä. Olen saanut uusia ystäviä ja voinut olla oma itseni eikä minua ole kiusattu kuten aiemmin koulussa ja työssä ollessani."

Ohjaus ja opetus ovat saaneet myös hyvät arviot. Ohjauksessa opiskelijat arvostivat henkilökohtaisen ohjauksen saatavuutta ja opetuksessa opettajien asiantuntevuutta, yhteistoimintaa opiskelijoiden kanssa ja opettajilta saatua tukea.

"Tuntuu siltä, että meistä opiskelijoista pidetään hyvää huolta täällä ja että jokaiselle halutaan turvata mahdollisimman hyvät valmiudet jatko-opintoihin."

Sanallisista palautteista pyrimme tarttumaan kehittämisehdotuksiin. Internetyhteyksiä olemme mm. parantaneet lisäämällä ja uusimalla langattoman verkon lähettimiä. Pienryhmätiloista on tällä hetkellä pulaa, mikä osaltaan laskee oppimisympäristön tulosta. Kampukselle nousevan uudisrakennuksen myötä tämäkin puute korjaantuu.

Sanallisia palautteita voit lukea lisää Opiskelijat arvioivat -sivulta.

 Alkion opiskelijat arvioivat

"Alkio-vuosi oli minulle hyödyllinen ei pelkästään opintojen kannalta, vaan myös ensimmäisenä ”omana kotina” sekä itsenäisyyden kehittämisenä. Vuosi antoi minulle aikaa pohtia sitä mitä haluan tehdä tulevaisuudessa ja opinnot myös vahvistivat käsityksiäni omista kyvyistäni ja haluistani."