Opintoja - aterioita - unta

Alkio-opisto on valtakunnallinen, Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava Jyväskylän Korpilahdella sijaitseva kansanopisto. Alkio-opisto tarjoaa Tähtelä nimen alla juhla-, kokous- ja majoituspalveluja, joita käyttää vuoden aikana pari tuhatta asiakasta. Erilaisia asiakkaiden tapahtumia ja tilaisuuksia Alkio-opistolla on vuosittain parikymmentä.

Vuosittain kampuksella opiskelee noin 400 eri puolilta Suomea tullutta opiskelijaa. Heistä Alkio-opiston opiskelijoita on noin 270 ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita noin 130. Kampusalueella asuvia on noin 150.

Tervetuloa käymään!

Alkio ilmakuva

Aloita yliopisto- ja AMK-opintosi Alkiolla!

Oletko miettinyt aloittavasi korkeakouluopiskelusi ilman valintakokeita? Haluatko kehittää opiskelutaitojasi ja löytää itsellesi mieluisan alan? Tule Alkio-opistoon.

Alkio-opisto on Jyväskylässä sijaitseva kansanopisto, joka tarjoaa sinulle laadukasta ja mukaansa tempaavaa opetusta sekä mahdollisuuksia kasvuun, sivistykseen ja oman polun löytämiseen. Teemme yhteistyötä usean yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Alkiolla on tarjolla kymmeniä yliopistollisia arvosanoja ja niiden osia sekä amk-opintokokonaisuuksia. Katso laaja opintotarjottimemme päävalikosta kohdasta Opiskelu.

 Alkio-opiston toimintaa ohjaavina arvoina ovat voimaannuttava yhteisöllisyys, edelläkävijyys, laatu, kestävä kehitys, aktiivinen kansalaisuus ja tulevaisuususko.

Alkiolla vallitsee hyvä yhteishenki ja lämmin, tasa-arvoinen ilmapiiri. Parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdessä opiskellen ja toisia kannustaen. Samalla syntyy elinikäisiä ystävyyksiä. Opiskelijoiden tarinoita voi lukea etusivujen linkeistä Opiskelijat kertovat ja Opiskelijat arvioivat.

Alkio on hyvä väylä jatko-opintoihin korkeakouluissa. Tartu tilaisuuteen, vietä hyödyllinen ja aktiivinen vuosi. Samalla otat tärkeitä ja isoja askeleita kohti tavoitettasi.

Lukuvuonna 2019-2020 olemme myös mukana pilottiopistona Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY). Lisätietoja pilotista täydennämme kotisivuillemme myöhemmin tänä keväänä.

Jaana Laitila 2018

Jaana Laitila

KT, rehtori

Korpilahti - parasta Jyväskylää!

Kannattaa tutustua myös Korpilahti-infoon. Korpilahti on Jyväskylässä sijaitseva noin 5000 asukkaan kaunis asuinalue, jonka jylhä Päijänne jakaa maa- ja vespuoleen. Alueella on vahva kulttuuritarjonta; kesäisin Korpilahden teatterilla on näytöksiä Korpilahden sataman piippurakennuksessa. Korpilahden Satama on palkittu vuoden vierasvenesatamana. Lisäksi alueella on Höyry-galleria, takomo Routarauta ja kahvila-ravintola Satamakapteeni.

Korpilahdelta löytyy myös upeita kohteita ulkoiltavaksi: Struven ketjun Oravivuoren mittauspiste, joka on yksi Unescon kuudesta Suomessa sijaitsevista maailmanperintokohteiden mittauspisteistä, sekä Vaarunvuori luontopolkuineen ja harvinaisine lajistoineen. Kesäaikaan Korpilahden kylät tarjoavat lukuisia tapahtumia, joihin kannattaa osallistua. Saunojille on myös luvassa iloisia uutisia: yleisiä saunavuoroja löytyy kolmelta eri kylältä, joista korsusauna lienee erikoisin.

Hevoset ovat osa korpilahtelaisten arkea. Korpilahden eteläisiä kyliä rytmittävät hevoslaitumet, maneesit ja tarhat. Korpilahti-infosta löydät lisätietoja yksityistalleista ja ratsastuskouluista.

Korpilahti info

 

Alkio-vuoden aikana kasvetaan ja opitaan yhdessä sekä hankitaan eväitä onnistumiseen ja opiskelupaikan saamiseen korkeakoulusta. Samalla voit kenties löytää myös  “elämäsi rakkauden”.

Lue, mitä eri opintolinjojen opiskelijat kertovat opiskelustaan Alkio-opistossa:

Turvallinen tapa kokeilla yliopisto-opintoja!

Simomaa Suvi

Lue koko tarina täältä.

Suvi Simomaa, Englannin kieli ja kansainvälisyys -linja 2017–2018

190 päivää Alkiolla

Alkio-opiston blogissa opiskelijat kertovat elämänmenosta ja opiskelusta Alkio-opistossa. Blogin perusti lukuvuonna 2018–2019 psykologian opiskelija Kirsi.

Lukuvuonna 2019–2020 blogin ylläpitäjänä toimii Englannin kieli ja kansainvälisyys -linjalla  viestinnän ja median perusopintoja opiskelija Nelli.

Alkio blogi Nelli esittely

Vierailevina kirjoittajina toimivat yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa sekä sosiaalipsykologiaa opiskeleva Ilona ja valtio-oppia sekä luonnontieteitä opiskeleva Salla.

Alkion blogi Ilona ja Salla

 

 

 

 

 

Alkion arvot ja pelisäännöt

Alkio-opiston arvot on kiteytetty arvopyramidiksi.

Alkion arvot pieni
 

 • Voimaannuttava yhteisöllisyys: ihmisyys, avoimuus, arvostaminen, suvaitsevaisuus, tasa-arvo eli Alkio-opistossa ihminen kohtaa ihmisen.
 • Edelläkävijyys: tavoitteellisuus, kehittäminen, kehittyminen, luotettavuus eli Alkio-opisto on tiennäyttäjä ja edustaa parasta laatua.
 • Laatu: luotettavuus, taloudellisuus ja tehokkuus, markkinalupauksen pitäminen ja Alkio-opistossa on oikea ihminen oikealla paikalla.
 • Kestävä kehitys: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys eli Alkio-opistossa inhimillinen ja sosiaalinen pääoma, ympäristön huomioiminen ja taloudellisuus luovat perushyvinvointia.
 • Aktiivinen kansalaisuus: Alkio-opisto toimii yhteiskunnassa ja kasvattaa hyviä kansalaisia, jotka vievät yhteiskuntaa eteenpäin.
 • Tulevaisuususko: myönteisyys, luottavaisuus, välittäminen eli Alkio-opistossa uskotaan, että juurista ammentamalla voidaan luoda tulevaa ja olla edelläkävijöitä

Alkio-opiston henkilökunnan yhteisesti sovittu pelisäännöt on kuvattu pelisääntöpyramidina.

Alkion pelisäännöt 400x390

Toiminta-ajatus

Alkio-opiston toiminta-ajatus eli missio pohjautuu toimilupaan. Alkio-opisto on oppilaitos ja palveluntarjoaja, joka

 • on
  • laadukas ja monialainen
  • muuntautumiskykyinen
 • luo hyvinvointia
  • olemalla turvallinen yhteisö ja ympäristö
  • tarjoamalla huolenpitoa, ruokaa, yhteisön, asumisen
  • tyydyttää tiedon ja viestinnän tarvetta
 • kannustaa
  • kasvamaan ihmisenä ja itsenäistymään
  • saavuttamaan tavoitteet
  • toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä

Laura TuikkalaOlen aina ollut kiinnostunut kaupan alasta, liiketaloudesta sekä markkinoinnista, joten lukion jälkeen hakeminen kauppakorkeakouluun tuntui hyvin luonnolliselta valinnalta. Hainkin kouluun jo muutaman kerran, mutta paikka jäi vielä haaveeksi, vaikka kyse olikin vain parista pisteestä. Näin jälkeenpäin ajateltuna onneksi, sillä olen kahden välivuoteni aikana oppinut paljon uusia asioita, joita ei koulun penkiltä oppisi! Ensimmäisen vuoteni käytin Helsingissä asuen ja työskennellen ja toisen Australiassa matkustellen ja kokemuksia kartuttaen, enkä kadu hetkeäkään! Välivuosien jälkeen tosin opiskelurytmini ja lukiossa opitut asiat olivat jo unohtuneet, joten apu kadonneen rytmin löytämiseen oli enemmän kuin tervetullutta!

Opiskelurytmi löytyi uudestaan täältä, Alkio-opistolta, jossa opiskelen kauppis-linjalla yhdessä parinkymmenen muun innokkaan kauppatieteistä kiinnostuneen kanssa! Alkio tarjoaa hyvän tien yliopisto- ja amk-opintojen maailmaan avoimien opintojen kurssien kautta. Useimmat tehdyt kurssit saa kätevästi hyväksiluettua myöhemmässä opinahjossa tai ne tarjoavat itse väylän koulupaikkaan, jos pääsykokeiden kautta ei onnista.

Kauppatieteiden opinnoissa olemme käyneet syksyn ajan avoimia yliopistokursseja ja luoneet vakaan pohjan kevään valintakoetäpinöille pureutumalla aivan perusasioihin. Nyt ymmärrän asioita laajempina kokonaisuuksina ja kevään koitokseen valmistutuminen on paljon luottavaisemmalla pohjalla, kuin kertaakaan aikaisemmin! Olen käynyt myös kieli-, ja viestintäopintoja, sekä muutamia hyödyllisiä opiston omia kursseja, kuten excel-kurssin, joten opiskeluviikkoni ovat olleet melko työntäyteisiä! Alkio-opisto mahdollistaa lisäksi poikkitieteellisen opiskelun: itse käyn muutamalla valtiotieteiden linjan tunneilla hakemassa laajempaa näkökulmaa kauppatieteiden opiskeluun. Opiskelurytmi on toki jokaisen itse valittavissa, joten jokainen pystyy räätälöimään haluamansa lukujärjestyksen oman jaksamisensa mukaan, jotta paukut riittävät syksyn jälkeen myös kevään haasteisiin!

Asun Alkio-opiston kampusalueella, vaikka aluksi harkitsin Jyväskylän keskustaan muuttoa. Ainakin ilman omaa autoa opiston ja kodin välin kulkeminen Pohjois-Pohjanmaalle on osoittautunut hieman haasteelliseksi. Onneksi silti valitsin Korpilahden, sillä täällä on helppo keskittyä olennaiseen eli opiskeluun! Kouluun meno tuntuu niin helpolta vieressä asuessa ja Ravintola Santerin ruokailut ovat rytmittämässä arkeani ihanilla ruuillaan, eikä kokkaamisesta tarvitse itse huolehtia! Toisaalta koululle on myös helppo jäädä luentojen jälkeen porukalla tekemään kotitehtäviä ja osallistumaan yhteisiin aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi ilmaiseen sählyyn tai kahvakuulaan! Lisäksi Korpilahden upeassa luonnossa liikkuminen sosiaalisen kampuselämän vastapainoksi on mitä parhaimpia rentoutumiskeinoja!

Oppilaskunnan hallituksen toimintaan osallistuminen on mukava piristysruiske opiskelujen ohessa: hallituksessa ja huvitoimikunnassa toimiminen on tuonut paljon uusia ystäviä yli linjarajojen. On ollut mahtavaa huomata, kuinka hyvä, rento, yhteishenki sekä linjojen sisällä, että välillä vallitsee! Hyvän porukan kanssa on hauska järjestää yhteistä toimintaa ja osallistua siihen! On ilo ja kunnia olla Alkio-opiston oltermannina edustamassa tuota loistavaa jengiä, opiston oppilaskuntaa sekä koko hienoa opistoa!

Yhteen summattuna opisto tarjoaa monipuoliset puitteet opiskeluun, aktiiviseen toimintaan, harrastamiseen ja loistavan tuen, niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta, opiskelujen aloittamiseen! Mikä tärkeintä, se on yksi tärkeä askel kohti jokaisen omaa päämäärää, oman alan löytymistä ja koulupaikan ansaitsemista!

Laura Tuikkala
Kauppis-linja