Tähtiniemelle ollaan parhaillaan laatimassa master plan -suunnitelmaa, joka määrittää suuntaviivat alueen kehittämiselle tulevina vuosina. Isona tavoitteena on muodostaa Tähtiniemestä yksi Jyvässeudun ja Keski-Suomen vetovoimaisista palvelukeskittymistä. Siinä yhteydessä tarkasteltavina ovat niin oppimisen, matkailun, vapaa-ajan kuin asumisenkin moninaiset mahdollisuudet.

Suunnitelman laadinnasta vastaa Alkio-opiston toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group ja sen asiantuntijatiimi. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle tukea Keski-Suomen kehittämisrahastosta.

Asukkaiden ja opiskelijoiden mielipiteillä on merkitystä

Master plan -suunnitelmaan sisällytetään uusia opiskelija-asuntoja sekä asumisen ja palvelujen ratkaisuja, joihin tarvitaan käyttäjien näkemyksiä. Tällä hetkellä on meneillään asumis- ja palvelu- tarpeisiin liittyvä kysely Alkio-opiston ja Humakin opiskelijoille.

Lisäksi nyt on avattu Korpilahden alueen asukkaille, kesäasukkaille ja alueella työskenteleville kysely palvelujen kehittämisestä. Toivomme siihen aktiivista osallistumista. Kysely on avoinna 14.2.2021 saakka. Kaikki ideat ovat tervetulleita!

Laaja-alaista yhteistyötä

Suunnittelutyön aikana on järjestetty kiinnostuneille toimijoille työpoja. Tilaisuuksissa on ollut mukana yrittäjiä, kiinteistökehittäjiä, kaupungin ja yhdistysten edustajia sekä maakunnan matkailun kehittäjiä.

Opiskelijoiden kanssa on pidetty erillinen työpaja, jossa haettiin kokonaisuuteen tuoreita ja täydentäviä ajatuksia. Lisäksi on haastateltu työn kannalta keskeisiä yrittäjiä ja asiantuntijoita.

Uutta ilmettä ja vetovoimaisia palveluita

Tulevaisuuden Tähtiniemi näyttäytyy palveluiltaan ja ulkoiselta ilmeeltään vetovoimaisena ja viihtyisänä oppimisen, matkailun ja lyhytaikaisen asumisen alueena, joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja aktiviteetteja eri kohderyhmille kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisääntyvistä palveluista hyötyvät myös paikalliset ja lähiseudun asukkaat.

Master planiin sisältyy toivottuja uusia palveluja, kampusmaisuuden kehittämistä ja perinteisiin nojaavia, mutta silti moderneja ratkaisuja rakentamisessa. Ranta-aluetta hyödynnetään entistä paremmin vesiaktiviteettien, tapahtumien ja ravintola- ja hyvinvointipalvelujen alueena. Tulevien tilojen kokonaisuudesta löytyy paikkoja vaikkapa opiskelijoiden toivomalle kuntosalille, pienille, paikallista tarjontaa täydentäville myymälöille ja leipomo- tai panimotoiminnalle.

Kehittämiskohteiden joukossa ovat saavutettavuuteen, alueella ja sen ympäristössä liikkumiseen, pysäköintiin ja tapahtumiin liittyvät rakenteet ja toiminnot. Vihreydellä ja viihtyvyydelläkin on iso merkitys, joten aluetta on tarkoitus maisemoida. Esille on noussut esimerkiksi näkyvyyden parantaminen Korpilahden keskustasta katsoen. Palveluiden ja saavutettavuuden parantamisen myötä merkittävää potentiaalia on myös 9-tien liikennevirroissa – poikkeaminen Tähtiniemeen ei ole pitkän mutkan takana. Pitkän tähtäimen suunnitelmissa siintää uuden maisemasillan rakentaminen Tähtiniemen nokasta suoraan satamaan, mikä lisäisi synergiaa keskustan ja Tähtiniemen palvelujen välillä.

Lue koko tiedote.

Lisätiedot

Jaana Laitila, rehtori, Alkio-opisto, 040 714 3448, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Anssi Kuivisto, talous- ja hallintopäällikkö, Alkio-opisto, 040 714 3451, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tahtiniemea

Kuva: Kim Weiss