”Loistava paikka viettää välivuosi, etsiä omaa alaa ja opiskella tehokkaasti”

Alkio-opistolla voit etsiä ja kokeilla turvallisesti omaa alaasi. Voit valita laajalta yliopisto- ja amk-opintotarjottimelta sinua kiinnostavia opintoja. Yhteistyökumppaneinamme on neljä yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua.

Opit korkeakoulussa tarvittavia opiskelutaitoja sekä alan keskeiset perustiedot ja käsitteet. Valmistaudut samalla valintakokeisiin ja säilytät asemasi ensikertalaiskiintiössä.

Jos korkeakouluopiskelu ja siinä tarvittavat taidot mietityttävät, niin tule kokeilemaan. Moni Alkio-opistolla opiskellut on yllättynyt siitä, että pystyi opistolta saamallaan yksilöllisellä ohjauksella suorittamaan korkeakouluopintoja.

 Kuvituskuva

Alkio-opistossa saat huippuopetusta ja -ohjausta. Oppiminen on mielekästä samasta alasta kiinnostuneiden kanssa. Hyvä yhteishenki kannustaa opinnoissa ja mahdollistaa elinikäisten ystävyyssuhteiden syntymisen.

"Alkiovuosi oli minulle hyödyllinen ei pelkästään opintojen kannalta, vaan myös ensimmäisenä ”omana kotina” sekä itsenäisyyden kehittämisenä. Vuosi antoi minulle aikaa pohtia sitä mitä haluan tehdä tulevaisuudessa ja opinnot myös vahvistivat käsityksiäni omista kyvyistäni ja haluistani.

Omaa alaa voi etsiä turvallisin mielin

Voit valita laajalta opintotarjottimelta sinua kiinnostavia opintoja niin paljon kuin haluat. Suoritat korkeakoulututkinnon osia ennakkoon ja samalla korkeakouluopinnoissa tarvittavat opiskelutaitosi kehittyvät. Asemasi ensikertalaiskiintiössä säilyy. Opiskelu oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen.

Opistolla sinua tuetaan opiskelussa ja opintojesi suunnittelussa. Ohjausta on tarjolla henkilökohtaisesti ja ryhmissä.

Laaja opintotarjonta

Alkio-opisto tarjoaa avoimia yliopisto- ja amk-opintoja sekä lukiokurssien kertausta. Lukuvuoden aikana voit suorittaa perus- ja aineopintoja, yleis-, viestintä- ja kieliopintoja sekä opiston kursseja. Tämä vastaa vuoden opiskelua korkeakoulussa.

Yhteistyökumppaneinamme on neljä yliopistoa ja kolme ammattikorkeakoulua:

  • Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Opetus toteutetaan lukuvuoden tai kevätlukukauden mittaisilla opintolinjoilla. Mikä ala voisi kiinnostaa sinua? Tutustu laajaan yliopisto- ja amk-opintojen tarjontaan!

 Kuvituskuva

Korkeakouluun valmentavat opinnot

Suuntana korkeakoulu, mutta ala hukassa? Arveluttaako oma osaaminen?

Korkeakouluun valmentavien opintojen linja on suunniteltu opiskelijoille, jotka tietävät haluavansa opiskelemaan korkeakouluun. He eivät ole varmoja siitä, mitä haluavat opiskella tai opiskelutaidoissa on vielä kehittämisen varaa korkeakoulupaikan saavuttamiseen.

Suurin osa linjan opiskelijoista löytää vuoden aikana itselleen sopivan alan, jonka pääsykokeisiin he valmistautuvat kevään aikana. Moni on myös päässyt haluamiinsa opintoihin.

Opiskelu Kova-linjalla on monimuotoista ja monipuolista. Saat paljon vertaistukea alan etsintään sekä henkilökohtaista ohjausta alan valintaan ja opintojen suunnitteluun. Opiskelu rakentuu yhteisistä omaa alaa etsivistä ja esittelevistä kursseista, opiskelu- ja oppimistaitoja kehittävistä opinnoista sekä jokaiselle oman kiinnostuksen mukaan valituista muiden linjojen kursseista.

Keskeistä tällä linjalla on opiskelu- ja oppimistaitojen kehittäminen. Tavoitteena on löytää itselle sopivia opiskelutaitoja sekä harjoitella monenlaisia korkeakouluopinnoissa tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten tekstien lukemista ja kirjoittamista, aineistojen kanssa toimimista, erilaisia opiskelutekniikoita ja tiedonhakuvalmiuksia.

Kova-linjalla voi opiskella vuoden tai puoli vuotta.

”Parasta antia opistolla oli oman opettajan tuki sekä kirjoittamisen ohjaus. Teksteille oli helppo saada palautetta, jonka avulla kehitin akateemista ajatteluani sekä kirjoitustaitoani. Pienehkössä ryhmässä sain yhteisöltä tukea.” – Sofia Kerkola, KOVA 2018–2019

Elämässä eteenpäin –koulutus

Oletko vailla koulutuspaikkaa? Epäilyttääkö oma oppiminen? Ovatko aiemmat opinnot tuntuneet haastavilta tai jääneet kesken?

Koulutuksessa saat tukea ja ohjausta oppimisvaikeuksiesi tunnistamiseen ja oman oppimistapasi löytämiseen ja sekä opiskelun esteiden ylittämiseen. Koulutuksessa keskitytään eri tavoin jokaisen opiskelijan opiskelutaitojen ja oman oppimistavan kehittämiseen.
Lisäksi voit etsiä omaa alaasi, kokeilla korkeakouluopintoja, kehittää työelämävalmiuksiasi, parantaa viestintä- ja kielitaitojasi sekä valmistautua valintakokeisiin.

Elämässä eteenpäin -koulutus on uusi opetushallituksen rahoittama maksuton koulutus 18–29-vuotiaille, jotka ovat vailla koulutus- tai työpaikkaa ja ovat kokeneet oppimisvaikeudet esteenä opintoihin pääsyssä.

Alkio-opistolla voit kokeilla opiskelua ja varmistua omasta alastasi

”Vuosi Alkiolla selkeytti käsitystäni toimintaterapeutin työstä ja sain varmistuksen sille, että olen hakeutumassa oikealle alalle. Opin monia hyödyllisiä opiskelutaitoja korkeakouluopintoja varten, muun muassa raportointiohjeen mukaan kirjoittamista, tiedonhakua sekä tieteellisten artikkeleiden lukutaitoa. Opinnot kehittivät myös ohjaus ja esiintymistaitojani. Opetus oli laadukasta ja innostavaa, yllätin jopa itseni ja kiinnostuin anatomiasta ja fysiologiasta todella paljon.” – Jutta Kottonen, Soteli 2018–2019

Lue lisää opiskelijoiden tarinoita.

Hae nyt elokuussa alkaville linjoille

Haku lukuvuoden 2021–2022 opintolinjoille on nyt käynnissä. Suosituimmat linjat saattavat täyttyä jo kevään aikana, joten hakulomake kannattaa täyttää ja lähettää ajoissa.

Tervetuloa viettämään hyödyllinen ja aktiivinen korkeakouluun suuntaava vuosi!

 Kuvituskuva