Opetus- ja ohjaustoiminta jatkuu etänä

Alkio-opisto on siirtynyt etäopetukseen ja –ohjaukseen valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Alkio-opistossa etäopetus tarkoittaa Classroomin käyttöä oppimateriaalin jakamisessa, oppimistehtävien ohjaamisessa ja tenttien järjestämisessä. Luennot ja ohjaustilanteet toteutetaan Google Meetin avulla. Opetus toteutuu lukujärjestyksen mukaisesti. Avoimet yliopistot vastaavat tenttien järjestämisessä omista ratkaisuistaan.

Alkio etäopetus englannin kieli

Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjan johtaja Reetta Seppälän etäopetuksen aiheena 19.3. oli adjektiivi- ja adverbilausekkeet englannin kielessä.

Alkio etäopetus Lääketieteeseen  suuntavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavan linjan johtaja Teemu Säynäjäkankaan etäopetuksen aiheena 19.3. oli radioaktiivisuus ja logaritmien harjoittelu.

Ravintola Santeri on suljettu 13.4.2020 saakka.

Alkio-opisto seuraa viranomaisten koronavirustilanteeseen liittyviä tiedotteita ja toimii ohjeiden mukaisesti.