Tähtiniemi tavoittelee ympärivuotista vetovoimaa

Jyväskylän Korpilahdella sijaitsevalle Tähtiniemen alueelle on valmistunut master plan -suunnitelma, jonka päätavoitteena on muodostaa alueesta yksi Jyvässeudun ja Keski-Suomen vetovoimaisista palvelukeskittymistä. Suunnitelman kivijalkana on Tähtiniemen perinteisiin nojaavan kurssitoiminnan ja koulutusmatkailun kehittäminen. Samalla luodaan pohjaa uudenlaiselle asumiselle ja majoitukselle, matkailu- ja vapaa-ajan liiketoiminnalle sekä alueen yleiselle virkistyskäytölle.

Alkio-opisto ilmakuva 2018 Weiss

Suunnittelua laajassa yhteistyössä

Syksyllä 2020 käynnistetyn prosessin aikana järjestettiin kaksi työpajaa, joissa työstettiin ideoita ja linjauksia Tähtiniemen tulevaisuudelle. Korona-ajan rajoitukset huomioiden osallistujia oli paikan päällä ja verkon välityksellä. Mukana oli yrittäjiä, asukkaita, kiinteistökehittäjiä, kaupungin ja yhdistysten edustajia sekä maakunnan matkailun kehittäjiä. Opiskelijoille järjestettiin työpaja, jossa haettiin kokonaisuuteen tuoreita ja täydentäviä ideoita. Lisäksi toteutettiin erilliset kyselyt opiston ja humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja Korpilahden asukkaille.

Master planin laadinnasta vastasi Alkio-opiston toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Groupin työryhmä. Keski-Suomen liitto on tukenut hanketta Keski-Suomen kehittämisrahastosta.

Rakennuspuina Tähtiniemen omat vahvuudet

Alueen kehittämisestä vastaa perinteikäs Alkio-opisto, joka on nykyisellään valtakunnallinen, Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava kansanopisto. Ensimmäinen merkittävä investointi alueelle on jo tehty. Vuoden 2021 alusta käyttöön otetussa Tähtiniemen Helmessä toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän kampus. Vuosittain kampusalueella opiskelee kaikkiaan yli 400 eri puolilta Suomea tullutta opiskelijaa. Alueen olemassa oleva osaaminen, valmiit perusrakenteet sekä sijainti luonnonkauniissa järvimaisemassa lähellä Jyväskylää, aivan 9-tien varrella, ovat hyvä lähtökohta suunnitelluille toiminnoille.

Tähtäimessä ympärivuotinen kurssikeskus

Yhteisesti hahmotellussa visiossa Tähtiniemi tunnetaan vuonna 2030 modernina, yhteisöllisenä kampuksena ja kurssikeskuksena, jossa on vireää toimintaa vuoden ympäri. Sen rinnalla Tähtiniemestä rakennetaan omaleimaista ja kiinnostavaa matkailu- ja käyntikohdetta Pohjois-Päijänteelle. Uudistuneita palveluita tuotetaan eri asiakasryhmille koti-Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla, ja samalla niistä hyötyvät Korpilahden asukkaatkin.

Ympärivuotisuuden tukipilarina ovat uuden ajan asumis- ja majoitusratkaisut oheispalveluineen, joita tarjotaan opiskelijoille, kurssilaisille ja matkailijoille eri sesonkeina. Uusia mahdollisuuksia avautuu vapaa-ajan ja hyvinvointipalveluja tarjoaville yrittäjille, joille alueen opiskelijat ja henkilöstö muodostavat vakaan peruskysynnän.

Läpileikkaavina teemoina kulkevat yrittäjälähtöisyys, digitaalisuus ja kestävä kehitys, johon sisältyy olennaisesti rakennusten ja rakenteiden muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys. Toteutuksen tueksi on selvitelty laajasti erityyppisiä rahoituslähteitä, joita Alkio-opiston ja mukana olevien toimijoiden on mahdollista hyödyntää eri vaiheissa. Olennaista on linkitys keskustan ja sataman palveluihin – tarkoituksena ei ole synnyttää kilpailevaa toimintaa, vaan verkottaa kokonaisuus lähiympäristön tarjontaan.

Tekemistä riittää monelle vuodelle

Master planiin sisältyvät investoinnit ja kehittämistoimet on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka kulkevat osin limittäin ja tarkentuvat toteutuksen edetessä. Vaiheistuksella varmistetaan resurssien riittävyys ja hallittu, kestävä kasvu. Tähtiniemen Helmen jälkeen seuraava rakennusinvestointi alueelle tulee olemaan uusi asuntolarakennus, jota on tarkoitus hyödyntää myös matkailua palvelevana hostellina etenkin kesäaikana. Lisäksi alkuvaiheessa tehdään alueen virkistyskäyttöä tukevia konkreettisia toimenpiteitä kuten kuntoportaiden ja padel-kentän rakentaminen.

Toisessa vaiheessa Alkio-opiston nykyinen päärakennus puretaan ja tilalle rakennetaan – sekin vaiheistettuna – tulevaisuuden muuttuvia tarpeita vastaava uudisrakennus. Sen suunnittelussa huomioidaan toimitilojen mahdollistaminen pienyrittäjille; esimerkiksi kuntosalille olisi opiskelijoiden joukossa erityistä kysyntää. Ranta-alueelle Tähtiniemen kartanon yhteyteen toteutetaan uusi sauna- ja ravintolamaailma, pienimuotoisia myymälä- ja yritystiloja sekä eri toimijoita palveleva tapahtumalava. Kirkkolahden rantaan on merkitty varaus opiskelijoidenkin toivomille pienille asuintaloille. Lahden kiertävä reitti on tarkoitus valaista.

Kohti visiota

Lähestyttäessä vision tavoitevuotta 2030 Tähtiniemi lunastaa lopullisesti asemansa yhtenä Pohjois-Päijänteen vetovoimaisimmista palvelukeskittymistä. Rannan läheisyyteen rakentuu tasokkaita, järvimaisemaa hyödyntäviä elämyksellisen majoituksen yksiköitä. Rinteeseen nykyisen opistorakennuksen taakse on hahmoteltu metsäaittoja, joissa majoittuja voi nauttia rauhallisesta ympäristöstä. Alueen vahvistunut vetovoima on omiaan luomaan uutta kysyntää myös yksityiselle rakentamiselle kuten rannan pientaloasutusta täydentäville rivitaloille.

Unelmissa siintää yhteisessä työpajassa ideoitu uusi maisemasilta Tähtiniemen ja Korpilahden keskustan välille. Siitä haluttaisiin Tähtiniemeä ja keskustaa entistä kiinteämmin yhdistävä, näkyvä maamerkki. Matkan varrella tarkentuu, toteutuuko maisemasilta sellaisenaan vai nouseeko tilalle kenties jokin muu, vastaavaa tarkoitusta palveleva idea.

Toteutus on jo vauhdissa

Kevään aikana on valmisteltu pilottihanke, johon on saatu tukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Hankkeessa selvitetään kesän ja alkusyksyn kuluessa ekologisesti kestävän, muuntojoustavan moduulirakentamisen mahdollisuuksia ja innovatiivisia toteutusratkaisuja uudentyyppiselle oppilasasumiselle. Syksyllä käynnistetään selvitysten tulosten perusteella asuntolan konkreettinen arkkitehtisuunnittelu ja viedään eteenpäin ensimmäisen vaiheen muita suunnitelmia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Vireyttä ja elinvoimaa koko alueelle

Suunniteltujen investointien ja palvelujen odotetaan tuovan uutta kasvua ja työpaikkoja koko Korpilahdelle. Keskustan, sataman ja lähipalveluiden kytkentä tarjontaan tukee entisestään alueen elinvoimaisuutta. Paikallisille asukkaille monipuolistuvat palvelut merkitsevät lisääntyvää viihtyvyyttä ja monipuolisempia toiminta- ja virkistysmahdollisuuksia.

 Alkio opiston kampus 2021

Lisätiedot

Alkio-opisto

Jaana Laitila, rehtori
puh. 040 714 3448, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Anssi Kuivisto, talous- ja hallintopäällikkö
puh. 040 714 3451, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

FCG

Jaana Myllyluoma, johtava asiantuntija
puh. 050 390 5765, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Valokuvat: Kim Weiss