Suuntana korkeakoulu, mutta ala hukassa? Arveluttaako oma osaaminen?

Korkeakouluun valmentavavien opintojen linja perustettiin kaksi vuotta sitten auttamaan omaa opiskelualaa vielä etsiviä opiskelijoita. Pääideana oli saada yhteen niitä opiskelijoita, jotka tietävät haluavansa opiskelemaan korkeakouluun, mutta eivät ole varmoja siitä, mitä haluavat opiskella tai opiskelutaidoissa on vielä kehittämisen varaa korkeakoulupaikan saavuttamiseen.

Tulokset ovat olleet hyviä, sillä suurin osa linjan opiskelijoista on vuoden aikana löytänyt itselleen sopivan alan, jonka pääsykokeisiin ovat keväällä alkaneet valmistautua ja myös päässeet haluamiinsa opintoihin.

Henkilökohtaista ohjausta alan valintaan ja opintojen suunnitteluun

Opiskelu kova-linjalla on monimuotoista ja monipuolista. Kaikille kovalaisille yhteisinä opintoina ovat eri aloja laajasta esittelevä Alat tutuiksi -kurssi sekä opiskelutaitoja kehittävät opinnot. Linjalla saat paljon vertaistukea alan etsintään sekä henkilökohtaista ohjausta alan valintaan ja opintojen suunnitteluun. Opiskelu rakentuu kaikille kovalaisille yhteisistä omaa alaa etsivistä ja esittelevistä kursseista, opiskelu- ja oppimistaitoja kehittävistä opinnoista sekä jokaiselle oman kiinnostuksen mukaan valituista muiden linjojen kursseista.

Alkio Kova linja 1

Kursseja oman kiinnostuksen mukaan

Kovalaiset ovat tehneet monipuolisesti kursseja koko opiston linjojen kurssitarjonnasta oman kiinnostuksensa mukaan ja suorittaneet myös avoimen yliopiston ja ammattikorkean kursseja. Tänä lukuvuonna osa opiskelijoista keskittyi ammattikorkea-aloihin ja valmistautui ammattikorkeiden pääsykokeisiin treenaamalla aineistokirjoittamista, matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Osa taas tutustui yliopisto-opintoihin opiskellen yhteiskuntatieteitä, biologiaa, fysiikkaa, kasvatustieteitä ja historiaa. Lisäksi opiskelijat suorittivat ammattikorkeakoulun tai yliopiston kieli- ja viestintäopintoja. Opettajat auttoivat opiskelijoita omien vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden löytämisessä ja ohjasivat sopivien opintojen pariin.

Alat tutuiksi -kurssi

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti opiskelualan löytämisen tueksi järjestetylle Alat tutuiksi -kurssille. Kurssilla oli joka viikko uusi vierailija joltain opiskelijoita kiinnostavalta alalta. Kovalaiset pääsivät itse vaikuttamaan siihen, keitä vierailijoita tunneille tuli omasta opinto- ja työpolustaan kertomaan. Vierailijoiksi saimme esimerkiksi biologin, poliisin, henkilöstöpäällikön, papin, kansanedustajan avustajan, informaatikon, rehtorin, talouspäällikön, yrittäjiä ja eri alojen opettajia. Lisäksi kurssilla tehtiin vierailuja, jotka tänä vuonna kohdistuivat vankilaan, eri järjestöihin ja käytiin myös eduskunnassa tutustumassa monenlaisiin siellä tehtäviin töihin.

Opiskelu- ja oppimistaitojen kehittäminen

Oman alan etsinnän lisäksi suuressa roolissa linjalla on opiskelu- ja oppimistaitojen kehittäminen. Keskitymme linjalaisten kanssa jokaiselle sopivimpien opiskelutaitojen etsintään ja harjoittelemme yhteisissä ja alakohtaisissa opinnoissa monenlaisia korkeakouluopinnoissa tärkeitä taitoja, kuten tekstien lukemista ja kirjoittamista, aineistojen kanssa toimimista, erilaisia opiskelutekniikoita ja tiedonhakuvalmiuksia.

Alkio Kova linja 2

Voit opiskella puoli vuotta tai vuoden

Kova-linjalla voi opiskella vuoden tai puoli vuotta. Alat tutuiksi -kurssi pyörii koko vuoden ja syksyllä sekä keväällä toteutetaan uusien opiskelijoiden kanssa opiskelutaitoihin ja alan etsintään liittyviä kursseja. Syksyllä aloittaneet voivat jatkaa opintoja keväällä valitsemansa opiskelualan opinnoissa. Keväällä keskitytään myös tuleviin pääsykokeisiin valmentautumiseen.
Korkeakouluun valmentavalla linjalla opiskelija voi itse vaikuttaa todella paljon lukujärjestyksensä sisältöön. Linjan opettajat ja ohjaajat tukevat oman polun löytämisessä ja opintojen suunnittelussa.

Kova-linjan opiskelijoiden kommentteja lukuvuodesta ja opiskelusta

Alkio Kova linja Leevi

”Kovalla opiskelu on hyvin monipuolista. Kovalla saa paljon tietoa eri aloista sekä sitä kautta löytää sen oman juttunsa.” – Leevi, kevätlukukausi 2020

 

”Opiskelu Kovalla on vapaampaa kuin muilla linjoilla, kun ei tarvitse perusopintokokonaisuuksien perässä ravata, vaan saa itse päättää mitä opiskelee ja harjoittelee. Ammattikorkeaan ja yliopistoon saa hyväksiluettua kursseja, kuten ammattikorkean kieliopinnot.” – Oskar, lukuvuosi 2019–2020

”Tulevaisuuden suunnitelmat selkenivät opintojen suhteen opinto-ohjauksen ja opintojen myötä. Mukavat opettajat ja opiskelukaverit tekivät opiskeluvuodesta mahtavan!” – Salla, lukuvuosi 2019–2020

"Tulevaisuudelle suuntaa Kova-linjalta" – Sofia, lukuvuosi 2018–2019