Alkio-vuoden aikana opiskelet korkeakoulututkinnon osia ja valmistaudut samalla tehokkaasti valintakokeisiin. Yliopiston väyläopintoja voit suorittaa useilla opintolinjoilla. Opinnot kehittävät lukutekniikkaa, esseiden kirjoitustaitoa ja muita jatko-opintovalmiuksiasi korkeakoulussa.

Opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Asema ensikertalaiskiintiössä säilyy. Jos olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, voit hakea työttömän opintoseteliä. Haku käynnissä 30.7. saakka. Ks. lisää työttämänsetelistä.

Alkio-opistossa saat laadukasta lähiopetusta ja henkilökohtaista ohjausta.

Opintolinjoille on jatkuva haku. Lukuvuosi 2021–2022 käynnistyy 11.8.2021. Voit aloittaa opiskelun myöhemminkin esimerkiksi, kun kesätyösi päättyy tai kun vapaudut armeijasta.

Hakulomake kannattaa täyttää ja lähettää ajoissa. Yliopisto- ja amk-opintojen opiskelijat valitaan hakemusten perusteella ilman pääsykokeita.

Uuden Hip hop -elementit -linjan opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen ja valintakokeen perusteella. Hip hop -elementit -linjan täydennyshaku on auki 1.8.2021 saakka.

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, oman alan löytämiseen, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen.

Jos olet kokenut oppimisvaikeudet esteenä opintoihin pääsyssä tai opintojen etenemisessä, niin tutustu maksuttomaan Elämässä eteenpäin -koulutukseen. Koulutuksessa voit kehittää opiskelutaitojasi ja etsiä omaa alaasi.

Tervetuloa aloittamaan oma opintopolkusi valtakunnallisessa ja monitieteisessä kansanopistossa! Opiskelijat tulevat meille yli 100:lta paikkakunnalta kaikkialta Suomesta.

 

Alkio-vuodesta on hyötyä!

Alkio-opiston opetus ja ohjaus on laadukasta. Alkio-ajan tehokkuudesta kertovat opiskelijoiden tyytyväinen palaute ja heidän erinomainen sijoittumisensa jatko-opintoihin.

 • Alkio-opistossa suorittamiasi korkeakoulututkinnon osia voit sisällyttää myöhemmin tutkintoon.
 • Alkio-vuoden jälkeen säilytät edelleen asemasi korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä.
 • Opiskelusi oikeuttaa Kelan toisen asteen opintotukeen eikä vähennä korkea-asteen opintotukikuukausia.
 • Saat henkilökohtaista ja ryhmäohjausta sekä tukea.
 • Valmistaudut tehokkaasti korkeakoulujen valintakokeisiin.
 • Kertaat lukiokursseja ja valmistaudut yo-kirjoituksiin.
 • Kehität opiskelu- ja työelämätaitojasi.
 • Opistolla voit kokea mahtavan tsemppihengen.
 • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta.

Lue, mitä opiskelijat kertovat!

Hakeminen

Alkio-opiston opintolinjoille on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Yliopisto- ja amk-opintojen opiskelijat valitaan hakemusten perusteella ilman pääsykokeita. Uuden Hip hop -elementit -linjan opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen ja valintakokeen perusteella.

Koko lukuvuoden opintolinjojen kesto on 11.8.2021–18.5.2022. Syyslukukauden kesto on 11.8.2021–18.12.2021 ja kevätlukukauden kesto 10.1.2022–18.5.2022.

Lisätietoa hakemisesta.

Opiskelu ja opiskelumenetelmät

Opiskelu Alkio-opistossa on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen.

Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän ja koko muun henkilökunnan tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun.

Opintolinjat järjestävät juhlia, teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja.

Alkio pelisessio rantasaunalla

Laaja opintotarjotin

Alkio-opisto on yksi Suomen suosituimmista kansanopistoista. Alkio-opisto tekee yhteistyötä viiden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Tutustu monipuoliseen yliopisto- ja amk-opintojen tarjontaamme! Yliopisto- ja amk-opintoihin ovet ovat avoinna kaikille ilman pääsykokeita.

Opiskelu on kokopäiväistä ja työviikko on viisipäiväinen. Opiskelu koostuu opiston omista kursseista sekä avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoista. Opetustoimi on jaettu opintolinjoiksi. Kukin opiskelija on jonkin linjan opiskelija ja opetussuunnitelma määräytyy linjan opinnoista. Lisäksi Alkio-opistossa on tarjolla viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja. Jokainen voi poimia omaan opintosuunnitelmaansa opintoja myös näistä sekä muiden linjojen opintotarjonnasta, mikäli ne sopivat omaan aikatauluun.

Väyläopinnot

Alkio-opistossa voi opiskella myös väyläopintoja ja hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta. Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vähimmäisvaatimuksena on 50–85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Lue lisää väyläopinnoista.

Miten Alkio-opistossa valmistaudutaan korkeakoulujen valintakokeisiin?

Alkio-opistossa ajattelemme, että valmentautuminen korkeakouluun on paljon muutakin kuin pääsykoekirjojen pänttäämistä. Oppimaan oppiminen, akateemiset opiskelutaidot, kuten tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittamistaidot, tiedonhankinta ja lähdekritiikki, sekä itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät Alkio-vuotesi aikana.

Kun olet suorittanut valitsemasi alan perusopinnot, on valintakoemateriaalin haltuunotto keväällä asteen tai pari helpompaa. Osalla linjoista opiskellaan ja kerrataan myös korkeakoulujen valintakokeisiin tarvittavia lukiokursseja tai muuta alan materiaalia tai harjoitellaan haastattelutilanteita.

Alkio kolmereittia

Kovien tieteiden kesälukio

Kovien tieteiden kesälukiossa 5.–15.7.2021 opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi. Etänä toteutettavassa kesälukiossa on tarjolla seuraavat biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan kurssit:

 • Biologian kertaus, BIabi (soveltava kurssi)
 • Fysiikan kertaus FYabi (soveltava kurssi)
 • Aine ja säteily FY7 (syventävä kurssi)
 • Kemian kertaus KEabi (soveltava kurssi)
 • Reaktiot ja tasapaino KE5 (syventävä kurssi)
 • Pitkän matematiikan kertaus MAAabi + MABabi (sovaltava kurssi)

sekä Abitti-kurssi.

Kovien tieteiden kesälukio toteutetaan lukujärjestyksen mukaan verkkoympäristössä, missä opettajat ja opiskelijat kohtaavat reaaliaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöiden parissa. Opiskelun lisäksi ohjelmaan kuuluu laskupajoja, ohjausta, etäpelejä ym. ohjelmaa.

Ilmoittaudu kesälukioon 30.5. mennessä täyttämällä ja lähettämällä hakulomake.

Yhteisöpedagogi -koulutuksen väyläopinnot 60 op

Uusi avaus ammattikorkeakouluopintoihin on Humanistisen ammattikorkeakoulun eli Humakin yhteisöpedagogi-koulutuksen väyläopinnot. Alkio-opiston kasvatustieteen linjalla voi suorittaa Humakin avoimen amk:n opintoja 30 opintopistettä ja väyläopintoihin soveltuvia muita opintoja Alkio-opiston tarjonnasta. Tämän jälkeen voi hakea erillisvalinnassa opiskelemaan Humakiin.

 

Tartu tilaisuuteen ja tule viettämään aktiivista opiskeluaikaa luonnonkauniissa ympäristössä Päijänteen rannalla!