Poimintoja syksyn 2020 opiskelijapalautteista

Opiskelijat arvioivat ja antoivat palautetta Alkio-opiston syyslukukauden toiminnasta ja onnistumisesta.

Palautetta antoi 53 % opiskelijoista ja kaksi aktiivisimmin vastannutta opintolinjaa palkittiin. Palautekyselyt ovat osa opiston työvuotta ja palautejärjestelmää. Lukuvuoden aikana opiskelijat pääsevät arvioimaan toimintaamme kaksi kertaa, lukukausien päätteeksi. Lisäksi kysymme kuulumisia, opiskelupaikkoihin pääsyjä ja opintojen vaikuttavuutta opintojen päättymistä seuraavana syksynä.

Saadun palautteen perusteella pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme.

Näin opiskelijat arvioivat toimintaamme

Kysymme opiskelijoita asumiseen, elämiseen, ilmapiiriin ja vuorovaikukseen, omiin tavoitteisiin, ohjaukseen, opetukseen ja oppimisympäristöön liittyvistä asioista sähköisellä lomakkeella.

Opiskelijat antavat palautetta neliportaisella arviointiasteikolla 1–4 (4 = paras). Vastauksista lasketaan keskiarvoja. Jos keskiarvo on 3 tai parempi, niin tulos on hyvä, keskiarvon ylittäessä 3,5 tulos on erittäin hyvä. Tavoitetaso on 3,2.

Oheista kaaviosta näkee, että vuorovaikutus, ilmapiiri ja ohjaus ovat erinomaisella tasolla. Vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin vaikuttavat niin henkilökunta kuin opiskelijat itsekin. Opiskelijan kokema turvallisuus sisältyy näihin lukuihin. Opiskelijat kokevat olonsa turvalliseksi ja arvostavat sitä, että voivat  olla oma itsensä, sanoa mielipiteensä ja saavat henkilökunnalta kannustusta ja tukea.

Arviointi laadun takeena - kuvituskuva

"Opiston yhteishenki on tosi hyvä. Olen saanut uusia ystäviä ja voinut olla oma itseni eikä minua ole kiusattu kuten aiemmin koulussa ja työssä ollessani."

Ohjaus ja opetus ovat saaneet myös hyvät arviot. Ohjauksessa opiskelijat arvostivat henkilökohtaisen ohjauksen saatavuutta ja opetuksessa opettajien asiantuntevuutta, yhteistoimintaa opiskelijoiden kanssa ja opettajilta saatua tukea.

"Tuntuu siltä, että meistä opiskelijoista pidetään hyvää huolta täällä ja että jokaiselle halutaan turvata mahdollisimman hyvät valmiudet jatko-opintoihin."

Sanallisista palautteista pyrimme tarttumaan kehittämisehdotuksiin. Syyspalautteissa toivottiin uutta biljardipöytää. Se on lisätty hankintasuunnitelmaan. Lautapeleja hankittiin lisää heti tammikuussa. Pienryhmätiloista on ollut pulaa, mutta uuden rakennuksen Helmen tiloista löytyy tähän tarkoitukseen suunniteltu tila, Libra.

Sanallisia palautteita voit lukea lisää Opiskelijat arvioivat -sivulta.

 Alkion opiskelijat arvioivat

"Alkio-vuosi oli minulle hyödyllinen ei pelkästään opintojen kannalta, vaan myös ensimmäisenä ”omana kotina” sekä itsenäisyyden kehittämisenä. Vuosi antoi minulle aikaa pohtia sitä mitä haluan tehdä tulevaisuudessa ja opinnot myös vahvistivat käsityksiäni omista kyvyistäni ja haluistani."