Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä  (25 op)

Jyväskylän yliopisto

Opinnoissa tutustutaan mm. molekyylien ja geenien kemialliseen rakenteeseen ja toimintaan sekä perintötekijöiden vaikutuksiin ominaisuuksien ilmentämisessä. Lisäksi perehdytään solun kemialliseen koostumukseen ja aineenvaihduntaan, soluelimiin ja niiden toimintaan sekä solubiologian tutkimusmenetelmiin.

Eliöiden syntyä, kehitystä ja sukulaisuussuhteita tarkastellaan elämän alkuajoista nykypäivään.Opinnoissa tutustutaan myös evoluution peruskäsitteisiin, kuten luonnonvalintaan, lajiutumiseen sekä mikro- ja makroevoluutioon.

Vesi ja vesistöt opintojaksolla opitaan vesistöjen tilaa kuvaavia tunnusmerkkejä ja vesien biologiaa. Ihminen ja ympäristö kurssilla perehdytään elinympäristön suojeluun paikallisella ja globaalisella tasolla, samoin ympäristöongelmien syntyyn, syy-yhteyksiin, niiden ilmenemiseen ja vaikutuksiin ympäristössä.

Kirjallisuus: englanninkielinen biologian yleisteos Campbell ym. 2017:  Biology, 11. painos (myös 10. painos käy).
Jokainen opiskelija hankkii oman kirjan.

Opetus tapahtuu Alkio-opistolla ja Jyväskylässä.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Opintosuunnitelma

  • BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op
  • BENP1002 Vesi ja vesistöt, 5 op
  • BENP1003 Solun elämä, 5 op
  • BENP1004 Luonnon monimuotoisuus, 5 op
  • BENP1005 Ihminen ja ympäristö, 5 op

Katso lisää Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, JY