Tähtiniemen Helmi

Työmaa edistyy aikataulun mukaisesti

Kaikki olemme saaneet seurata viime aikoina tiedotusvälineistä uutisvirtaa, joka ei ole ollut aina kovin mukavaa katsottavaa ja kuunneltavaa. Toki väliin mahtuu positiivisiakin uutisia. Tässä työmaakatsauksessa on vaihteeksi myönteistä kerrottavaa.

Tähtiniemen Helmen – Humakin ja Alkio-opiston käyttöön suunnitellun uudisrakennuksen –  työmaalla oli kirkkaan auringonpaisteen lisäksi reipas tekemisen meininki. Asiat etenevät suunnitellusti ja hallitusti – jopa alkuperäisestä aikataulua nopeammin. Miksi näin? Eikö yleensä projekteissa tuppaa aikataulut venymään, kustannukset ylittymään tai sitten laatu jossain kohtaa pettämään? Nyt ei ole syytä epäillä minkään näistä toteutuvan. Kävin tänään työmaalla, jota minulle esitteli työnjohtaja ”työmaan kymppi” Timo Pietiläinen.

Kiinnitin heti huomiota muutamiin seikkoihin; kaikkialla vallitsi selkeä järjestys, ulkona olevat tarvikkeet olivat omissa pinoissaan ja sisätiloissa ei ollut mitään ylimääräistä. Kaikki miehet olivat työn touhussa ja näyttivät tietävän mitä tekevät. Iso ilmastointikonekin seisoi toisen kerroksen teknisessä tilassa siististi paikoillaan. Työmaakokouksissa olin kuullut, kuinka sen tilaus ja paikalleen asentaminen suunniteltiin muutamien päivien tarkkuudella rakennustyömaan kokonaistilanne huomioiden. Raskas kone tuli nostaa toiseen kerrokseen silloin, kun kantavat rakenteet ovat riittävän vahvoja ja etuseinä on auki. Viivästyessään laitteiston asennus olisi ollut työlästä ja kallista sekä olisi saattanut aiheuttaa aikatauluriskin koko hankkeelle.

Tähtiniemen Helmi Timo Pietiläinen

Tähtiniemen Helmi -rakennustyömaan työnjohtaja ”työmaan kymppi” Timo Pietiläinen

Timo kertoi minulle myös ajatuksiaan rakennustyömaan johtamisesta. Selvisi, että rakennuttajan ja pääurakoitsijan huolellisen yleissuunnittelun, kokemuksen ja ammattitaidon lisäksi ”työmaan kympin” esimiestaidot ovat olennainen osa onnistunutta projektia. Esimerkillä johtaminen, motivointi ja kannustaminen itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ovat tärkeitä esimiesominaisuuksia yhtä hyvin rakennustyömaalla kuin muissakin työpaikoissa. Nämä kaikki tekijät yhdessä selittävät aikataulussa pysymistä ja laadukasta työnjälkeä.

Korona ja siihen varautuminen

Vallitseva koronatilanne ei ole toistaiseksi aiheuttanut estettä aikataulussa pysymiselle. Rakennusurakoitsija on varannut osan materiaaleista omaan välivarastoonsa. Ruoka- ja kahvitauot työmaalla on pyritty porrastamaan. Aikataulussa pysyminen edellyttää välttymistä koronan aiheuttamilta viivästyksiltä.

Väliseiniä ja maalausta

Rakennuksen vesikattotyöt ja maanvaraiset lattiat on saatu valmiiksi. Nyt meneillään olevat työvaiheet ovat välikaton eristystyöt, väliseinien rakentaminen sekä lattioiden hiontatyöt. Seuraavaksi käynnistellään ulkopuolen maalaustöitä sään salliessa. Ulkoverhouslaudat on maalattu kertaalleen tehtaalla. Viimeisellä maalauksella saadaan naulankannat ja muut kauneusvirheet piiloon ja pinnasta tulee siten kaikin puolin siisti. Väliseinätöiden jälkeen jatketaan sisällä pintojen tasoituksella ja maalauksilla.

Tähtiniemen Helmi kuva sisältä

Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on lokakuun loppu.

Hankkeen osapuolet ja aikataulu

Hankkeelle saatiin viranomaisen myöntämä rakennuslupa 3.10.2019. Rakennuksen rakennuttaja on Wasagroup Oy ja pääurakoitsija RPP Oy. Lisäksi työmaalla on projektin aikana toiminut lähes kymmenen aliurakoitsijaa. Työntekijöiden määrä on vaihdellut viime kuukausina 10 ja 15 henkilön välillä. Työmaa käynnistyi konkreettisesti maanrakennustöillä marraskuun viimeisellä viikolla ja jatkui perustustöillä joulu- ja tammikuussa. Käyttäjien näkemyksiä erilaisista yksityiskohdista on kysytty työmaan edistyessä. Varsinaiset suunnittelupalaverit toteutettiin Humakin, Alkion ja Wasaplanin yhteistyönä syksyllä 2019. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on lokakuun loppuun mennessä kuluvaa vuotta.

Tähtiniemi Helmi rakennustyömaa

Tähtiniemen Helmi -rakennustyömaa talvella. Kuva: Kim Weiss.

Rakennushankkeen tiedote 3.12.2019: WasaGroup toteuttaa uuden kampusrakennuksen Jyväskylän Tähtiniemeen

Korpilahdella 22.4.2020

Anssi Kuivisto
Talous- ja hallintopäällikkö